Lwów – historia zobowiązuje

Lwów wziął udział w Olimpiadzie Historii Polski na Ukrainie! Zorganizowana przez Fundację WiD, a zrealizowana lokalnie przez Szkołę nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie Olimpiada pozwoliła 31 dzieciom w wieku od 15 do 17 lat na sprawdzenie swej wiedzy z zakresu historii Polski oraz swych umiejętności językowych. Nagrodą jest przejście do II [...]
Czytaj więcej

Chmielnicka miara patriotyzmu

  11 listopada 2017 roku 55 młodych Polaków sprawdzało swą wiedzę z zakresu historii Polski wypełniając test, złożony z pytań zamkniętych, a przygotowany przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne – organizatorów II edycji (2017/2018) Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, współfinansowanej w ramach [...]
Czytaj więcej

W Żytomierzu dzieje się historia

11 listopada 2017 roku w Żytomierzu odbył się I etap II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Organizatorem trójetapowej Olimpiady jest Fundacja Wolność i Demokracja, zaś organizatorem lokalnym w Żytomierzu, tak jak i w zeszłym roku, Związek Szlachty Polskiej. Tym razem w Olimpiadzie wzięły udział 24 osoby, w tym ze Stanisziwki, [...]
Czytaj więcej

Iwano-Frankiwsk przywitał 11 listopada Olimpiadą Historyczną

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie to zorganiozwane przez Fundację Wolność i Demokracja wydarzenie patriotyczno-oświatowe, której już II edycja gości na Ukrainie w 2017 roku. Polskie dzieci z Iwano-Frankiwska wzięły udział w jej pierwszym etapie wypełniając test złożony z pytań zamkniętych. Każda z osób pomyślnie wypełniających test w [...]
Czytaj więcej

Kijów – pracą a wiedzą Rzeczypospolitej

11 listopada 2017 roku, w Święto Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą po 123 latach zaborów, dwanaścioro młodych Polaków wzięło udział w II edycji Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Trzymamy kciuki, wyniki już niebawem. Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest działaniem składowym projektu „Biało-Czerwone ABC. Dofinansowanie [...]
Czytaj więcej

Olimpiada Historii Polski w Łucku

11 listopada, wraz z wybiciem godziny 11:00, na całej Ukrainie polskie dzieci próbowały swych sił z historią Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniając test w ramach I etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie (edycja 2017/2018). Jak widać na załączonych zdjęciach, morale 22 uczestników z Łucka były bardzo wysokie! Wyniki ogłosimy na przełomie [...]
Czytaj więcej

II Olimpiada Historii Polski w Charkowie

11 listopada o godzinie 11.00 w 11 miastach Ukrainy odbył się pierwszy etap II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie będącej częścią składową projektu „Biało-czerwone ABC.” Organizatorem olimpiady w Charkowie zostało Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie. Dzieci z Polskiej szkoły “Polonia Charkowa” wzięły aktywny udział [...]
Czytaj więcej

Bój o indeks na polską uczelnię rozpoczęty

W dziesięciu miastach na Ukrainie na początku listopada 2017 roku odbył się pierwszy etap II Olimpiady Historii Polski. Wzięło w nim udział 207 uczniów klas IX-XI. Olimpiadę Historii Polski na Ukrainie Fundacja WiD organizuje już po raz drugi. Po zeszłorocznym jej sukcesie okazało się, że to bardzo atrakcyjna i oczekiwana forma upowszechniania [...]
Czytaj więcej