Fundacja Wolność i Demokracja

Chrześcijańskie tradycje Krasiłowa

W sali lekcyjnej centralnej rejonowej biblioteki miasta Krasiłów odbył się wykład pt. „Godzina duchowości. Historia kościoła rzymskokatolickiego naszego miasta”, organizowany przez Polskie kulturalno-oświatowe stowarzyszenie miasta Krasiłowa.

Comiesięcznie, w każdy pierwszy czwartek miesiąca w Krasiłowie odbywają się wieczory literackie oraz inne spotkania, poświęcone wybitnym działaczom kultury, edukacji, polityki i nauki, których życie i twórczość związane były z Polską. Henryk Sienkiewicz, Wisława Szymborska, Iwan Franko, Piłsudski i Petlura, rodzina Ulmów z Markowej, Bohaterzy Powstania Styczniowego, Żołnierze Wyklęci — to tematy, poruszane na spotkaniach w ubiegłych miesiącach. Tym razem prelegenci skupili się na historii kościoła Serca Jezusowego oraz Szkole Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

Kurier Galicyjski

Więcej http://www.wizyt.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7791:chrzecijaskie-tradycje-krasiowa&catid=109:obwod-chmielnicki&Itemid=218

IX edycja konkursu „Znasz-li ten kraj?”

W dniach 31 marca-2 kwietnia w Brzuchowicach pod Lwowem odbyła się IX edycja Konkursu Wiedzy o Kulturze i Języku Polskim „Znasz -li ten kraj”. W tegorocznej edycji wzięło udział aż 105 uczniów polskich szkół sobotnio-niedzielnych z centralnej i zachodniej Ukrainy.

Poza konkursem głównym, zorganizowane zostały zajęcia metodyczne dla nauczycieli prowadzone przez ekspertów z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli oddział w Przemyślu, a także zajęcia z przygotowywania ozdób wielkanocnych oraz kurs pierwszej pomocy. Po rozdaniu cennych nagród wszyscy uczestnicy wyruszyli na spacer po Lwowie.

Organizatorem konkursu jest Konsulat Generalny RP we Lwowie

Informacja: Kurier Galicyjski Więcej na http://www.kuriergalicyjski.com/spolechenstwo/polacyukr/5830-ix-edycja-konkursu-znasz-li-ten-kraj

Zwycięzcy Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego

29 marca w sali widowiskowej polskiej szkoły w Gródku Podolskim odbyło się uroczyste zakończenie IV etapu Ogólnoukraińskiej Olimpiady Języka Polskiego i Literatury.

Sprawdzian wiedzy przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy etap miał miejsce 27 marca 2017 r., drugi – 28 marca. Do udziału w Olimpiadzie zaproszono młodzież szkolną z klas 9-11 z całej Ukrainy.

Oprócz testów sprawdzających znajomość polszczyzny, uczestnicy olimpiady wzięli udział w imprezach rozrywkowych oraz wycieczkach po Gródku Podolskim, zwiedzili Satanów oraz Kamieniec Podolski.

Zwycięzcy Olimpiady Języka Polskiego i Historii Polskiej w Gródku Podolskim:

Dyplomy I stopnia:

– Zamyka M. – uczeń 11 klasy odeskiej szkoły nr 121 z rozszerzonym nauczaniem języków obcych,
– Wjącek K. – uczennica 10 klasy szkoły w Mościskach,
– Korotka N. – uczennica 10 klasy szkoły Nr 3w Iwano-Frankowsku,
– Pyłypenko U. – uczennica 9 klasy szkoły Nr1 z Koziatynia.

Wszystkich uczestników Olimpiady nagrodzono dyplomami oraz innymi nagrodami.

Organizatorzy Olimpiady: Ministerstwo Oświaty Ukrainy, departament oświaty i nauki Chmielnickiej Administracji Obwodowej, Chmielnicki Instytut Oświaty Podyplomowej, wydział oświaty Gródeckiej Administracji Rejonowej.

Olimpiada odbyła się przy wsparciu Ambasady RP w Kijowie, KG RP w Winnicy i Lwowie, Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów na Ukrainie, Fundacji „Wolność i Demokracja”

Franciszek Miciński, „Słowo Polskie”

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie

Realizowany od 2014 roku projekt edukacyjny Fundacji jest adresowany do polskich mieszkańców Ukrainy – w każdym wieku – uczących się języka przodków. By ich nauka była efektywna, Fundacja wspiera merytorycznie i finansowo działające na Ukrainie szkoły i punkty nauczania.


Wykaz placówek objętych projektem


Nabór wniosków 2015


Nabór wniosków 2016


Uzupełniający nabór wniosków 2016


Nabór wniosków 2017


Informator „Placówki oświatowe na Ukrainie”


Zamierzonym efektem tych działań jest podniesienie poziomu uczenia języka polskiego i wiedzy o Polsce wśród mniejszości polskiej. Wsparcie rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie oraz budowanie skutecznego, długofalowego i transparentnego systemu pomocy oświacie polskojęzycznej uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków i osób polskiego pochodzenia ma służyć zachowaniu tożsamości narodowej.

W ramach projektu opieką merytoryczną i finansową objęto 6 szkół z polskim językiem nauczania, 5 pionów polskich, 6 polskich grup przedszkolnych oraz co najmniej 75 społecznych punktów nauczania języka polskiego na Ukrainie, w których uczy się obecnie łącznie około 10 000 tys. osób.

Program przewiduje systemowe ujęcie dofinansowania wszystkich jednostek nauczania języka polskiego zarówno w systemie szkolnym, jak i pozaszkolnym. Zakłada wprowadzenie systemu dotowania szkół opartego na przejrzystych kryteriach, którego celem będzie wzrost jakości nauczania języka polskiego na Ukrainie oraz uporządkowanie sposobu zarządzania placówkami oświatowymi. Z dofinansowania korzystają: placówki przedszkolne, szkoły stacjonarne z polskim językiem nauczania, szkoły stacjonarne z pionami klas polskich, szkoły stacjonarne z nauczaniem języka polskiego jako obcego, szkoły sobotnio-niedzielne oraz uniwersytety trzeciego wieku.

Oprócz bezpośredniej pomocy finansowej dla nauczycieli i wyposażenia państwowych i niepaństwowych placówek oświatowych promujących język polski w nowoczesne pomoce metodyczne i naukowe oraz materiały edukacyjne – w 2014 roku Fundacja dostarczyła do 42 punktów na Ukrainie 1800 egzemplarzy bezpłatnych Elementarzy opracowanych przez MEN, a także pozyskała podręczniki i materiały dydaktyczne od sponsorów, m.in. z UJ i WSiP – projekt przewiduje wzbogacenie oferty szkół o nowatorskie zajęcia warsztatowe, organizowanie konkursów i olimpiad, a nawet dowóz dzieci do szkół. Ważnym aspektem jest też pomoc metodyczna dla nauczycieli języka polskiego, udzielana przez ekspertów dyżurujących w wyznaczonych miejscach i godzinach.

Sztandarowymi działaniami podjętymi w trakcie realizacji Biało-czerwonego ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie są: Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego na Ukrainie (w 2014 roku przystąpiło do niego około 2000 osób w 17 miastach), Konkurs „Co wiem o Polsce?”, Ogólnoukraińska Olimpiada Języka Polskiego.

W ramach projektu opracowano moduł oświatowy w portalu Fundacji Wolność i Demokracja zawierający wiele cennych informacji dla uczących bądź uczących się języka polskiego. Trwają prace nad podręcznikiem do nauki języka polskiego, który przygotowują eksperci z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum przy UW we współpracy ze specjalistami z Centrum Metodycznego w Drohobyczu. Przygotowywany jest też długofalowy program rozwoju oświaty polskiej na Ukrainie, który ma posłużyć do opracowania ukraińskiego rządowego dokumentu „Strategia rozwoju oświaty polskiej mniejszości na Ukrainie”.

Partnerami projektu są: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Ogólnoukraińskie Centrum Nauczania Języka Polskiego na Ukrainie.

Koordynator projektu: Lilia Luboniewicz – ekspert ds. oświaty na Ukrainie, z wykształcenia polonistka oraz prawnik ds. prawa międzynarodowego, koordynator wielu projektów oświatowych realizowanych na Ukrainie w latach 2009-2013, obecnie dyrektor biura Fundacji WiD.


Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Wykaz placówek objętych projektem

Berdiańsk

Berdyczów

Beresteczko

Biała Cerkiew

Biłohiria

Bolechów

Borczczów

Borysław

Browary

Brzeżany

Charków

Chersoń

Chmielnicki

Czerkasy

Czerniowce

Czerwonograd

Czortków

Dnipro (d. Dnipropietrowsk)

Dolina

Drohobycz

Dubno

Dunajowce

Emilczyn

Gródek Jagielloński

Gródek Podolski

Husiatyn

Iwano-Frankiwsk

Izjasław

Jaworów

Jurjiwka

Kamieniec Podolski

Kamionka Buska

Kijów

Kołomyja

Korosteń

Korzec

Kostopol

Kowel

Koziatyn

Krasiłów

Kropywnicki (d. Kirowograd)

Krzywy Róg

Lwów

Łanowice

Łuck

Malin

Melitopol

Mikołajów

Mościska

Niemirów

Nikopol

Nowa Borowa

Nowa Kachowka

Nowograd-Wołyński

Nowy Rozdół

Obertyn

Odessa

Olewsk

Ostróg

Panka

Pawłograd

Pierwomajsk

Podwołoczyska

Połonne

Połtawa

Pryłuki

Romanów

Równe

Sambor

Sarny

Sądowa Wisznia

Sokal

Sławuta

Storożyniec

Stachanow

Stary Skałat

Stara Krasnoszora

Stryj

Strzelczyska

Sumy

Szarogród

Szepetówka

Tarnopol

Użgorod

Winnica

Wojutycze

Włodarsk-Wołyński

Zaporoże

Zdołbunów

Złoczów

Żółkiew

Żytomierz

 • ico1

  Pomoc Polakom

  na Wschodzie

  PROJEKTY

  Tropem wilczym

  Bieg Pamięci Wyklętych

  ico2

  Platforma

  Dobrych Praktyk

  PARTNERZY: