Czytanie Narodowe dramatu Gabrieli Zapolskiej «Moralność pani Dulskiej» w Krasiłowie na Ukrainie

4 września Polska Sobotnia Szkoła przy  SO „Polskie  Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie miasta Krasiłowa” wzięła udział w jubileuszowym Czytaniu Narodowym pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej.  W tym roku na lekturę wybrano „Moralność pani Dulskiej”, tragifarsę napisaną w 1906 roku przez Gabrielę Zapolską. Jest to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie, w którym  Zapolska bardzo celnie opisała określone typy bohaterów i ich charaktery. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego. Prapremiera teatralna odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później tragifarsę wystawiono w Warszawie oraz we Lwowie. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku. Czytanie przez wszystkich chętnych fragmentów dramatu „Moralność pani Dulskiej” poprzedził wykład o  epoce, w której powstała sztuka i jej autorce. Na zakończenie spotkania odbył się quiz na platformie Kahoot, dwoje najbardziej uważnych słuchaczy z różnych grup wiekowych dostały  prezenty. Dziękujemy wszystkim za udział w Czytaniu Narodowym – 2021! Dziękujemy Bibliotece Centralnej Krasiłowa za pomoc w zorganizowaniu spotkania. Projekt wspierany ze środków Kancelaria Premiera w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 Projekt “Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundacja Wolność i Demokracja.