Fundacja Wolność i Demokracja

Konferencja „Pol + Mashreq Conference”

Konferencja „Pol+Mashreq Conference”, przyjmując za swego patrona ojca polskiej archeologii śródziemnomorskiej profesora Kazimierza Michałowskiego, promuje Polskę nie tylko jako kraj mający kluczowy wkład w światową naukę, kulturę i politykę, lecz również jako przestrzeń atrakcyjnych, międzynarodowych inwestycji gospodarczych.

Popularyzując dokonania profesora Michałowskiego zarówno na niwie naukowej, jak i obywatelskich obowiązków Polaka wobec Polski, „Pol + Mashreq Conference” propaguje postawę światłego, wszechstronnego obywatela-Polaka gotowego do stawienia czoła wszelkim wyzwaniom współczesności, przede wszystkim dotyczącym dyskursu publicznego oraz dialogu międzykulturowego. Co najistotniejsze, dzięki zaangażowaniu najwybitniejszych polskich naukowców, politologów, historyków, ekspertów, geostrategów oraz obiecujących ekonomistów – studentów warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej „Pol + Mashreq Conference” staje się wspaniałą wizytówką przedstawianą gościom z Arabskiej Republiki Egiptu – doskonale rokującym, przyszłym międzynarodowym przedsiębiorcom delegowanym przez Spark Venture (http://www.spark-ventures.com/) oraz przedstawicielom kairskiej społeczności koptyjskiej.
Spotkanie w Warszawie reprezentantów dwóch krajów o wiekowych kulturach, cechujących się podobnymi rolami zdeterminowanymi przez swe geopolityczne uwarunkowania oraz pokrewnymi ambicjami gospodarczymi stwarza niepowtarzalną okazję zarówno do promocji Polski, jak i do umożliwienia polskim samorządowcom zapoznanie się z możliwościami polsko-egipskiej współpracy międzynarodowej.
Realizacja konferencji zaplanowana jest na październik 2017 roku.

Koordynator projektu: Maciej Maria Jastrzębski


English version


العربية


  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: