Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Zadanie publiczne dotyczy organizacji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. Olimpiada jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja i Polskie Towarzystwo Historyczne. Działania projektowe są skierowane do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem jest inicjowanie zainteresowania nauką historii Polski oraz wspieranie nauczycieli w nauczaniu o historii Polski.

Projekt zakłada kontynuację kolejnych etapów i edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap II) VI edycja 2021/2022

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) VI edycja 2021/2022

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) VII edycja 2022/ 2023 (REKRUTACJA ZAMKNIĘTA)

18 listopada 2022 zakończyliśmy rekrutację uczestników do I etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023. 

Do udziału w Olimpiadzie za pośrednictwem 32 szkolnych komisji egzaminacyjnych zakwalifikowało się 315 uczniów z 30 krajów: Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Indii, Libii, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Nowej Zelandii, Kanady, Holandii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Austria, Węgier, Chiny, Irlandii, Szwecji, Szwajcarii i Włoch. W tym 205 – do Olimpiady i 110 – do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

 Szanowni Państwo, 

UDZIAŁ W EGZAMINIE MOŻLIWY JEST TYLKO DLA UCZESTNIKÓW ZAREJESTROWANYCH!!! 

Olimpiada odbywać się będzie za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej https://olimpiadahistoriipolski.pl/ i platformy Zoom co oznacza, że uczestnik musi być zalogowany na Zoomie i mieć włączoną kamerkę przez cały czas trwania egzaminu.

Terminy egzaminów I etapu Olimpiady:

W Olimpiadzie biorą udział uczniowie urodzeni w roku 2008 lub wcześniej.

Uroczysta inauguracja VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023 rozpocznie się online 27 listopada (w niedzielę) o godz. 11.40 czasu polskiego dla uczniów zarejestrowanych.

Rejestracja uczestników na Zoomie rozpocznie się od godz. 11.20 czasu polskiego.

Wszystkich uczestników Olimpiady wraz z nauczycielami zapraszamy na inaugurację i spotkanie na Zoomie pod linkiem:

https://us06web.zoom.us/j/93917186310?pwd=dVJUWUNkdHZGMWIyYktLdTZyQjRQdz09

Identyfikator spotkania: 939 1718 6310

Kod dostępu: 284409

Po krótkim powitaniu uczestników równo o godz. 12.00 czasu polskiego uczniowie przystąpią do pisania testów online za pośrednictwem platformy https://olimpiadahistoriipolski.pl/

W Konkursie Historii Polski dla Juniorów biorą udział uczniowie urodzeni w latach 2009-2012.

Konkurs odbywać się będzie za pośrednictwem platformy https://olimpiadahistoriipolski.pl/ i platformy Zoom co oznacza, że uczestnik musi być zalogowany na Zoomie i mieć włączoną kamerkę przez cały czas trwania egzaminu.

Uroczysta inauguracja Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023 rozpocznie się online w niedzielę 27 listopada o godz. 15.00 czasu polskiego dla uczniów zarejestrowanych na Konkurs Historii dla Juniorów.

Rejestracja uczestników na platformie Zoom rozpocznie się od godz. 14.45 czasu polskiego.

Wszystkich uczestników Konkursu dla Juniorów wraz z nauczycielami zapraszamy na inaugurację i spotkanie na Zoomie pod linkiem:

https://us06web.zoom.us/j/93917186310?pwd=dVJUWUNkdHZGMWIyYktLdTZyQjRQdz09

Identyfikator spotkania: 939 1718 6310

Kod dostępu: 284409

Po krótkim powitaniu uczestników równo o godz. 15.20 czasu polskiego uczniowie przystąpią do pisania testów online.

 


JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA:

W Olimpiadzie może wziąć  udział każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej.

UCZEŃ zgłasza chęć udziału do ⇒ NAUCZYCIELA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

PLACÓWKA OŚWIATOWA zgłasza listę uczniów do ⇒ SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ właściwej dla danego terenu.

