Fundacja Wolność i Demokracja

Mali chadecy świętują 11 listopada

W dniu 11 listopada w polskiej szkole sobotnio-niedzielnej im. Grocholskich, działającej przy organizacji społecznej „Chrześcijańsko-Demokratyczny Sojusz Polaków Winnicy” odbyła się druga część warsztatów „Polska i jej symbole narodowe”.

Kolejną lekcję poświęcono Dniu Niepodległości Polski. Polonistka Lidia Paulukiewicz przygotowała prezentację multimedialną dla dzieci, w której opowiedziała w jaki sposób i dzięki komu Polska odzyskała niepodległość.

Po prezentacji młodzież szkolna wraz z panią Natalią Abaszkiną przystąpiły do zajęć praktycznych – rysowały flagę i godło Polski a starsi uczniowie kolorowali i uczyli się nazw polskich województw przy pomocy wcześniej przygotowanych materiałów.

Działalność polskiej szkoły sobotnio-niedzielnej im. Rodziny Grocholskich, działającej przy Chrześcijańsko-Demokratycznym Sojuszu Polaków w Winnicy jest objęta patronatem Fundacji „Wolność i Demokracja”, Senatu RP oraz potomków rodu Grocholskich, historia życia których jest ściśle związana z historią Podola.

Natalia Abaszkina, Irena Rudnicka,

11 listopada w Sławucie

Członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. X.Romana Damiana Sanguszko w Sławucie obchodzili uroczystość 99. rocznicy odzyskania Niepodległości. Podczas spotkania przypomniano historię tego Święta i Józefa Piłsudskiego, jako jego symbolu. Mówiono jednak także o innych ważnych dla polskiej historii wydarzeniach i postaciach: o Ruchu Solidarność, o księdzu Jerzym Popiełuszce, o tragedii pod Smoleńskiem i o wielu innych bohaterach, którzy w różnym czasie i na różne sposoby przyczynili się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Podkreślano, że o niepodległość trzeba ciągle walczyć.

Druga część spotkanie była poświęcona życiu i działalności rodziny Sanguszków  w Sławucie. O ich roli w rozbudowie miasteczka i o walce o niepodległość dla Polski.

Prezes Paweł Bondar

Zaduszki w Sławucie

Z okazji Dnia Zadusznego najbardziej aktywni członkowie Związku Polaków na Ukrainie Oddziału w Sławucie zabrali się do porządkowania starej rzymskokatolickiej polskiej nekropoli znajdującej się w ich mieście.

W sobotę 4 listopada dwie nauczycielki Szkoły Sobotniej Pani Łarysa Cybula i Pani Oksana Kocebluk przyszły ze swoimi uczniami na polski cmentarz by uczcić pamięć spoczywających tu Polaków.

Młodzież ze zniczami w rękach uszanowała pamięć swoich rodaków. Zapalili znicze również na grobach żołnierzy walczących w 1920 r. przeciwko bolszewików. Powinniśmy pamiętać o poległych bohaterach, którzy walczyli o naszą niepodległość. Te groby nie tak dawno były odnalezione na cmentarzu w Sławucie.

Co roku dzieci z co raz większym zainteresowaniem traktują wizyty na polskim cmentarzu, pamiętając o zachowaniu pamięci.

Wyrażamy słowa wdzięczności Aleksandrowi Kostiukowi, aktywnemu członkowi ZPU Oddział w Sławucie za pomoc w sprzątaniu cmentarza oraz udział w uroczystościach.

Łarysa Cybula, ZPU Oddiał w Sławucie, zdjęcia Łarysa Cybula, Oksana Kocerbluk

Poznaj Polskę poprzez zabawę

Jesień to najlepszy czas na organizowanie imprez o charakterze patriotycznym i edukacyjnym. 28 października w Polskiej Sobotnio-Niedzielnej Szkole im. Grocholskich w Winnicy przy wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja” odbyły się warsztaty dla młodzieży pod tytułem „Polska i jej symbole narodowe”.

Trzydzieścioro maluchów w różnym wieku obejrzało  film wideo, poświęcony polskim symbolom narodowym, poznawało mapę Polski poprzez zabawę „Wskaż, gdzie znajduje się województwo”, wysłuchało polskiej poezji w wykonaniu Mikołaja Czuba i odgadywało zagadki, przygotowane przez nauczyciela skierowanego do pracy za granicę Lidię Paulukiewicz.

Na wszystkich uczestników imprezy czekały nagrody-piernikowe serca, udekorowane na biało-czerwono, ołówki i długopisy i słodki poczęstunek.

Imprezę przy wsparciu KG RP w Winnicy i Fundacji „Wolność i Demokracja” przygotowała Natalia Abaszkina.

Słowo Polskie, 30.10.17 r.

Wiedzieć więcej to uczyć lepiej

Warsztatami w Iwano-Frankiwsku i Winnicy Fundacja Wolność i Demokracja rozpoczęła tegoroczny cykl szkoleń dla nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach sobotnio-niedzielnych.

W Iwano-Frankiwsku w dniach 29 września – 1 października Fundacja zorganizowała szkolenie Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych”. Jego celem było – jak powiedziała Lilia Luboniewicz, sekretarz zarządu Fundacji Wolność i Demokracja i koordynatorka projektu –przekazanie polskiego doświadczenia we wprowadzaniu i stosowaniu aktywizujących metod nauczania języka ojczystego.
Słuchaczy przekonywano, że na proces efektywnego uczenia się ogromny wpływ ma pozytywna atmosfera towarzysząca nauce. Lepsze wyniki w nauczaniu można osiągnąć poprzez wciągnięcie ucznia do procesu dydaktycznego, uczynienie go współuczestnikiem tego procesu. Traktowanie ucznia jak partnera służy upodmiotowieniu go i jednocześnie wyzwala w nim aktywność.
W szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli polskich szkół sobotnio-niedzielnych oraz uczących języka polskiego jako obcego w szkołach stacjonarnych m.in. w Kijowie, Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Kropiwnickim, Odessie, Użhorodzie. Warsztaty prowadzili doświadczeni trenerzy Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery.
Z kolei w Winnicy w dniach 25-26 sierpnia odbyło się szkolenie „Świadomość językowa i kulturowa w praktyce nauczania języka polskiego poza Polską”. Jego adresatem byli nauczyciele poloniści ze szkół ogólnokształcących i sobotnio-niedzielnych działających w obwodzie winnickim.
W programie znalazły się warsztaty z zakresu metodyki nauczania języka polskiego. W trakcie ponad 17 godzin zajęć teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych nauczyciele poznawali metody aktywizujące w nauczaniu polskiego, uczyli się twórczego podejścia do prowadzenia lekcji, wprowadzania urozmaiconych form jak zabawy, edukacja przez ruch, inspiracje polskimi tekstami literackimi. Otrzymali także metodyczne rekomendacje w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie.

Zajęcia prowadziły trenerki z Polski prof. Beata Obsulewicz-Niewińska i Małgorzata Małyska oraz Ludmiła Kowalenko z Winnickiej Akademii Kształcenia Ustawicznego i Maria Kozyrska z Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia”.
Warsztaty mają pomóc przede wszystkim nauczycielom szkół sobotnio-niedzielnych, którzy potrzebują wyjątkowego wsparcia. Szkoły te istnieją od niedawna – zaczęły powstawać po uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości. Tworzyły je, i nadal tworzą, organizacje polskie lub parafie rzymskokatolickie na terenach zamieszkanych przez mniejszość polską, wśród której znajomość języka polskiego jest znikoma. Powstanie tych placówek było odpowiedzią na odradzanie się ducha polskiego i zapotrzebowanie na naukę języka przez Polaków od wielu dziesięcioleci pozbawionych polskiej edukacji. Szkoły te działają w oparciu o zasadę dobrowolności, więc ich oferta musi być szczególnie atrakcyjna. Są niezwykle zróżnicowane tak pod względem wielkości – liczą od 14 do 528 – jak i wieku uczniów. Nauczyciel w takiej placówce ma w jednej klasie i dzieci, i dorosłych, w dodatku reprezentujących różny poziom znajomości polskiego. Szkoły te borykają się z wieloma problemami, od lokalowych przez brak sprzętu po niezaspokojenie potrzeb edukacyjnych nauczycieli. Wychodząc im naprzeciw, Fundacja proponuje nauczycielom bogatą ofertę w zakresie doskonalenia zawodowego.


 

Szkolenia zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu: „Exercitia. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi, Niemiec i Ukrainy”. Są one częścią kompleksowego projektu wspierania szkolnictwa polskiego na Ukrainie realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Senatu RP w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

 

Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II w Kowlu

16 października 2017 roku w Szkole Polskiej przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu odbył się konkurs wiedzy „Papież Jan Paweł II”.

Konkurs składał się z trzech etapów. Dziewięciu uczniów odpowiadało na pytania o różnym stopniu trudności, a ich wypowiedzi oceniało jury. Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą o życiu i działalności Ojca Świętego. Otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a publiczność nagrodziła ich brawami.
Zarówno goście jak i uczestnicy konkursu obejrzeli krótki film o Janie Pawle II, wysłuchali fragmentów jego wypowiedzi oraz ulubionej pieśni papieża „Barka”. Na imprezie obecny był prezes TKP Anatolij Herka i wiceprezes Natalia Balecka, która zasiadła w jury.
Na zakończenie prowadząca pogratulowała uczniom i serdecznie podziękowała za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowania do konkursu, a gościom za przybycie, zainteresowanie konkursem i wspieranie jego uczestników.

Bożena Dąbrowska
nauczyciel skierowany za granicę przez ORPEG
Kowel, Ukraina

VI Konkurs Polskiej Poezji Śpiewanej

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników poezji śpiewanej do wzięcia udziału w VI Konkursie Poezji Śpiewanej organizowanym przez Towarzystwo Kultury Polskiej w Kowlu.
W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia i regulamin konkursu.

VI KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ

„Śpiewajmy polską poezję”

REGULAMIN 

 1. Konkurs odbędzie się 18 listopada  w Szkole Muzycznej, ul. Leontowicza nr 1 w Kowlu
 2. Początek konkursu o godzinie 12.00
 3. W konkursie mogą wystąpić soliści i zespoły amatorskie z Ukrainy.
 4. Uczestnicy prezentują wybrany przez siebie utwór – piosenkę do wiersza dowolnego polskiego poety. Jeden uczestnik może wykonać maksimum 2 utwory.
 5. W konkursie uczestnicy mogą grać na swoich instrumentach, mogą też posłużyć się nagranym podkładem na płycie.
 6. Uczestnicy konkursu to młodzież i osoby dorosłe (nie biorą w nim udziału małe dzieci i chóry).
 7. Zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy: n_baletska@yahoo.com do 5 listopada 2017
 8. Organizatorzy powołają Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia.
 9. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 10. Wszyscy zainteresowani konkursem mogą pisać na powyższego maila i telefonować pod numer: p. Natalia Balecka 096 9424450
 11. Polecamy takich wykonawców poezji jak: Marek Grechuta, Czesław Niemen, Ewa Demarczyk, Grzegorz Turnau, Jacek Kaczmarski, Artur Andrus, Antonina Krzysztoń, Jan Wołek, Magda Umer, Leszek Długosz, Elżbieta Adamiak, Andrzej Sikorowski, Pod Budą, Raz Dwa Trzy.

Czekamy też na śpiewanie wybranych przez siebie polskich wierszy do własnej muzyki !!!

12 Pełna lista wykonawców pod linkiem:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Polscy_wykonawcy_poezji_%C5%9Bpiewanej

KARTA ZGŁOSZENIA:

VI KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ

Sobota, 18 listopada 2017, godzina 12.00

 „Śpiewajmy polską poezję”

Nie wiem, co to poezja
nie wiem, po co i na co,
wiem, że czasami ludzie
czytają wiersze i płaczą,
a potem czasami piszą,
mozolnie i nieudolnie,
by od dławiącej ciszy
łkające serce uwolnić (…)

                            Władysław Broniewski

ZGŁOSZENIE

SOLISTA/SOLISTKA/ZESPÓŁ :  ……..……………

/INSTYTUCJA DELEGUJĄCA /       …………………………………….

PIOSENKI:

 1. …………………………….…
 2. …………………………………

POTRZEBY TECHNICZNE: ………………………………

 PRZEWIDYWANY KOSZT DOJAZDU: …………………………

 

 

Szkolenie dla nauczycieli na Ukrainie


W dniach 29 września – 1 października Fundacja Wolność i Demokracja zorganizowała szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy pt. „Kształtowanie umiejętności uczenia się języka polskiego uczniów na różnych poziomach edukacyjnych”.
– Celem szkolenia jest przekazanie polskiego doświadczenia we wprowadzaniu i stosowaniu aktywizujących metod nauczania języka ojczystego – powiedziała Lilia Luboniewicz, sekretarz zarządu Fundacji Wolność i Demokracja i koordynatorka projektu.
Do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławów), gdzie odbyło się szkolenie,  przybyła 30-osobowa grupa nauczycieli polskich szkół sobotnio-niedzielnych oraz pedagogów uczących języka polskiego jako obcego w szkołach stacjonarnych w Kijowie, Lwowie, Iwano-Frankiwsku, Kropiwnickim, Odessie, Użhorodzie oraz innych miastach Ukrainy.
Szkolenia prowadzili Zofia Domaradzka-Grochowalska i Andrzej Pery. Trenerzy z Polski mówili o czynnikach wpływających na proces efektywnego uczenia się, między innymi podkreślając wagę pozytywnej atmosfery towarzyszącej nauce. Razem z nauczycielami szukali także odpowiedzi na pytanie,  do czego przygotowuje polska szkoła na Ukrainie.

Fot. Leon Tyszczenko

Szkolenie dla nauczycieli języka polskiego z Ukrainy zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu: „Exercitia.
Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi, Niemiec i Ukrainy”.

Rusza II Olimpiada Historii Polski na Ukrainie

Fundacja Wolność i Demokracja zaprasza uczniów polskiego pochodzenia w wieku od 15 do 17 roku życia do udziału w pierwszym etapie II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie będącej częścią składową projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Nagrodą główną w Olimpiadzie Historii Polski są miejsca na studiach na wybranych uniwersytetach polskich.
I etap odbędzie się 11 listopada (sobotaw następujących miastach:
 1. Charków
 2. Chmielnicki
 3. Czerniowce
 4. Iwano-Frankiwsk
 5. Kijów
 6. Lwów
 7. Łuck
 8. Odessa
 9. Równe
 10. Winnica
 11. Żytomierz
Osoby pragnące wziąć udział w pierwszym etapie II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie prosimy o zarejestrowanie się, korzystając z formularza zgłoszeń grupowych, jeżeli rejestruje się całą grupę z jednej placówki oświatowej, lub z formularza indywidualnego dla uczestników zgłaszających się indywidualnie.
Do placówek oświatowych zostaną wysłane zaproszenia również przez lokalnych organizatorów Olimpiady.
Termin rejestracji upływa 1 listopada. 
Załączamy również link do pobrania zeszłorocznego testu pierwszego etapu. Tegoroczny test będzie miał taką samą formę zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru. W celu jak najlepszego przygotowania się do pierwszego etapu radzimy przyswoić sobie historię Polski w formie przekrojowej, to jest od Polski Piastów (począwszy od Mieszka I) po rok 2005 (śmierć Jana Pawła II).
Studia w Polsce czekają! Niech wygrają najprzykładniejsi!
Do pobrania:

Regulamin

Test z I edycji

Formularz grupowy dla placówek oświatowych

Formularz dla uczestników zgłaszających się indywidualnie


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku

Polska literatura w krasiłowskiej bibliotece


30 września, w Ogólnoukraińskim Dniu Bibliotekarza, 95. rocznicę  swojego istnienia obchodziła również  Krasiłowska Centralna Biblioteka Rejonowa im. Bułajenka, z którą współpracują krasiłowscy Polacy. Podczas uroczystości Rusłan Garnyk, prezes  Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia, powitał pracowników i zaprezentował 2 tom podręcznika do nauki  języka polskiego „Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz ty!” oraz mapy i tablice, jakie bibliotece podarowała Fundacja Wolność i Demokracja. Przekazał także sporo innych książek (blisko 200 sztuk) zebranych podczas akcji „Sprezentuj polską książkę miastu Krasiłów”, w którą Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie jest zaangażowane od ponad roku. Dzięki niej w krasiłowskiej bibliotece został otwarty dział literatury polskiej.
Książki przekazały następujące podmioty: Samorząd Gminy Zelów (miasto partnerskie Krasiłowa) z burmistrzem Urszulą Świerczyńską, warszawskie XXV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Wybickiego, kierownik biblioteki Kasia Górecka, Korporacja Akademicka Sarmatia, Szymon Doliwa, wolontariusz letniej szkoły polskiej, Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusa m. Krasiłowa, proboszcz Maciej Styburski oraz przyjaciele Polacy i Ukraińcy mieszkający w Polsce. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne podziękowania.
To wydarzenie stało się kolejnym krokiem na drodze rozwoju polskości na tych terenach. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli zrealizować jeszcze wiele inicjatyw, które pomogą, zwłaszcza młodzieży, zapoznać się z kulturą ich dziadków.

Rusłan Garnyk, prezes  Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia miasta Krasiłowa

 • Tropem wilczym

  Bieg Pamięci Wyklętych

  PARTNERZY: