Fundacja Wolność i Demokracja

„Szlakiem czterech figur”

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku po raz drugi zorganizowało wyjazd krajoznawczo-historyczny do Lwowa „Szlakiem czterech figur – Gabrieli Zapolskiej, Marii Konopnickiej, Artura Grottgera i Władysława Bełzy”.

Tym razem do Miasta Lwa pojechali uczestnicy kursu języka polskiego (grupa dorosła) prowadzonego w Centrum. Podczas wyjazdu edukacyjnego bliżej poznali biografie wybitnych Polaków. Jednym z punktów wycieczki było zwiedzanie Cmentarza Obrońców Lwowa oraz spacer po lwowskiej Starówce, podczas którego uczniowie CKPiDE z uwagą i zaciekawieniem słuchali przewodnika, starając się zdobyć jak najwięcej informacji.
Wycieczki i spacery są nieodłącznym elementem edukacji Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Za: http://www.ckpide.eu/pl

Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku wspierane jest przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach programu „Biało-czerwone ABC” finansowanego ze środków Senatu RP.

Młodzi artyści w Iwano-Frankiwsku

W Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku od lutego do maja odbywały się zajęcia plastyczne „Młody Artysta”.

Organizatorzy zajęć zaprosili do Centrum dzieci 7- i 8-letnie. Ich zamiarem było rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości, a przede wszystkim wiary we własne siły oraz zaprezentowanie im różnych technik plastycznych. Tematykę dobierano w zależności od aktualnych wydarzeń: świąt i uroczystości polskich, a także polskich legend oraz zainteresowań dzieci.
Uczestnicy uczyli się robić kartki walentynkowe, bożonarodzeniowe, wiosenne biedronki, motyle i kurczaczki, polskie symbole narodowe, wykonywali pisanki za pomocą wosku, kwiaty dla mam i tatów. Przy okazji poznawali różne techniki rysunkowe, rozwijali wyobraźnię i… świetnie się bawili.
Źródło: CKPiDE
Placówka finansowana ze środków Senatu RP w ramach projektu Fundacji WiD „Biało-czerwone ABC”.

 

Zakończenie roku szkolnego w szkole im. Rodziny Grocholskich

3 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w Polskiej Szkole Sobotnio-Niedzielnej im. Rodziny Grocholskich.

W trakcie wesołej imprezy ponad 60 uczniów szkoły w wieku od 6 do 60 lat otrzymało pamiątkowe dyplomy i słodkie prezenty. Dla najbardziej aktywnych przewidziano specjalne nagrody w postaci gier planszowych ufundowanych przez polski IPN oraz książek Zofii z Zamoyskich Tadeuszowej Grocholskiej „Wspomnienia bolesne 1917-1919”.
Impreza obfitowała w popisy artystyczne i recytatorskie. Piękne wiersze w języku polskim recytowali m.in. Maria Oszowska oraz zwycięzca w swojej kategorii wiekowej Dyktanda z Języka Polskiego w Winnicy Roman Segeda. Zespół artystyczny Kresowiaczki działający przy Chrześcijańsko-Demokratycznym Związku Polaków Winnicy wykonał piosenki „Bal na łące” oraz „Baloniki”, a dwie jego członkinie – Anna Wójcicka i Nastia Kińdzierska, zagrały na fortepianie muzykę Chopina.
Po emocjonalnej i rozśpiewanej części oficjalnej na uczestników spotkania czekał słodki poczęstunek z kawą i herbatą. Wszyscy bardzo się ucieszyli, kiedy dowiedzieli się, że polonistka Lidia Paulukiewicz pozostanie na kolejny rok w Winnicy i nadal będzie uczyć polskiego w szkole im. Grocholskich.
Głównym organizatorem imprezy była Natalia Abaszkina, szkolna administrator. Szkoła należy do programu Fundacji WiD „Biało-czerwone ABC” finansowanego ze środków Senatu RP. Honorowy patronat nad szkołą sprawuje Rodzina Grocholskich.

Słowo Polskie, 03.06.17 r.

Zakończenie kursu edukacyjnego „Wiedza o Polsce i świecie współczesnym”

25 maja 2017 roku w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku odbyło się uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych „Wiedza o Polsce i świecie współczesnym”, w których uczestniczyli uczniowie klas V-VI miejscowych szkół.

Kurs trwał od marca 2016 roku do maja 2017 roku. W trakcie zajęć uczniowie poznawali historię Polski, geografię, mieli zajęcia z języka polskiego, brali udział w historycznych grach edukacyjnych, odbywali wirtualne wycieczki po regionach i miastach Polski. Każdy cykl kończył się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę.
Zwycięzcami wewnętrznego konkursu zostali:
1 miejsce – Teresa Oryszczuk,
2 miejsce – Anna Borkowska,
3 miejsce – Stanisław Kwiatkowski.
Wyróżniona została najmłodsza uczestniczka zajęć, uczennica klasy III Anita Czirkowa, która zdobyła czwarte miejsce. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Nagrody ufundowane przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą wręczyła Maria Osidacz, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego.
Kurs edukacyjny „Wiedza o Polsce i świecie współczesnym” odbywał się w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Biało-czerwone ABC”.

Źródło: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego

http://www.ckpide.eu/pl/aktualnosci/wydarzenia/1586-zakonczenie-kursu-edukacyjnego-wiedza-o-polsce-i-swiecie-wspolczesnym

Koniec roku szkolnego we Lwowie

Ostatni w tym roku dzwonek szkolny zabrzmiał w dwóch szkołach polskich we Lwowie: Szkole Średniej nr 10 im. św. Marii Magdaleny oraz Szkole Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej. Dla niektórych uczniów był to ostatni dzwonek w życiu, a chodzi oczywiście o maturzystów, którzy byli najbardziej oklaskiwanymi bohaterami uroczystości.
Wzruszeniom, podziękowaniom i wspomnieniom nie było końca. Nic dziwnego, kilka lat wspólnej nauki i zabawy sprzyja przyjaźniom i dobrej atmosferze. A ta – jak można przeczytać i obejrzeć w relacjach – była wspaniała.
Obie szkoły wspierane są przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu „Biało-czerwone ABC” finansowanego przez Senat RP.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dni Kultury Polskiej w Iwano-Frankiwsku

W dniach 26-28 maja w Iwano-Frankiwsku odbyły się Dni Kultury Polskiej. W programie były m.in. wykład na temat języka mieszkańców Bukowiny i Pokucia, spektakl dla dzieci pt. „Koziołek Matołek” w wykonaniu grupy teatralnej „Podaruj dzieciom uśmiech” z Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju, otwarcie wystawy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, dwa koncerty muzyki polskiej oraz uroczysta msza święta.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Więcej o przebiegu Dni Kultury Polskiej można przeczytać na stronie CKPiDE http://www.ckpide.eu/pl/

Święto narodowe w Równem

Msza święta, kompozycja słowno-muzyczna w wykonaniu uczniów sobotniej szkoły języka polskiego, koncerty zespołów muzycznych oraz ognisko to główne punkty programu uroczystości z okazji 3 maja, jaka odbyła się w Równem. Organizatorem spotkania było Towarzystwo Kultury Polskiej w Równem im. Władysława Reymonta.

http://www.monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/5506-18453.html

Punkt nauczania języka polskiego przy TKP w Równem finansowane jest w ramach programu Fundacji Wolność i Demokracja  „Biało-czerwone ABC” ze środków MSZ.

 

Święto 3 Maja w Krasiłowie


Uczniowie polskiej szkoły sobotniej w Krasiłowie uczcili rocznicę Konstytucji 3 maja. Był hymn Polski, opowieść o historycznym wydarzeniu, jakim było uchwalenie ustawy zasadniczej zmieniającej ustrój I Rzeczypospolitej, wiersze patriotyczne i pieśni odśpiewane przez harcerski zespół Polskie Kwiaty działający przy szkole.
Dyrektor szkoły Rusłan Garnyk złożył również życzenia z okazji dnia Polonii.

Biało-czerwone ABC

Realizowany od 2014 roku projekt edukacyjny Fundacji jest adresowany do polskich mieszkańców Ukrainy – w każdym wieku – uczących się języka przodków. By ich nauka była efektywna, Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo działające na Ukrainie szkoły i punkty nauczania.


Wykaz placówek objętych projektem


Ogólnoukraińskie Dyktando Języka Polskiego


Nabór wniosków 2015


Nabór wniosków 2016


Uzupełniający nabór wniosków 2016


Nabór wniosków 2017


Informator „Placówki oświatowe na Ukrainie”


Zamierzonym efektem tych działań jest podniesienie poziomu uczenia języka polskiego i wiedzy o Polsce wśród mniejszości polskiej. Wsparcie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu pomocy oświacie polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia ma służyć zachowaniu tożsamości narodowej.

W ramach projektu opieką merytoryczną i finansową objęto 6 szkół z polskim językiem nauczania, 5 pionów polskich, 6 polskich grup przedszkolnych oraz co najmniej 75 społecznych punktów nauczania języka polskiego na Ukrainie, w których uczy się obecnie łącznie około 10 000 tys. osób.

Program przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania wszystkich jednostek nauczania języka polskiego zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zakłada wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie wzrost jakości nauczania języka polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi. Z dofinansowania korzystają: placówki przedszkolne, szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania, szkoły stacjonarne z pionami klas polskich, szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego, szkoły sobotnio-niedzielne oraz uniwersytety trzeciego wieku.

Oprócz bezpośredniej pomocy finansowej dla nauczycieli i wyposażenia państwowych i niepaństwowych placówek oświatowych promujących język polski w nowoczesne pomoce metodyczne i naukowe oraz materiały edukacyjne – w 2014 roku Fundacja dostarczyła do 42 punktów na Ukrainie 1800 egzemplarzy bezpłatnych Elementarzy opracowanych przez MEN, a także pozyskała podręczniki i materiały dydaktyczne od sponsorów, m.in. z UJ i WSiP – projekt przewiduje wzbogacenie oferty szkół o nowatorskie zajęcia warsztatowe, organizowanie konkursów i olimpiad, a nawet dowóz dzieci do szkół. Ważnym aspektem jest też pomoc metodyczna dla nauczycieli języka polskiego, udzielana przez ekspertów dyżurujących w wyznaczonych miejscach i godzinach.

Sztandarowymi działaniami podjętymi w trakcie realizacji Biało-czerwonego ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie są: Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego na Ukrainie (w 2014 roku przystąpiło do niego około 2000 osób w 17 miastach), Konkurs „Co wiem o Polsce?”, Ogólnoukraińska Olimpiada Języka Polskiego.

W ramach projektu opracowano moduł oświatowy w portalu Fundacji Wolność i Demokracja zawierający wiele cennych informacji dla uczących bądź uczących się języka polskiego. Trwają prace nad podręcznikiem do nauki języka polskiego, który przygotowują eksperci z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum przy UW we współpracy ze specjalistami z Centrum Metodycznego w Drohobyczu. Przygotowywany jest też długofalowy program rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie, który ma posłużyć do opracowania ukraińskiego rządowego dokumentu „Strategia rozwoju oświaty polskiej mniejszości na Ukrainie”.

Partnerami projektu są: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnoukraińskie Centrum Nauczania Języka Polskiego na Ukrainie.

Koordynator projektu: Lilia Luboniewicz – ekspert ds. oświaty na Ukrainie, z wykształcenia polonistka oraz prawnik ds. prawa międzynarodowego, koordynator wielu projektów oświatowych realizowanych na Ukrainie w latach 2009-2013, obecnie dyrektor biura Fundacji WiD.


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wykaz placówek objętych projektem

Berdiańsk

Berdyczów

Beresteczko

Biała Cerkiew

Biłohiria

Bolechów

Borczczów

Borysław

Browary

Brzeżany

Charków

Chersoń

Chmielnicki

Czerkasy

Czerniowce

Czerwonograd

Czortków

Dnipro (d. Dnipropietrowsk)

Dolina

Drohobycz

Dubno

Dunajowce

Emilczyn

Gródek Jagielloński

Gródek Podolski

Husiatyn

Iwano-Frankiwsk

Izjasław

Jaworów

Jurjiwka

Kamieniec Podolski

Kamionka Buska

Kijów

Kołomyja

Korosteń

Korzec

Kostopol

Kowel

Koziatyn

Krasiłów

Kropywnicki (d. Kirowograd)

Krzywy Róg

Lwów

Łanowice

Łuck

Malin

Melitopol

Mikołajów

Mościska

Niemirów

Nikopol

Nowa Borowa

Nowa Kachowka

Nowograd-Wołyński

Nowy Rozdół

Obertyn

Odessa

Olewsk

Ostróg

Panka

Pawłograd

Pierwomajsk

Podwołoczyska

Połonne

Połtawa

Pryłuki

Romanów

Równe

Sambor

Sarny

Sądowa Wisznia

Sokal

Sławuta

Storożyniec

Stachanow

Stary Skałat

Stara Krasnoszora

Stryj

Strzelczyska

Sumy

Szarogród

Szepetówka

Tarnopol

Użgorod

Winnica

Wojutycze

Włodarsk-Wołyński

Zaporoże

Zdołbunów

Złoczów

Żółkiew

Żytomierz

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: