W obliczu wojny na Ukrainie Polska jest liderem wśród państw, które wspiera naszego wschodniego sąsiada na wielu polach. Niniejszym działaniem chcemy dalej budować pozytywny wizerunek Polski i Polaków w tym kraju poprzez nagradzanie tych naukowców, którzy tę współpracę badają i są jej orędownikami. Zbudowane przez lata wokół spotkań polsko-ukraińskich w Jaremczu grono specjalistów – naukowców, politologów, ekonomistów czy dyplomatów z obu państw jest dobitnym sygnałem, że tego typu działanie „od podstaw” przynosi efekty. Z racji tego, że od 24 lutego 2022 roku na Ukrainie trwa regularna wojna, XV Spotkania Klubu Galicyjskiego nie odbędą w tradycyjnej formie. Niniejsze zadanie obejmuje zatem trzy  części składowe:

  • Stypendium im. Konstytucji 3 maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie (5 laureatów)
  • Nagroda im. Leona Wasilewskiego za najlepszą publikację dotyczącą relacji polsko-ukraińskich (2 nagrodzone publikacje)
  • Publikacja (w wersji papierowej i elektronicznej) poświęcona współpracy polsko-ukraińskiej w obliczu wojny i perspektyw tejże współpracy.

Program stypendialny i nagrody za publikacje są atrakcyjną formą propagowania współpracy Polski i Ukrainy, zaś publikacja wydana w ramach zadania stanie się swoistym zapisem braterstwa obu narodów w obliczu rosyjskiej agresji i szczególnej roli Polski, która udzieliła niespotykanego wsparcia państwu ukraińskiemu.

Skip to content