Olimpiada Historii Polski

VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”.  Rusza  VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022  “W drodze do Niepodległości”.  W dniu  20 listopada 2021 zakończyliśmy rekrutacje uczestników  do I etapu VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022.  Do udziału w Olimpiadzie  za pośrednictwem  30 szkolnych komisji egzaminacyjnych zgłosiło się 253 uczniów z  18 krajów: Austrii, Belgii,  Czech, Grecji,  Francji, Holandii, Hiszpanii,  Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji,  Szkocji, Słowacji,  Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Wszyscy zarejestrowani uczestnicy Olimpiady, którzy spełnili  warunki  zawarte w Regulaminie  Olimpiady, otrzymali  indywidualne kluczy dostępu do platformy, a w dniach 21-25 listopada odbyły się testy próbne.  UDZIAŁ W EGZAMINIE  MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!!  Z uwagi na epidemię koronowirusa (SARS-CoV-2) egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez specjalnie stworzoną platformę egzaminacyjną  https://olimpiadahistoriipolski.pl/ Uroczysta inauguracja  VI. edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”  rozpocznie się  on- line  28 listopada w niedzielę  o godzinie 12.45  czasu polskiego. Rejestracja uczestników na zoomie i sprawdzenie listy obecności rozpocznie się od 12.30  czasu polskiego. Po krótkim powitaniu uczestników  równo o 13.15   czasu polskiego uczniowie przystąpią do napisania testów on-line za pośrednictwem platformy. Olimpiada odbywać się  będzie za pośrednictwem platformy   ZOOM i https://olimpiadahistoriipolski.pl/ Zapraszamy do udziału! Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczestników z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Z uwagi na epidemię koronowirusa (SARS-CoV-2) egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez specjalnie stworzoną platformę egzaminacyjną, w dniu 28 listopada 2021 r., serdecznie zapraszamy do udziału młodzież i placówki na całym świecie. Adres platformy egzaminacyjnej : olimpiadahistoriipolski.pl   Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem szkolnych komisji egzaminacyjnych: Zapisy do I etapu VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 trwają do 18 listopada 2021. Zapraszamy do kontaktu placówki, które chciałyby podjąć się koordynacji Olimpiady na swoim terenie poprzez stworzenie szkolnej komisji egzaminacyjnej – odpowiedzialnej za komunikację pomiędzy organizatorami, a uczestnikami poszczególnych etapów. JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA: W Olimpiadzie może wziąć  udział każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej. UCZEŃ zgłasza chęć udziału do ⇒ NAUCZYCIELA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ. PLACÓWKA OŚWIATOWA zgłasza listę uczniów do ⇒ SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ właściwej dla danego terenu. LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-Swiat 21_22 LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-UKRAINA-21_22 SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA dokonuje rejestracji na platformie egzaminacyjnej i przekazuje uczestnikom kod dostępu na egzamin. UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!!  DOKUMENTY VI. Olimpiady Historii Polski 2021/2022 Zakres materiału OHP 2021-2022_ Regulamin VI Olimpiady Historii Polski_2021/2022 VI Olimpiada Historii Polski – HARMONOGRAM_2021/2022 LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-Swiat 21_22 LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-UKRAINA-21_22 Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce. Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres Olimpiada@wid.org.pl. UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!! ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY: I etap Olimpiady – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne. II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny. III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski lub on-line. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy. ZOBACZ BIEŻĄCE INFORMACJE Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów     V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości”.  Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1500 uczestników z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji i Grecji. Do V. edycji Olimpiady zgłosiło się 37 Szkolnych Komisji z 17 krajów. W egzaminie udział wezmą uczestnicy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii Laureaci V Olimpiady Historii Polski z indeksami uczelni III etap V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do Niepodległości” zakończył się 3 lipca 2021. W trakcie trwających trzy dni egzaminów olimpijczycy− 25 uczniów z Belgii, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Kanady, Austrii, Węgier, Hiszpanii i Francji – mierzyli się z zagadnieniami z zakresu historii Polski od średniowiecza po czasy współczesne. W części pisemnej wypełniali test online, w części ustnej w tym samym, zdalnym, trybie odpowiadali na pytania dotyczące wylosowanego tekstu źródłowego oraz z zadeklarowanej przez siebie epoki historycznej, tej samej, którą wybrali w II etapie. Trzy trzyosobowe komisje złożone z historyków ze szkół wyższych, które pracowały w Warszawie, wyłoniły 12 laureatów i 13 finalistów. Ci pierwsi zdobyli indeksy na polskie uczelnie państwowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wyniki ogłosił przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady dr hab. Andrzej Korytko podczas uroczystej gali 4 lipca. W wydarzeniu przeprowadzonym online wzięło udział ok. 60 osób. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.   Zakończył się etap okręgowy V Olimpiady Historii Polski V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości” wchodzi w ostatnią fazę. Przed jej uczestnikami został już ostatni, trzeci, etap. Egzaminy II etapu odbyły się w dniach 24 kwietnia – 31 maja. Uczniowie, którzy do nich przystąpili – 93 osoby – mieli za zadanie zaprezentować samodzielnie przygotowaną pracę z wybranej przez siebie epoki od średniowiecza po współczesność oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki pracy. W komisjach egzaminacyjnych zasiadali profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie. Ostatecznie spośród 93 uczestników komisje egzaminacyjne wyłoniły 26 osób, które zakwalifikowały się do III etapu – centralnego. Etap centralny odbędzie się podobnie jak okręgowy online w dniach 1 – 4 lipca. Tak samo jak poprzedni zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej, pisemnej, uczniowie będą wypełniali test, w drugiej ustnie odpowiadali na pytania. Najlepsi otrzymają indeksy polskich uniwersytetów państwowych. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021. WYNIKI II ETAPU V OLIMPIADY HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ  2020/2021 LISTA KOMISJI SZKOLNYCH   ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE DONATOR:   ORGANIZATORZY:        PARTNERZY:            PATRONAT HONOROWY: