2023

“Biało – czerwone ABC. Druk i dystrybucja podręcznika „Język polski jako drugi obcy” dla uczniów na Ukrainie”

W ramach projektu  Fundacja WID wydrukuje 30 000 egzemplarzy podręcznika do nauki Języka polskiego dla klas 5 pt “Język polski jako drugi obcy” (aut. K. Kwiatkowska, M. Rumińska, M. Maćkowicz). i wspólnie z partnerem projektu Drohobyckim Oddziałem Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie przekaże podręczniki do szkół, gdzie język polski jest nauczany jako drugi język obcy.  W obliczu ogromnego zainteresowania nauką języka polskiego na Ukrainie podręcznik będzie służył realizacji potrzeb oświatowych w dziedzinie promowania języka i kultury polskiej.

Projekt jest skierowany do 30 000 uczniów  szkół ukraińskich, w których język polski jest nauczany jako język obcy/ drugi/ odziedziczony.

Projekt realizowany w ramach  przedsięwzięcia pod nazwą „Inicjatywy wspierające zadania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Kolbego 2023”

Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 378 800,00 PLN

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 388 800,00 zł

Skip to content