Fundacja Wolność i Demokracja

Do pobrania bilanse, sprawozdania merytoryczne oraz Rachunki Zysków i Strat za lata:

2010
Bilans 2010

RZiS 2010

Sprawozdanie 2010

2011
Bilans 2011

RZiS 2011

Sprawozdanie 2011

2012
Bilans 2012

RZiS 2012

Sprawozdanie 2012

2013

Bilans 2013

RZiS 2013

Sprawozdanie 2013

2014

Bilans 2014

Sprawozdanie 2014

2015

Sprawozdanie 2015

Bilans 2015

  • Tropem wilczym

    Bieg Pamięci Wyklętych

    PARTNERZY: