Fundacja Wolność i Demokracja

Konferencja „Nowoczesna szkoła, przyjazny nauczyciel, kreatywny uczeń, czyli o nauczaniu języka polskiego jako obcego” już za nami

W dniach 15-17 września w Chmielnickim odbyła się konferencja „Nowoczesna szkoła, przyjazny nauczyciel, kreatywny uczeń, czyli o nauczaniu języka polskiego jako obcego”. Konferencja rozpoczęła współpracę Fundacji z dwudziestoma ukraińskimi szkołami w ramach projektu „ABC klasy polskiej na Ukrainie”

Przez trzy dni uczestnicy konferencji – nauczyciele języka polskiego i dyrektorzy szkół ukraińskich z nauczaniem języka polskiego poznawali szczegółowe założenia projektu oraz jego cele, oczekiwane rezultaty. Zaproszeni goście zapoznali się z poradnikiem stworzonym na potrzeby projektu oraz brali udział w szeregu warsztatów z zakresu wdrażania metod partycypacji uczniów, rodziców i nauczycieli w procesie edukacyjnym, współpracy, twórczego notowania (mapy myśli), nauczania języka polskiego jako obcego, przygotowywania plakatów edukacyjnych.


Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

 

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська школа №28

Żytomierska szkoła ogólnokształcąca nr 28 jako pracę konkursową przygotowała aplikację – makietę mapy Polski.

Dana aplikacja jest pracą konkursową uczniów szkoły nr 28 w Żytomierzu. Na lekcje z języka polskiego uczęszczają ponad 200 osób – od klasy 1 po 6. Wykłady z języka polskiego prowadzi Pani Oksana Potapenko.

Житомирська загальноосвітня школа №28 як конкурсну роботу надіслала аплікацію – макет мапи Польщі.

Дана аплікація – конкурсна робота учнів Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 імені гетьмана Івана Виговського м. Житомир. У школі польської мови  навчається понад 200 учнів, а уроки проводяться від 1 по 6 клас. Вчителем польської мови є Потапенко Оксана.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська приватна школа «Сяйво»

Żytomierska ogólnokształcąca szkoła prywatna I-III stopnia « Siaivo» bierze udział w konkursie «ABC – klasy polskiej».

Uczniowie 5 klasy Żytomierskiej szkoły prywatnej nadesłali swą pracę i trafili do grona uczestników projektu promocji języka polskiego w szkole ukraińskiej. Nauczycielem języka polskiego jest Pani Wiktoria Matusiewicz.

Житомирська загальноосвітня приватна школа І-ІІІ ступенів «Сяйво» бере участь у конкурсі «Абетка польського класу».

Учні 5 класу Житомирської приватної школи «Сяйво» надіслали свою роботу і потрапили до грона учасників проекту промоції польської мови в українскій школі. Вчителем польської мови є Матусевич Вікторія Віталіївна.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська гімназія №23

Żytomierskie miejskie gimnazjum nr 23 nadesłało rysunek, który w formie symbolicznej wskazuje najważniejsze elementy na drodze ku niepodległości Polski.

W Żytomierskim gimnazjum nr 23 zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 2 po 11. Lekcje z języka polskiego, jako drugiego języka obcego, odwiedza 340 osób. Dodatkowo – w formie zajęć pozalekcyjnych – język polski poznają 420 dzieci. Nauczycielkami języka polskiego są Pani Nadija Bolszakowa i Pani Wiktoria Wachowska.

Житомирська міська гуманітарна гімназія №23 надіслала малюнок, що в символічній формі зображує найзначніші елементи шляху до самобутності і незалежності Польщі.

В Житомирській гімназії №23 польську мову вивчають з 2 по 11 клас. Польську мову, як другу іноземну мову, в школі обрало 340 учнів. Окремо – у формі додаткових занять, польську мову вивчають 420 дітей. Викладають польську мову Большакова Надія Олександрівна та Ваховська Вікторія Леонідівна.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська школа №36

Do uczestników projektu «ABC – klasy polskiej» dołączyła Żytomierska szkoła ogólnokształcąca nr 36.

Żytomierska szkoła ogólnokształcąca im. J. Dąbrowskiego nalicza 650 uczni, z których 542 osoby uczy się języka polskiego. Język polski jest drugim językiem obcym który poznają uczniowie danej szkoły. Zajęcia są prowadzone od klasy 1 po 11. Prowadzą lekcje cztery nauczyciele. Nimi są Pani Lilia Biluk, Pani Żanna Ignatiuk, Pani Julia Krasowska, Pani Olena Ładniuk.

Участником проєкту «Абетка польського класу» стала Житомирська загальноосвітня школа №36.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 ім. Я. Домбровського м. Житомир нараховує 650 учнів, з яких 542 особи вивчають польську мову. Польська мова, як друга іноземна мова, викладається у всіх класах – з 1 по 11. Польську мову ведуть чотири вчителя: Білюк Лілія Леонідівна, Ігнатюк жанна Андріївна, Красовська Юлія Олександрівна, Ладнюк Олена  Валеріївна.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – загальноосвітня школа №29 м. Хмельницький

Dany rysunek jest pracą konkursową dzieci ze szkoły nr 29 m. Chmielnicki.

W Chmielnickiej szkole nr 29 uczy się 1112 uczni, z których większa połowa dzieci poznaje język polski. Język polski prowadzi Pani Natalia Jacyszyna oraz Pani Oksana Daniłowa.

Даний малюнок – конкурсна робота дітей ЗОШ №29.

В Хмельницькій Спеціальній Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 навчається 1112 учнів, з яких більша половина дітей вивчає польську мову. Навчають ж польської мови Яцишина Наталія Ігорівна та Данілова Оксана Михайлівна.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

 

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Житомирська загальноосвітня школа №10

Żytomierska szkoła ogólnokształcąca nr 10 jednym z uczestników konkursowych «АBC – klasy polskiej».

Szkoła w Żytomierzu nadesłała swoje prace konkursowe. Na lekcje z języka polskiego uczęszczają 90 osób. Wykłady z języka polskiego prowadzi Pani Wiktoria Oleksiuk.

Житомирська загальноосвітня школа №10 стала учасником конкурсу «Абетка польського класу».

Дані два малюнки – це конкурсні роботи учнів Загальноосвітньої школи №10 м. Житомир. В школі польської мови навчається 90 учнів. Заняття з польської мови проводяться від 1 по 8 клас. Вчителем польської мови є Олексюк Вікторія.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Школа №4 м. Вінниця

Piękny symboliczny rysunek jest pracą konkursową dzieci uczęszczających na lekcje języka polskiego w Winnickiej szkole nr 4.

W Winnickiej szkole nr 4 zajęcia z języka polskiego są prowadzone w wszystkich 11 klasach. Na lekcje z języka polskiego uczęszcza  około 200 osób. Nauczycielką języka polskiego jest Pani Ilona Perun.

Гарний символічний малюнок як свою конкурсну роботу надіслали учні Вінницької школи № 4.

В Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 ім. Д. М. Менделєєва Вінницької міської ради уроки польської мови ведуться у всіх 11 класах. Уроки польської мови відвідує близько 200 учнів. Польської мови навчає Перун Ілона Вячеславівна.

 

Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

 

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Хмельницька школа №20

Chmielnicka średnia szkoła ogólnokształcąca nr 20 dołączyła do grona zwycięzców konkursu «ABC – klasy polskiej».

W Chmielnickiej szkole nr 20 uczy się 660 uczni z których ponad 200 osób poznaje język polski. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone regularnie od klasy 2 po 9. W szkole nr 20 język polski prowadzą nauczycielki Pani Ludmiła Ochomusz i Pani Maria Demczuk.

Хмельницька середня загально-освітня школа І-ІІІ ступенів №20 приєдналася до грона лауреатів конкурсу «Абетка польського класу».

В школі №20 м. Хмельницький навчається 660 учнів. З них понад 200 дітей вивчає польську мову. Заняття з польської мови проводяться від 2 по 9 клас. Викладачами польської мови є Охомуш Людмила та Демчук Марія.

 


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

Лауреати конкурсу «Абетка польського класу» – Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 м. Житомира

Żytomierska szkoła nr 6 została uczestnikiem konkursu «ABC – klasy polskiej».

W szkole nr 6 w Żytomierzu język polski poznaje ponad 700 dzieci. Zajęcia z języka polskiego są prowadzone od klasy 1 po 7. Nauczycielkami języka polskiego są Pani Julia Nowicka, Pani Julia Krasowska, Pani Lilia Biluk.

Житомирська школа №6 стала участником конкурсу «Абетка польського класу».

В загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 ім. В. Г. Короленка м. Житомира польську мову вивчають понад 700 учнів. Уроки польської мови проводяться з 1 по 7 клас. Вчителями, що навчають польської є Новіцька Юлія Йосипівна, Красовська Юлія Олександрівна, Білюк Лілія Леонідівна.


Проект співфінансується в рамках конкурсу «Публічна Дипломатія 2017» Міністерства Закордонних Справ РП – компонент «Співпраця у галузі публічної дипломатії 2017 р.»

Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2017″, komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: