Fundacja Wolność i Demokracja

Transgraniczne „Drogi do niepodległości”

7 grudnia odbyła się konferencja historyczno-krajoznawcza „Drogi Do Niepodległości” w ramach realizacji projektu „Biało Czerwone ABC. Program Partnerstwa Szkół” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spotkanie młodzieży ze Szkoły im. Grocholskich z Uładówki i Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki  w Moszczenicy transmitowane było przez Internet przy pomocy programu Skype. Uczniowie SP w Moszczenicy przedstawili prezentację multimedialną „Jak obchodzono Narodowe Święto Niepodległości od 1919 roku do dnia dzisiejszego”.

Młodzież z Uładówki zapoznała nas z miejscami pamięci, znajdującymi się w Winnicy, związanymi z osobą marszałka Józefa Piłsudskiego. Odwiedziliśmy też Kuryłówkę miejsce narodzin      Ignacego Paderewskiego. W dalszej części spotkania mieliśmy możliwość zobaczenia miejsc, które planujemy odwiedzić w czasie objazdu historycznego po Ukrainie  w 2018 r.- Kamieniec Podolski, Chocim, Winnica, Kuryłówka, Uładówka. Nasza młodzież zaprezentowała miejsca, które odwiedzimy w Polsce: Moszczenica, Piotrków Trybunalski, Kraków, Przemyśl.

Spotkanie przeplatane było wierszami patriotycznymi i opowiadaniem anegdot związanych z osobami, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Po sumiennie wykonanej pracy udaliśmy się na mały poczęstunek.

Mariusz Kowalewski


Projekt „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

Mikołajkowe Przeszkody Ortograficzne w Łucku

W szkole sobotnio-niedzielnej przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej na Wołyniu na początku grudnia odbyły się dwa konkursy, celem których było poszerzenie wiedzy o języku polskim, literaturze, historii, sztuce, obyczajach i tradycjach Polski.

W dniach od 1–5 grudnia w SKP odbył się konkurs I Łucki Omnibus. Inspiracją dla organizatorów była Olimpiada Historii Polski, przeprowadzona 11 listopada b.r. przez Fundację Wolność i Demokracja.

W konkursie wzięło udział 112 uczniów z pięciu grup. Nagrodami głównymi były tablety. Za drugie i trzecie miejsca zostały wręczone nagrody książkowe – tomiki poezji Jadwigi Demczuk, nauczycielki skierowanej do Łucka przez ORPEG, która pracowała w SKP im. Ewy Felińskiej przez sześć lat, oraz egzemplarze czasopism «Victor».

Uczniowie zmagali się z pytaniami z zakresu literatury, historii, tradycji i obyczajów polskich. Było też mini-dyktando i pytania gramatyczne oraz pytania ze znajomości słownictwa z różnych dziedzin. Nie zabrakło pytań o symbole i legendy polskie.

Konkurs miał na celu sprawdzić wiedzę uczniów z grup zaawansowanych, zdopingować ich do większej pracy, samodzielnego szukania informacji o Polsce, czytania, pisania, słuchania w języku polskim, jednym słowem: do podniesienia poziomu znajomości języka polskiego.

Następnie, kontynuując wydarzenie z 2015 r. w dniach 6–10 grudnia SKP przeprowadziło III Mikołajkowe Przeszkody Ortograficzne. Aby podnieść poziom poprawności wyrażania się uczniów w piśmie w roku 2015 i 2016 zorganizowano konkursowe zmagania mikołajkowe z trudną polską ortografią. W tym roku zawody takie zostały przeprowadzone w czterech grupach. W dyktandzie uczestniczyło 86 uczniów. Za pierwsze miejsca dla najlepiej piszących w języku polskim przeznaczono także tablety. Środki na nagrody wpłynęły również z Fundacji Wolność i Demokracja.

Laureatami w obydwu konkursach zostali: Krystyna Charczuk, Julia Kociuba, Daryna Charczuk, Olesia Biront, Irena Lewkowicz, Daryna Hirczuk, Anastazja Romaniuk, Alina Ostapczuk i Anna Lachaj.

W niedzielę, 10 grudnia, zwycięzcy spotkali się w siedzibie SKP w Łucku, aby podsumować I Łucki Omnibus i III Mikołajkowe Zmagania z Ortografią Polską, zrobić wspólne zdjęcia, wymienić spostrzeżenia i wrażenia z uczestnikami.

Na koniec został zapowiedziany II Łucki Omnibus, przewidziany na maj 2018 r. i kolejne potyczki ortograficzne w grudniu następnego roku.

Nagrody główne na obydwa wydarzenia w szkole sobotnio-niedzielnej działającej, przy SKP im. Ewy Felińskiej na Wołyniu zostały zakupione dzięki programowi «Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie» realizowanemu przez Fundację Wolność i Demokracja i współfinansowanemu w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Wiesław PISARSKI,
nauczyciel skierowany do pracy dydaktycznej do Łucka przez ORPEG
Foto: Anatolij OLICH

Pierwsze efekty programu partnerstwa szkół

W ramach realizacji programu „Biało Czerwone ABC. Program Partnerstwa Szkół”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej RP, w dniu 30.11.2017 odbyła się pierwsza z dwóch zaplanowanych na ten rok telekonferencji ze Szkołą  im. Grocholskich z Uładówki na Ukrainie.

Spotkanie młodzieży było transmitowane przez Internet za pomocą programu Skype.

Uczniowie partnerskich szkół wykonali z kolorowej bibuły biało-czerwone kwiaty, które posłużą nam do dekoracji sal na zbliżającą się kolejną , tym razem historyczną, konferencję w dniu 07.12.2017.

W czasie spotkania uczestnicy mieli możliwość wzajemnego poznania się i w kilku słowach przedstawienia własnej osoby. Omówiono też założenia programowe realizowanego projektu.

Dziękujemy koleżankom i kolegom z Ukrainy za spotkanie i już przygotowujemy się do kolejnej konferencji planowanej na dzień 07.12.2017.


Projekt „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół

Projekt przewiduje wsparcie pary szkół partnerskich z Polski i Ukrainy w realizacji zadań skierowanych na rozwój współpracy pomiędzy nauczycielami, uczniami i nauczycielami mających na celu doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów i nauczycieli szkół z Ukrainy, a drugiej zaś strony – poznanie przez uczniów szkół w Polsce polskiego dziedzictwa na Ukrainie.

Projekt „ Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest dwuletni, obejmuje lata kalendarzowe 2017 i 2018. W każdym roku dla pary szkół jest przyznawana dotacja na realizację działań projektowych.

Uczniowie i nauczyciele oddziałów gimnazjalnych  Szkoły  Podstawowej im. mjra pil. Jerzego Iszkowskiego w Tęgoborzy biorą udział w projekcie pt; „ Biało-Czerwone ABC”. Program partnerstwa szkół, który jest współfinansowany ze środków MEN w ramach  zadania publicznego „Rodzina polonijna”. Projekt przewiduje wsparcie pary szkół partnerskich z Polski i Ukrainy w realizacji zadań kierowanych na rozwój współpracy między nauczycielami i uczniami, mających na celu doskonalenie znajomości języka polskiego przez uczniów i nauczycieli z Ukrainy  oraz poznanie przez młodzież naszej szkoły polskiego dziedzictwa na Ukrainie. Projekt jest realizowany za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja, a koordynatorem projektu jest Pani Julia Saveliewa.

Współpraca naszej szkoły oraz polskiej szkółki działającej przy Kulturalno-Oświatowym Związku Polaków im.  Władysława Reymonta w Wołodarsku Wołyńskim polegać będzie na nawiązaniu i wzmocnieniu partnerskich relacji . Projekt ma na celu doskonalenie znajomości języka polskiego, poznanie przez uczniów dziedzictwa narodowego za granicą, wspieranie odrodzenia i budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży oraz wspólne przygotowanie się do obchodów setnej rocznicy Niepodległości Polski.

Koordynatorem odpowiedzialnym za realizację projektu w Szkole Podstawowej w Tęgoborzy jest wicedyrektor  Irena Basta. Opiekę nad młodzieżą podczas realizacji całości zadania sprawować będą  panie Władysława Ciechańska i Irena Basta natomiast ze strony Ukrainy panie Zhanna Shyshkina  i Olha Kotiuk.

W ramach projektu młodzież i opiekunowie z Ukrainy będą gościć w Tęgoborzy,  mieszkając u rodzin naszych uczniów i  nauczycieli, następnie polska grupa też przebywać będzie w  polskich rodzinach na Ukrainie. Cztery dni  przeznaczone jest na objazd historyczny-czyli wycieczkę, dwa dni po Polsce i 2 dni po Ukrainie. Realizacja dwustronnego wyjazdu edukacyjnego połączonego z objazdem historycznym zaplanowana jest na grudzień 2017 r.

Zaplanowaliśmy i chcemy przybliżyć naszym partnerom historię  Małej i Dużej Ojczyzny, stąd zwiedzimy Nowy Sącz- Miasteczko Galicyjskie, poznamy cmentarze , pomniki  walk i pamięci znajdujące się na naszym terenie. Zwiedzimy Kraków- dawną stolicę Polski, kopalnię soli w Bochni, pałac i ogrody w Łańcucie oraz Krasiczynie, następnie Lwów, Żytomierz. Uczniowie uczestniczący  w projekcie- po 15 osób z każdej strony już przygotowują się do realizacji zadań. Wspólnie  z opiekunami przygotowano program wyjazdu i  harmonogram dwuletniej  współpracy. Młodzież gimnazjalna podczas warsztatów bliżej poznaje historię miast, w których będziemy przebywać, przygotowuje treści i ciekawostki związane z polskimi drogami do Niepodległości. Każdy uczestnik przygotowuje też w formie wywiadu wspomnienia rodzinne z okresu walk o niepodległość, ewentualnie wspomnienia dawnych obchodów niepodległości. Podczas pobytu w naszej szkole młodzież z Ukrainy będzie uczestniczyć w lekcji historii, j. polskiego oraz geografii.

Współpraca śródroczna pomiędzy szkołami partnerskimi ma za zadanie promowanie naszych polskich  tradycji, zwyczajów, języka. Będziemy kontaktować się drogą internetową, wymieniać ciekawe prezentacje, planujemy przygotować śpiewniki z popularnymi piosenkami patriotycznymi,  które przekażemy naszym rodakom na Ukrainie. Będziemy filmować ważne uroczystości historyczne i rocznicowe, np. Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej, który jest organizowany w naszej szkole i przekażemy filmiki i zdjęcia  naszym rodakom. Wolontariusze przygotowali ciekawe książki dla dzieci i młodzieży, słodycze i inne artykuły, którymi chcemy obdarować naszych przyjaciół.

Przygotowały: opiekunowie projektu
Irena Basta i Władysława Ciechańska


Projekt „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: