Fundacja Wolność i Demokracja

Łuckie zespoły zaśpiewały w Lublinie

20-22 stycznia br., tradycyjnie już zespoły działające przy Towarzystwie Kultury Polskiej im.Tadeusza Kościuszki w Łucku wzięły udział w lubelskich imprezach poświęconych rocznicy Powstania Styczniowego. Dziecięcy zespół „Wołyńskie słowiki” oraz chór „Wołyń” zostały zaproszone do Lublina na uroczyste spotkanie opłatkowe oraz do udziału w koncertach zorganizowanych przez Fundację „Pro Bono Futuro”.

21 stycznia imprezy odbywały się na Zamku Lubelskim. Po podzieleniu się opłatkiem rozpoczęła się część artystyczna spotkania. Rok Tadeusza Kościuszki i rocznica Powstania Styczniowego zostały upamiętnione recytacją wierszy Marii Konopnickiej oraz wykonaniem piosenek patriotycznych. Kolejne uroczystości odbyły się przy Domu Nasutów i zakończyły wyjazdem do mogiły powstańczej w lasach kozłowickich.

22 stycznia zespoły przyjechały do Wohynia koło Radzynia Podlaskiego, dawnego miasta w diecezji łuckiej i granicznego miasta Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną do 1795 r. To w czerwcu 1864 r w bitwie pod Wohyniem ranny został pisarz Bolesław Prus. Tu w rzymskokatolickiej parafii św. Anny odbył się koncert i spotkanie z rodakami.

„Biega, krzyczy Pan Hilary…” – dzieci w Kowlu recytują polską poezję.

28 stycznia w szkole polskiej w Kowlu odbył się II Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Dziecięcej dla uczniów najmłodszych uczęszczających na zajęcia.

W Konkursie wzięło udział 19 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Recytacji wysłuchało Jury składające się z dwóch nauczycieli, Wiesława Pisarskiego i Marka Wróblewskiego, oraz starszych uczniów, którzy brali już udział w niejednym konkursie recytatorskim, w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz w konkursie «Znasz-li ten kraj» Soni, Saszy, Daszy, Mikołaja, Diany i Julii.

Po naradzie Jury wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych. Wręczyło dyplomy, nagrody i upominki. Wszyscy byli zgodni co do tego, że poziom konkursu był wyższy niż poprzednio: dzieci recytowały nawet po dwa wiersze, a ich wymowa jest coraz ładniejsza.

Wiesław Pisarski
nauczyciel wysłany do pracy dydaktycznej za granicę przez ORPEG

Za: „Monitor Wołyński”
Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu jest objęty opieką merytoryczną i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu «Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie».

Festiwal kolęd w Zdołbunowie

Dnia 22 stycznia w kościele parafialnym w Zdołbunowie odbył się z inspiracji Towarzystwa Kultury Polskiej Festiwal Kolęd. W festiwalu wzięli udział członkowie TKP, Legionu Marii, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz: uczniowie Sobotnio-Niedzielnej Szkoły Języka Polskiego, zuchy, harcerze, zespół „Bonum”, uczniowie Gimnazjum, chór amatorski Szpitala Rejonowego i neokatechumeni. Przybyła również na tę okazję z Równego pani Olga Dutchuk ze swoją córeczką Sofijką – najmłodszą, zaledwie trzyletnią, uczestniczką festiwalu.

Ksiądz proboszcz Andrzej Ścisłowicz pobłogosławił uczestników festiwalu i z pełnym poświęceniem filmował jego przebieg.

Śpiewano kolędy tradycyjne i współczesne; w języku polskim i ukraińskim, a także angielskim, niemieckim i czeskim (uczniowie Gimnazjum).

W kościele było bardzo zimno, śpiewakom para leciał z ust, ale gorące serca podgrzewały atmosferę i wszyscy dzielnie wytrwali do końca.

Dzieciom wręczono drobne upominki (słodycze); wszystkich uczestników zaproszono na gorący rosół, ugotowany przez panią Katię.

Po skończeniu pierwszego festiwalu już myślimy o drugim – za rok.

Nauczycielka języka polskiego, Barbara Włodarczyk

Szkoła Sobotnio-Niedzielna wspierana jest przez Fundację Wolność i Demokracja ze środków Senatu RP

Jasełka w CKPiDE

Podtrzymanie tradycji świątecznych, utrwalenie tekstów kolęd oraz ponowne wytworzenie, wśród obecnych na sali osób, świątecznej atmosfery było między innymi celem pokazu Jasełek, które obyły się 15 stycznia 2017 w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Młodzi aktorzy z zaangażowaniem wcielili się w swoje role. Było to naprawdę wyjątkowe widowisko na wysokim poziomie, z piękną scenografią, wspaniałymi strojami i efektami świetlnymi. Przedstawiając historię narodzenia Jezusa, młodzież zaprezentowała także wiersze i kolędy przywołujące nastrój świąt.

– Cieszę się, że udział w Jasełkach wzięła głównie młodzież, i że ich już prawie dorosły wiek nie był problem w przebraniu się czy umalowaniu twarzy, a najważniejsze, że chcieli w tym wydarzeniu uczestniczyć. Widać, że wokół Centrum gromadzą się ludzie odważni, zdeterminowanie i chętni pomagać, wspierać i pracować dla innych, a to miejsce przepełnia radość z bycia razem. Życzę wszystkim wolontariuszom i wszystkim odwiedzającym zdrowia, spełnienia marzeń, sukcesów i aby atmosfera wspólnoty rodzinnej była zawsze w tym miejscu odczuwalna. – powiedział konsul Rafał Kocot, który był gościem honorowym wydarzenia.

Przedstawienie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem publiczności, która licznie zgromadziła się na sali, dziękując gromkimi oklaskami za wspaniały wieczór i magiczną atmosferę.

Wydarzenie odbyło się przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz Fundacji Wolność i Demokracja, w ramach programu „Biało-czerwone ABC” realizowanego ze środków MSZ.

Więcej na stronie Centrum http://ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/1363-a-wczora-z-wieczora-jaselka-w-ckpide

Lekcja ortografii w Nowogradzie Wołyńskim

Dzieci z Sobotniej Szkoły Języka Polskiego w trakcie lekcji „powtórzenie ortografii” wykorzystują podręczniki zakupione dzięki środkom otrzymanym od naszej Fundacji.

Szkoła finansowana w ramach programu Fundacji „Biało-czerwone ABC” ze środków Senatu RP

Dzieci z Nowogradu Wołyńskiego czekają na Świętego

Dzieci z Sobotniej Szkoły języka polskiego w Nowogradzie Wołyńskim wzięły udział w imprezie kulturalnej zatytułowanej „Czekamy na Świętego”.

Jasełka w Krasiłowie czyli historia Narodzenia Pana trochę inaczej

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły działającej przy Kulturalno-Oświatowym Stowarzyszeniu Polaków w Krasiłowie na Wołyniu, przygotowali jasełka, w których w oryginalny sposób przedstawili wydarzenia, jakie miały miejsce w stajence w Betlejem ponad 2 tys. lat temu. Przedstawienie obejrzeli parafianie kościoła Serca Jezusowego i licznie przybyli goście. Jasełka zabrzmiały w języku polskim i bardzo spodobały się wszystkim widzom.

Zarząd i członkowie polskiej organizacji w Krasiłowie z całego serca dziękują przeorowi za udostępnienie sali konferencyjnej przy kościele, oraz siostrze Marii z kościoła Świętego Ducha za akompaniament muzyczny. Szczególne podziękowania kierowane są do dzieci, które starannie przygotowywały się do występu.

Rusłan Garnyk

„Quest – ścieżkami legend” w Nowogrodzie Wołyńskim

5 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości Polski w Nowogrodzie-Wołyńskim odbyła się gra terenowa „Quest. Ścieżkami legend”, zorganizowana przez pięcioosobowy zespół młodzieży z Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Juliana Lublińskiego w ramach projektu „Ja-Lider”.

Wołyńska młodzież w lipcu tego roku wzięła udział w „Szkole lidera polonijnego. Ja – Lider” przeprowadzonej przez Fundację Wolność i Demokracja, gdzie zdobyła niezbędną wiedzę praktyczną do realizacji takiego przedsięwzięcia.
W zabawie wzięło udział 20 uczniów szkółki sobotnio-niedzielnej im. Jadwigi Jakubowskiej, działającej od 1990 roku przy Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowym im. Juliana Lublińskiego, podzielonych na 5 drużyn. Każda z nich miała własną barwę i nazwę, którą musiała wymyślić dwa dni przed rozpoczęciem gry.
Drużyny musiały się zmierzyć z siedmioma zadaniami. Sześć z nich polegało na odgadnięciu legendy i skojarzeniu miejsca w naszym mieście, w którym należało szukać kolejnej podpowiedzi. W zabawie wykorzystano legendy: „Kwiat paproci”, „O Lechu, Czechu i Rusie”, „O złotej kaczce”, „O trębaczu z Wieży Mariackiej”, „O poznańskich koziołkach”, „O smoku Wawelskim”. Siódmym zadaniem był rebus, którego rozwiązanie kierowało na punkt startowy.
W każdym kolejnym miejscu na drużynę czekał agent, którego można było rozpoznać po biało-czerwonej wstążce na ramieniu i napisie „Ścieżkami legend” oraz jego imieniu. Po odgadnięciu rebusu zespół musiał szybko biec na miejsce startu i ułożyć kartki z zadaniami otrzymanymi w trakcie gry, które utworzyły hasło: POLSKA.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały dyplomy za zajęcie I, II i III miejsca, dwie pozostałe – dyplomy uczestnictwa. Wszyscy dostali nagrody rzeczowe: laureaci I, II i III miejsca – książki „Legendy polskie” Wandy Chotomskiej, pozostali podręczniki „Pokochaj polską mowę”. Na wszystkich czekał też dobry poczęstunek.
Młodzież po zakończonej grze była bardzo zmęczona, ale zadowolona. Stwierdzili, że zadania były ciekawe, choć niełatwe i że strasznie dużo musieli biegać, ale robili to z wielką ochotą i przyjemnością. Poprosili nawet o zorganizowanie podobnej zabawy w przyszłości.
Projekt „Quest – ścieżkami legend” był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Słowo Polskie” Wiktoria Szewczenko, prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. J. Lublińskiego

2311_nowo-2 2311_nowo-3_thumb_medium600_ 2311_nowo-4 2311_nowo-1 2311_nowo-5

Projekt „Szkoła lidera polonijnego Ja-Lider” współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
nad Polonią i Polakami za granicągodlo_z podpisem

Dzieci z Kamionki Buskiej na polskiej wycieczce we Lwowie

img_0169

20 października 2016 roku kolejna grupa dzieci i młodzieży ze Szkoły Polskiej przy parafii Wniebowzięcia NMP w Kamionce Buskiej uczestniczyła w wycieczce krajoznawczej do Lwowa zorganizowanej w ramach realizacji projektu „Biało-czerwone ABC”.

Wyjazd z Kamionki Buskiej nastąpił o godz. 9. Pogoda jak na jesień była sprzyjająca – ciepło i bezwietrznie. Podczas wyjazdu uczniowie naszej szkoły parafialnej mieli okazję spotkać się z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim w miejscu jego urzędowania, czyli kurii archidiecezjalnej.
Pierwsze kroki skierowaliśmy do prywatnej kaplicy księdza arcybiskupa. Tam ks. kanclerz Włodzimierz Grymski opowiedział nam historię obrazu Matki Bożej z Łukawca, o witrażach z ważnymi osobami naszej archidiecezji, a także o funkcji, jaką pełni kaplica, czyli prywatnych spotkaniach naszego arcypasterza z Panem Bogiem. Po wspólnej modlitwie zwiedziliśmy zakrystię i bibliotekę. Dzieci i młodzież były pod ogromnym wrażeniem tego, na jakiej wysokości znajdują się niektóre książki, jak również wystroju szaf z książkami.|
Kolejnym punktem naszej wycieczki było muzeum archidiecezjalne, które w swoich zbiorach ma bardzo ciekawe eksponaty religijne. Nasze dzieci miały okazję do samodzielnego czytania po polsku podpisów pod eksponatami i słuchania, również po polsku, informacji przewodnika.
Kulminacyjnym punktem naszego pobytu w kurii było spotkanie z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim. Było wspólne powitanie, krótka luźna rozmowa księdza arcybiskupa z dziećmi, błogosławieństwo i indywidualne pożegnanie się.
Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu arcybiskupowi za poświęcony nam czas, radość i okazaną życzliwość, a także tym, którzy przyczynili się do poznania przez nas budynku kurii i bogactwa historycznego, jakie w sobie zawiera.
W dalszej części wycieczki ruszyliśmy pieszo do Szkoły Polskiej nr 24 we Lwowie im. Marii Konopnickiej. Z powodu przerwy wakacyjnej nie było w niej zajęć. Nasze dzieci spotkały się z nauczycielką języka polskiego, która przedstawiła im historię szkoły i obecne działania. Następnie zwiedziliśmy kilka klas przedmiotowych i salę klasy III. Zrobiliśmy wspólne zdjęcie i ruszyliśmy do katedry lwowskiej. Krótką historię katedry i obrazu Matki Bożej Łaskawej opowiedział nam ks. Wiktor Stachów.
Obiad zjedliśmy w polskiej restauracji.
Ostatnią częścią wycieczki w języku polskim było zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego. Byliśmy na grobie Gabrieli Zapolskiej, Władysława Bełzy i Marii Konopnickiej. Odwiedziliśmy również Cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie pomodliliśmy się za tych, którzy walczyli o wolność swojego kraju dawniej, i za tych, którzy walczą o wolność swojego kraju dziś.
Wycieczka bardzo się udała. Wszyscy wróciliśmy zadowoleni i z nowymi wiadomościami o polskości na ukraińskiej ziemi.

s. Jonatana Maryla Mach

Wycieczka została przeprowadzona w ramach projektu „Biało-czerwone ABC” realizowanego przez Fundację WiD ze środków Senatu RP.

img_0175 img_0169 img_0123 img_0125

Święto Niepodległości – uczniowie uczniom

14 listopada po Święcie Niepodległości dzieci naszej szkoły uczestniczyły w interesującej lekcji historii przeprowadzonej przez uczniów klasy 1a i 2a. Nad przebiegiem apelu czuwała nauczycielka języka polskiego Lilia Bogachuk.

Podczas części artystycznej przypomniano drogę, jaką przeszedł kraj do 11 listopada 1918 roku. Odświętnie ubrani uczniowie recytowali wiersze o tematyce niepodległościowej oraz śpiewali hymn Polski, który „przeniósł” wszystkich zebranych w tamte historyczne chwile. Oddano hołd i pamięć tym, którzy walczyli o wolność RP.
Uroczystość przebiegła w sympatycznej, a momentami podniosłej atmosferze, była okazją do poznania historii, skłoniła publiczność do refleksji i zadumy.

Relacja i zdjęcia Lilia Bogachuk

161120161821 161120161819

 • ico1

  Pomoc Polakom

  na Wschodzie

  PROJEKTY

  Tropem wilczym

  Bieg Pamięci Wyklętych

  ico2

  Platforma

  Dobrych Praktyk

  PARTNERZY: