Fundacja Wolność i Demokracja

Lekcja Klubu „Serduszko” w Dniprze

W dniu 25 listopada Księgarni „Є” w Dniprze odbyła się lekcja Klubu dla dzieci „SERDUSZKO”, którą prowadziła organizacja «Stowarzyszenie polonistów kulturalno-edukacyjne «KROK PIERWSZY». Podobne lekcje dla dzieci robimy raz na miesiąc. Temat ostatniej lekcji – «Poznaj Polskę – pierwszy krok».
Lekcja adresowana była do dzieci, które robią pierwsze kroki w nauczaniu języka polskiego. Prowadzenie lekcji odbywało się w języku ukraińskim i polskim z wykorzystaniem różnych form aktywności, zabaw, gier, które kształcą u dzieci wiedzę, emocje, sprawności, umiejętności. Proponowana lekcja była poszerzeniem treści z zakresu: Poznajemy kulturę Polski. Dzieci zapoznały się z symbolami narodowymi Polski i Ukrainy, zwyczajami naszych kultur. Zwracano szczególną uwagę na takie wartości ogólnoludzkie jak: dobro, przyjaźń, koleżeństwo, poszanowanie życia. W końcu lekcji dzieci za pomocą specjalnego programu komputerowego samodzielnie nagrały filmik. Taka praca zespołowa sprzyjała przyjemnej i miłej atmosferze nauczania, wywołała pozytywne emocje.
Lekcję prowadziły nauczycielki języka polskiego naszej organizacji Olga Haponowa i Katarzyna Borysowa. 
Larysa Kolisnyk
Projekt „Biało-czerwone ABC. Program partnerstwa szkół” jest  współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej ramach zadania publicznego „Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim ze szkołami w Polsce”

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: