Fundacja Wolność i Demokracja

Polsko-ukraińskie urodziny Krasiłowa

10 września Krasiłów obchodził swoje kolejne urodziny. Dwa lata z rzędu do obchodów tej uroczystości dołączają się goście z miasta partnerskiego Zelów (województwo łódzkie) na czele z burmistrzem Urszulą Świerczyńską.

Podczas pobytu na Wołyniu goście nie tylko bawili się na imprezach towarzyszących obchodom, lecz także odwiedzili zakłady produkcyjne, działające w Krasiłowie. Znaleźli także czas by spotkać się z Polakami, mieszkającymi w tym mieście.

Tegoroczna impreza odbyła się w sobotę 9 września z udziałem uczniów polskiej sobotniej szkoły w gimnazjum i kompleksie edukacyjno-wychowawczym  nr 5 — jedynej szkole w Krasiłowie, gdzie oficjalnie wykładany jest język polski. Przy tej szkole działa także polska szkółka sobotnio-niedzielna. Dyrektor placówki — Jurij Gabelczuk bezpłatnie przekazał Polakom lokal oraz udostępnił salę konferencyjną na potrzeby organizowania swoich własnych imprez.

W ramach spotkania na ręce dyrektora Gabelczuka przekazano dla gimnazjum podręczniki do nauki polskiego „Raz, dwa, trzy….i po polsku mówisz ty!” 2 tom., które dostarczyła fundacja „Wolność i Demokracja”. Rusłan Garnyk opowiedział o działalności polskiej szkoły oraz o owocnej współpracy z fundacją WiD.

Każdy chętny mógł podczas spotkania obejrzeć krótkie filmiki o działalności szkoły i posłuchać o planach na przyszłość.

https://www.youtube.com/watch?v=LyW6FXnpxmg&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=RHICTiqVwSo

Oprawę muzyczną imprezy zapewnił zespół „Barwy”. Wiersze patriotyczne w języku polskim wykonali miejscowi harcerze. Delegacja z Zelowa przywiozła ze sobą książki dla polskiej biblioteki, zebrane podczas akcji „Książka polska dla Polaków na Ukrainie”.  Dzięki temu pod koniec września w rejonowej bibliotece ma pojawić się dział polskiej literatury.

Polskiej delegacji towarzyszyli przedstawiciele miejscowej władzy na czele z burmistrzem Anatolijem Żowtanem, który przekazał w prezencie dla muzycznego zespołu „Barwy” stroje narodowe.

Prezes SO „Polskie kulturalno-oświatowe stowarzyszenie miasta Krasiłowa” Rusłan Garnyk,

 

Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju rozpoczęła rok szkolny

Po ubiegłym roku szkolnym obfitującym w różnorodne wydarzenia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, takie jak na przykład udział w konkursach wiedzy o Polsce, ogólnoukraińskim dyktandzie, przygotowania do świąt, czy zabawy sportowe z okazji Dnia Dziecka, Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju rozpoczęła kolejny rok szkolny. Uroczystość ta zbiegła się z Narodowym Czytaniem, w które dnia 2 września zaangażowała się Szkoła.

Rok szkolny w Złoczowie zaczął się z „Weselem”

Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie na Ukrainie po raz kolejny aktywnie włączyła się do ogólnopolskiej akcji  Narodowego Czytania prowadzonej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej  Polskiej  Andrzeja Dudy.

Podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej. Akcja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem.

Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w naszej szkole odbyło się w dniu 2 września 2017 roku i było połączone z inauguracją nowego roku szkolnego 2017/2018. Przez dwie godziny uczniowie, nauczyciel, rodzice i zaproszeni goście czytali uczniom fragmenty „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Narodowe Czytanie jest organizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

Sławutczanie pięknie czytali „Wesele”

2 września Sławuta dołączyła się do Narodowego Czytania dramatu jednego z najbardziej genialnych polskich artystów Stanisława Wyspiańskiego. Czytanie „Wesela” odbyło się pod patronatem honorowym Pary Prezydenckiej.

W Sławucie Czytanie zostało zorganizowane przez lokalny Związek Polaków na Ukrainie. Udział w imprezie wzięli członkowie organizacji, uczniowie Szkoły Sobotnio-Niedzielnej, działającej przez Związku oraz wszyscy inni chętni.

Obecni na uroczystości dowiedzieli się o życiorysie i twórczości słynnego artysty i obejrzeli fragmenty wersji filmowej „Wesela”.

Czytanie Narodowe 2017 na Ukrainie było współfinansowane ze środków otrzymanych z Senatu RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2017 r.” za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Larysa Cybula, Związek Polaków na Ukranie, Oddział w Sławucie

Narodowe Czytanie jest organizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dobiegła końca

W dniach 17-27 sierpnia pomieszczenia Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku drżały i huczały, głównie z powodu przebywania uczestników Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej.

To były dni ciężkiej pracy nauczycieli, animatorów, opiekunów i wolontariuszy, a przede wszystkim uczniów, którzy chcieli swój wolny, letni czas poświęcić nauce języka polskiego i nie tylko. Codzienne zajęcia, warsztaty i ćwiczenia powodowały, że wszyscy wychodzili zmęczeni, ale szczęśliwi z pozyskiwania nowej wiedzy, doświadczenia i nowych znajomych, którzy na zakończenie projektu byli już koleżankami i kolegami.

W ramach letniej szkoły uczestników było podzielono na grupy według kategorii wiekowej: 10-12 lat, 12-14 lat oraz 15-17 lat. Dla naszych podopiecznych przygotowaliśmy bogaty program zajęć, codziennie po sześć godzin zajęć: lektoraty z języka polskiego, warsztaty oraz konsultacje językowe dla początkujących. Były również zajęcia warsztatowe, na których można było sprawdzić swoje umiejętności plastyczne, chóralne, taneczne, teatralne. Zajęcia w najstarszej grupie podzielone były na trzy bloki: historyczny, dziennikarski oraz warsztatowy (dotyczący historii sztuki/geografii).

Bez wątpienia jedną z największych atrakcji dla uczestników projektu była wycieczka krajoznawcza do Kosowa. Małe miasteczko urzekło wszystkich przepiękną przyrodą, ciszą i oczywiście tradycją huculskiego rękodzieła ludowego, które można nabyć na słynnych kosowskich targach.

Odwiedziliśmy też dawną Lecznicę doktora Apolinarego Tarnawskiego, pioniera i propagatora medycyny naturalnej. O historii Kosowa, Hucułach i metodach leczenia dra Tarnawskiego opowiadała Pani Natalia Tarkowska, autorka książki „Lecznica narodu. Kulturotwórcza rola zakładu przyrodoleczniczego doktora Apolinarego Tarnawskiego w Kosowie na Pokuciu (1893-1939)”. Wstawanie o świcie, bieganie boso po rosie, gimnastyka, praca w ogrodzie, jarska dieta – to tylko niektóre z metod leczenia, które praktykował słynny polski lekarz. Uczestnicy na własnej skórze wypróbowali niektóre z nich: kąpiel w słońcu z wyciągniętym językiem czy też gimnastyka na świeżym powietrzu.

W świątecznych, choć lekko smutnych z uwagi na zakończenie szkoły, nastrojach uczestnicy podekscytowani wystąpieniem przed rodzicami, animatorami i znajomymi przygotowywali się do prezentacji rezultatów swej 10 dniowej nauki.

Wiersze, zagadki, łamańce językowe, piękne wyroby z gliny i plasteliny, tańce i śpiewy, wywiady dziennikarskie oraz wiadomości – skrót tego co mogliśmy zobaczyć i podziwiać na zakończenie projektu w dniu 27 sierpnia 2017 roku.

Każda grupa samodzielnie przygotowała program wystąpienia. Jedni prezentowali swoją sprawność językową, inni artystyczną, a najstarsi chwalili się nabytymi cechami i umiejętnościami dziennikarza radiowego i telewizyjnego. Zdecydowanie każdy z uczestników zasłużył na dyplom.

Gratulujemy uczniom wspaniałych rezultatów w nauce. Pokładamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyda się już za chwilę w szkole i jeszcze długo będziecie wspominać czas letni spędzony w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim do nauczycieli, animatorów i wychowawców, wolontariuszy i tych wszystkich, którzy tworzyli z nami całość projektu. Oddzielne podziękowania należą się Fundacji Wolność i Demokracja za pomysł na dofinansowywanie podobnych aktywności. Szkoły Letnie odbywały się w wielu miejscowościach na Ukrainie, co już z własnego doświadczenia wiemy, świadczy o potrzebie realizacji i wymiernych rezultatach uczestników.

Andrzej Leusz.

 

Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku była organizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską w Polsce i na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senat Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku

 

Szkoła Letnia w Żytomierzu

Parafia Bożego Miłosierdzia w Żytomierzu zebrała ponad 45 dzieci uczestniczących w Szkole Letniej w Żytomierzu realizowanej w ramach projektu ,,Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. W dniach od 18 do 28 sierpnia młodzież będzie pogłębiać swą znajomość języka polskiego, historii i kultury Rzeczypospolitej Polskiej.
Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy: początkującą oraz zaawansowaną. Autorką programu jest siostra Karolina Słomińska SAC, zaś za jego realizację odpowiada wolontariusz Fundacji Wolność i Demokracja. Program edukacyjny uwzględnia również tak ważne zagadnienia jak etykieta, to jest stosowne zachowanie przy stole, tradycyjne tańce polskie i geografia Polski.
Każdy dzień zaczyna się mszą prowadzoną w języku polskim. ,,Kiedy ranne wstają zorze…”
Projekt ,,Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.

Kolejny cykl Letniej Szkoły Języka Polskiego

Przy kościele Chrystusa Króla w Chmielnickim trwa kolejny cykl Letniej Szkoły Języka Polskiego, organizowanej przez Fundację „Wolność i Demokracja”.

W przeciągu 10 dni podolska młodzież polskiego pochodzenia poznaje język, historię i kulturę Polski. Zajęcia prowadzone są przez wolontariuszy z Polski. W kursie uczestniczy blisko 100 dzieci z dawnego Płoskirowa i okolic.

Część dzieci planuje studiować w Polsce, inni uczą się polskiego, bo babcie i dziadkowie mówili po polsku. Nauczyciele – m.in. Antonina Telecka-Boniecka z Lublina, są przygotowani na to, że część młodzieży w ogóle po raz pierwszy zetknie się z językiem polskim.

Wiek uczniów Letniej szkoły języka polskiego w Chmielnickim waha się od 8 do 17 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty.

– W ramach szkoły – mówiła prezes polskiej organizacji przy kościele Chrystusa Króla Ludmiła Kotyk – młodzież zwiedzi Latyczów, Międzybórz oraz małą ojczyznę Ignacego Jana Paderewskiego – Kuryłówkę, a także, jeżeli uda się – Kamieniec Podolski.

Każdy „absolwent” Letniej Szkoły otrzyma po jej ukończeniu certyfikat.

Franciszek Miciński, „Słowo Polskie”

 

Szkoła Letnia w Chmielnickim

W Chmielnickim od 17 lipca trwa Szkoła Letnia, realizowana przez Fundację „Wolność i Demokracja” w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie”.

Z ramienia Fundacji jako wolontariusz przyjechałam do Chmielnickiego, by pomóc w organizacji tego ważnego przedsięwzięcia i poprowadzić zajęcia z języka, literatury i historii polskiej. W kursie uczestniczy czterdziestu uczniów 9–11 klas z polskich szkół sobotnich. Wśród kursantów są osoby, które w przyszłym roku wezmą udział w  olimpiadach z literatury i historii Polski. Zajęcia prowadzone są w Centrum Polsko-Ukraińskim przy Chmielnickim Uniwersytecie Narodowym oraz w Polskiej Szkole Sobotniej. Miałam okazję być na uroczystym otwarciu w 2004 roku owego Centrum, kiedy to wspólnie z władzami Uniwersytetu Łódzkiego przyjechałam w celu nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami.

Podczas Szkoły Letniej, oprócz zajęć w gmachu Centrum, zaplanowano także lekcje w plenerze i wycieczki. 19 lipca udaliśmy się do kościoła św. Anny na Greczanach, gdzie proboszcz parafii ksiądz Henryk Dziadosz oprowadził nas po obiekcie i opowiedział o historii kościoła i parafii, o trudnych losach Polaków z Chmielnickiego i przyległych wsi.

Mieliśmy możliwość obejrzenia monumentalnej (36 m2) ikony Sądu Ostatecznego, którą namalowała Augustyna Krasij. Jest to kopia ikony autorstwa Kiko Arguello, która znajduje się w Domus Galilaeae na Górze Błogosławieństw w Izraelu. Obraz pani Krasij jest namalowany na wapiennej ścianie w Kaplicy poświęconej Polakom brutalnie zamordowanym w czasie represji komunistycznych. Ksiądz Henryk zapoznał nas z historią tego obrazu i szczegółowo omówił jego tematykę.

Następnie wytłumaczył nam symbolikę znajdującej się w tejże kaplicy instalacji w postaci krzyża, którego ramię poziome jest kopią Całunu Turyńskiego, zaś na ramieniu pionowym znajduje się lista nazwisk 1500 ofiar represji. Na prośbę Pani Julii Sierkowej opowiedział również swoje wspomnienia o Janie Pawle II, który udzielił księdzu swego czasu sakramentu kapłaństwa. Potem wspólnie z księdzem Henrykiem odmówiliśmy w Kaplicy Jana Pawła II modlitwę. Był to dla nas wzruszający dzień i pozostanie na długo w naszej pamięci.

W ciągu pierwszych dni Szkoły poznałam wielu wspaniałych i ciekawych ludzi. Biorąc pod uwagę to, że prawie 30 lat temu sama uczyłam się języka polskiego (najpierw na lekcjach u Pani Julii Sierkowej, później zaś w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców przy Uniwersytecie Łódzkim), obcowanie i dzielenie się swoją wiedzą z młodymi ludźmi, którzy chcą poznać język, kulturę i historię swoich przodków oraz pragną w przyszłości studiować w Polsce to dla mnie niezwykłe przeżycie i zaszczyt.

Anna Petlak


Szkoła Letnia w Łucku jest realizowana w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” współfinansowanego ze środków Senatu RP w ramach zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r

Wesołe polskie lato w Krasiłowie

W dniach 3-12 lipca Polskie kulturalno-oświatowe stowarzyszenie miasta Krasiłowa oraz nasza fundacja zorganizowały w Кrasiłowie letnią szkołę języka polskiego, w której udział wzięło 43 młodych krasiłowczan.

Młodzieżą zaopiekowali się: dyrektor polskiej szkoły Rusłan Garnyk i nauczycielka Natalia Garnyk oraz dwaj wolontariusze z Polski: Szymon Doliwa i Adrianna Ostapowicz.

Każdy dzień był wypełniony rozmaitą działalnością: ciekawymi wykładami z historii, warsztatami w grupach i pisaniem projektów na historyczne tematy, czym zajmował się Szymon. Adrianna zaś zorganizowała gry dydaktyczne, konkursy rysunków, zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, naukę tańców i piosenek. Rodzynkiem letniej szkoły stał się turniej szachowy! Udział w turnieju wzięli prawie wszyscy uczestnicy letniej szkoły.

Ponadto, młodzież zwiedziła najstarsze budowle Krasiłowa – kościół i pałac Mańkowskich, oraz perłę Podola – Kamieniec Podolski.

Dzieci opowiedziały o swoich wrażeniach w opowiadaniach i rysunkach w trakcie konkursu rysunków

Polskie lato jeszcze bardziej zjednoczyło krasiłowską młodzież polskiego pochodzenia, stali się dużą, silną drużyną!

– Mieliśmy możliwość zastosować naszą wiedzę na praktyce, dziękując ciekawym wykładom Szymona zaczęliśmy lepiej orientować się w pytaniach z historiii, mamy masę nowych idei, planów, marzeń i przyjaciół. To było niesamowite polskie lato w ukraińskim Krasiłowie! – dzielili się wrażeniami uczestnicy zajęć.

Na podstawie relacji Rusłana Garnyka w „Słowie Polskim”

Letni pobyt edukacyjny zrealizowano w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Dofinansowanie wydarzeń uzupełniających edukację polską i o Polsce na Ukrainie” przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Senatu RP.

Wesołe lato w Krasiłowie

Praca i zabawa w Kamionce Buskiej

Praca wre! A przy okazji pracy jest mnóstwo zabawy. Takie są wakacyjne zajęcia z języka polskiego w Szkole Polskiej przy parafii Wniebowzięcia NMP w Kamionce Buskiej na Ukrainie.  Dzieci spotykają się na zajęciach w sobotę w domu Sióstr Serafitek przy ul. Szewczenki 23.

Ciekawe, kto, albo co, ukrywa się pod niebieskim materiałem … :)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: