II etap VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022. 

Szanowni Olimpijczycy,

jeszcze raz gratulujemy osobom, które przeszły do II etapu VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”.

Od 20  marca rozpoczęły się eliminacje ustne  w ramach II etapu VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości” .

Eliminacje odbywają się drogą on-line. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny  Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą .

Weekend 26-27 marca jest bardzo pracowity, do egzaminu przystąpiło 40 uczniów szkół polonijnych z  Ukrainy, Niemiec, Francji, Austrii,  Litwy, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Słowacji, Grecji i  Holandii. Eliminacje  odbywają się w 3 komisjach  egzaminacyjnych.

 

I etap VI. Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022.  

Rusza  VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022  “W drodze do Niepodległości”. 

W dniu  20 listopada 2021 zakończyliśmy rekrutacje uczestników  do I etapu VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022. 

Do udziału w Olimpiadzie  za pośrednictwem  30 szkolnych komisji egzaminacyjnych zgłosiło się 253 uczniów z  18 krajów:

Austrii, Belgii,  Czech, Grecji,  Francji, Holandii, Hiszpanii,  Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji,  Szkocji, Słowacji,  Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Wszyscy zarejestrowani uczestnicy Olimpiady, którzy spełnili  warunki  zawarte w Regulaminie  Olimpiady, otrzymali  indywidualne kluczy dostępu do platformy, a w dniach 21-25 listopada odbyły się testy próbne.  UDZIAŁ W EGZAMINIE  MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!! 

Z uwagi na epidemię koronowirusa (SARS-CoV-2) egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez specjalnie stworzoną platformę egzaminacyjną  https://olimpiadahistoriipolski.pl/

Uroczysta inauguracja  VI. edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”  rozpocznie się  on- line  28 listopada w niedzielę  o godzinie 12.45  czasu polskiego.

Rejestracja uczestników na zoomie i sprawdzenie listy obecności rozpocznie się od 12.30  czasu polskiego.

Po krótkim powitaniu uczestników  równo o 13.15   czasu polskiego uczniowie przystąpią do napisania testów on-line za pośrednictwem platformy.

Olimpiada odbywać się  będzie za pośrednictwem platformy   ZOOM i https://olimpiadahistoriipolski.pl/

Zapraszamy do udziału!

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczestników z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Z uwagi na epidemię koronowirusa (SARS-CoV-2) egzaminy I etapu odbędą się on-line poprzez specjalnie stworzoną platformę egzaminacyjną, w dniu 28 listopada 2021 r., serdecznie zapraszamy do udziału młodzież i placówki na całym świecie.

Adres platformy egzaminacyjnej : olimpiadahistoriipolski.pl

 

Zgłoszenia będą przyjmowane za pośrednictwem szkolnych komisji egzaminacyjnych:

Zapisy do I etapu VI. Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 trwają do 18 listopada 2021.

Zapraszamy do kontaktu placówki, które chciałyby podjąć się koordynacji Olimpiady na swoim terenie poprzez stworzenie szkolnej komisji egzaminacyjnej – odpowiedzialnej za komunikację pomiędzy organizatorami, a uczestnikami poszczególnych etapów.


JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA:

W Olimpiadzie może wziąć  udział każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej.

UCZEŃ zgłasza chęć udziału do ⇒ NAUCZYCIELA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

PLACÓWKA OŚWIATOWA zgłasza listę uczniów do ⇒ SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ właściwej dla danego terenu.

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-Swiat 21_22

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-UKRAINA-21_22

SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA dokonuje rejestracji na platformie egzaminacyjnej i przekazuje uczestnikom kod dostępu na egzamin.

UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!! 


DOKUMENTY VI. Olimpiady Historii Polski 2021/2022

Zakres materiału OHP 2021-2022_

Regulamin VI Olimpiady Historii Polski_2021/2022

VI Olimpiada Historii Polski – HARMONOGRAM_2021/2022

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-Swiat 21_22

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-UKRAINA-21_22


Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. Stałymi partnerami Olimpiady jest Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytut Pamięci Narodowej. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021”. Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres [email protected].

UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!!


ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski lub on-line. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.


ZOBACZ BIEŻĄCE INFORMACJE

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

 

V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021

„W drodze do Niepodległości”. 

Olimpiada Historii Polski to inicjatywa Polskiego Towarzystwa Historycznego organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski, rozwijanie zainteresowań i umacnianie świadomości historycznej młodzieży oraz wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1500 uczestników z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii, Francji i Grecji.

Do V. edycji Olimpiady zgłosiło się 37 Szkolnych Komisji z 17 krajów.

W egzaminie udział wezmą uczestnicy z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii

Laureaci V Olimpiady Historii Polski z indeksami uczelni

III etap V Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą „W drodze do Niepodległości” zakończył się 3 lipca 2021. W trakcie trwających trzy dni egzaminów olimpijczycy− 25 uczniów z Belgii, Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Kanady, Austrii, Węgier, Hiszpanii i Francji – mierzyli się z zagadnieniami z zakresu historii Polski od średniowiecza po czasy współczesne. W części pisemnej wypełniali test online, w części ustnej w tym samym, zdalnym, trybie odpowiadali na pytania dotyczące wylosowanego tekstu źródłowego oraz z zadeklarowanej przez siebie epoki historycznej, tej samej, którą wybrali w II etapie.

Trzy trzyosobowe komisje złożone z historyków ze szkół wyższych, które pracowały w Warszawie, wyłoniły 12 laureatów i 13 finalistów. Ci pierwsi zdobyli indeksy na polskie uczelnie państwowe: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wyniki ogłosił przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady dr hab. Andrzej Korytko podczas uroczystej gali 4 lipca. W wydarzeniu przeprowadzonym online wzięło udział ok. 60 osób.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

 

Zakończył się etap okręgowy V Olimpiady Historii Polski

V Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do Niepodległości” wchodzi w ostatnią fazę. Przed jej uczestnikami został już ostatni, trzeci, etap.

Egzaminy II etapu odbyły się w dniach 24 kwietnia – 31 maja. Uczniowie, którzy do nich przystąpili – 93 osoby – mieli za zadanie zaprezentować samodzielnie przygotowaną pracę z wybranej przez siebie epoki od średniowiecza po współczesność oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące tematyki pracy. W komisjach egzaminacyjnych zasiadali profesorowie z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Opolskiego oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Kijowie.

Ostatecznie spośród 93 uczestników komisje egzaminacyjne wyłoniły 26 osób, które zakwalifikowały się do III etapu – centralnego.

Etap centralny odbędzie się podobnie jak okręgowy online w dniach 1 – 4 lipca. Tak samo jak poprzedni zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej, pisemnej, uczniowie będą wypełniali test, w drugiej ustnie odpowiadali na pytania. Najlepsi otrzymają indeksy polskich uniwersytetów państwowych.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

WYNIKI II ETAPU V OLIMPIADY HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ  2020/2021

LISTA KOMISJI SZKOLNYCH

 

ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE

DONATOR:

 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY: 

Skip to content