Wspólny projekt Żytomierskiej szkoły nr 6 i Nowogradwolyńskiego liceum nr 11

Prezentujemy Państwu effekty współpracy szkóły nr 6 z Żytomierza i Liceum nr 11 z Nowogradu Wołyńskiego w ramach budowania sieci szkół partnerskich uczących się języka polskiego. Zapraszamy do zapoznania się z raportem z realizacji projektu. Projekt Zwierciadło plskiej Niepodległości jest dobrym przykladem tego, że w dobie wspólczenych [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła “AIST” m.Winnica

Dane efekty aranżacji pracowni języka polskiego powstały w skutek wspólnej pracy w Winnickiej prywatnej szkole «AIST».  W szkole «AIST» język polski poznaje ponad 60 dzieci. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 5 po 9. Nauczycielkami języka polskiego są Pani Lidia Paulukiewicz i Pani Lidia Baranowska. Dane przedsięwzięcie jest [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Gimnazjum nr 3 m. Żytomierz

Prezentację stworzenia nowej klasy języka polskiego oraz krótki zarys historyczny z Żytomierskiego Gimnazjum nr 3.  W Żytomierskim gimnazjum zajęcia z języka polskiego odbywają się od 5 po 9 klasę. Lekcje odwiedza 150 uczniów. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Mirosława Starowierowa. Dane przedsięwzięcie jest częścią działania [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Dolina

Zamieszczamy relację z efektów pracy przy stworzeniu polskiej klasy w szkole nr 6 m. Dolina. Zajęcia z języka polskiego w Dolińskiej specjalizowanej szkole I-III stopnia nr 6 w odbywają się po 2 godziny tygodniowo w 5-8 klasach dla 168 uczniów. Lekcje prowadzi Pani Halina Maznyczka. Dane przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 24 m.Tarnopol

Umieszczamy prezentację nowej klasy języka polskiego w Tarnopolskiej szkole nr 24. Wspólnymi siłami powstała nowa wyspecjalizowana sala ułatwiająca poznanie języka polskiego. W Szkole ogólnokształcącej I-III stopnia nr 24 w Tarnopolu kształci się ok. 1600 uczniów. Jedna trzecia dzieci poznaje język polski. Nauczycielem języka polskiego jest [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Szkoła nr 12 m. Winnica (WIDEO)

Wideo prezentuje efekty pracy przy aranżacji klasy języka polskiego w Winnickiej szkole nr 12.  W Winnickiej szkole nr 12 zajęcia z języka polskiego są prowadzone od we wszystkich klasach. Uczy się polskiego około 300 uczniów. W szkole lekcje z języka polskiego prowadzą dwie nauczycielki – Pani Riaboszapka Olena i Pani Bowrowska Julia. Dane [...]
Czytaj więcej

Wyniki konkursu “Wybieram Polski” – Moduł II

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu poświęconego budowaniu sieci współpracy pomiędzy szkołami uczącymi języka polskiego w ramach projektu “Wybieram Polski. Promocja języka polskiego w szkołach ukraińskich”. Szanowni Państwo, dziękujemy 10 szkołom partnerskim oraz ich zespołom za realizację licznych inicjatyw poświęconych [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Stryj

Tak wyglądała przyszła piękna klasa języka polskiego w Stryjskiej szkole nr 6. Mamy prezentację zdjęciową która opowie jak wszystko się odbywało.  W Stryjskiej średniej szkole ogólnokształcącej nr 6 uczy się 442 uczni. Prawie 120 uczniów uczy się języka polskiego. Nauczycielką jest Pani Romana Kijaszko. Dane przedsięwzięcie jest częścią [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Nowy Rozdół

Szkoła nr 5 w Nowym Rozdole przekazała prezentację efektów realizacji stworzenia klasy języka polskiego.  W Noworozdolskiej szkole I-III stopnia nr 5 język polski prowadzą nauczycielki Pani Szyszkа O. i Pani Zasiedko D. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 5 po 9 w których uczy się języka ponad 300 uczni. Dane przedsięwzięcie jest [...]
Czytaj więcej

Efekty projektu z aranżacji pracowni języka polskiego. Sławuta

Dany prezentacja przedstawia pracę i efekty organizacji sali języka polskiego w Sławuckiej szkole-gimnazjum nr 5. W Szkole Ogólnokształcącej I-III stopnia, Gimnazjum nr 5 w m. Sławuta uczy się 435 uczni, z których 67 dzieci poznaje język polski. Język polski prowadzi Pani Łarysa Cybula. Dane przedsięwzięcie jest częścią działania realizowanego [...]
Czytaj więcej