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-Świat

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-UKRAINA

SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA dokonuje rejestracji na platformie egzaminacyjnej i przekazuje uczestnikom kod dostępu na egzamin.

UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!! 


ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski lub on-line. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Dla nauczycieli przewidziana jest nagroda w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w programie dydaktyczno-metodycznym oraz objeździe historycznym.

Materiały do pobrania:

VII Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą

Regulamin VII Olimpiady Historii Polski_2022_2023

Zakres materiału OHP 2022-2023

Harmonogra VII OHP _2022_2023

 

Konkurs Historii Polski dla JUNIORÓW dla Polonii i Polakó za granicą

 

Pomoce naukowe E-podręczniki

 

ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE


 

OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) VII edycja 2022 – 2023

I etap Olimpiady organizowany jest w kraju zamieszkania, planowane jest dalsze rozszerzanie zakresu terytorialnego Olimpiady w oparciu o kontynuację współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytutem Pamięci Narodowej.  W wersji on-line

Planuje się organizację Olimpiady w około 30 komisjach szkolnych.

W VII edycji Olimpiady dla dzieci szkół podstawowych w wieku 10-13 lat w ramach Olimpiady przewidziany jest Konkurs Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

Zakładana liczba zgłoszeń – około 270 osób.

Całkowita wartość projektu: 291 390,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 258 890,00 zł

 


II etap Olimpiady Historii Polski został zaplanowany i przeprowadzony  w komisjach on-line w marcu – kwietniu 2022. Dwuetapowy egzamin przeprowadzany był przez komisje okręgowe złożone z dwóch pracowników naukowych uczelni wyższych ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego oraz jednej osoba z grona doświadczonych nauczycieli, przedstawicieli polskich służb dyplomatycznych i organizacji polonijnych.  Do egzaminów przystąpiło: eliminacje pisemne – 80 osób; odpowiedź ustna – 69 osób.

III etap Olimpiady Historii Polski odbył się  w Warszawie

Nagrodą główną dla grupy laureatów VII edycji Olimpiady będą indeksy Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Lubelskiego im . M.C. Skłodowskiej, Uniwersytetów Opolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.

Do III etapu zakwalifikowały się 22 osoby: 10 z Ukrainy, trzy z Francji, trzy z Litwy, dwie z Hiszpanii oraz po jednej z Wielkiej Brytanii, Słowacji.

III etap, finałowy, Olimpiady odbył się w Warszawie w dniach 24-27 czerwca do egzaminów przystąpiło 20 osób.

Uczniowie przyjechali do Polski wraz z przygotowującymi ich do Olimpiady nauczycielami.

27 czerwca wszyscy finaliści, ich opiekunowie, organizatorzy i partnerzy Olimpiady gościli u Małżonki Prezydenta RP historycznej siedzibie głowy państwa, gdzie zostały odczytane wyniki Olimpiady i wręczono dyplomy i nagrody dla Laureatów, Finalistów i ich nauczycieli.

W imieniu własnym i Prezydenta Andrzeja Dudy Agata Kornhauser–Duda pogratulowała wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Tytuł Laureata zdobyło – 11 uczestników olimpiady

Tytuł Finalisty zdobyło  – 9 uczestników olimpiady

W ramach nagrody uczestnicy Olimpiady wzięli udział 3- dniowym  w objeździe historycznym i odwiedzili Gdańsk i  Malbork.


Znamy mistrzów wiedzy o historii Polski!

Do VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą przystąpiło 250 uczniów z 18 krajów Europy i Azji. Do finału dostało się 20 najlepszych młodych pasjonatów dziejów, z czego połowę stanowili uczniowie z Ukrainy. Warszawskie egzaminy po raz kolejny potwierdziły, że finaliści prezentują wysoki poziom wiedzy i nie tak łatwo wybrać zwycięzcę. Tego poznaliśmy na gali w Belwederze.

Więcej

 


Zbliża się finał VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą 2021/22!

Trzeci finałowy etap VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków odbędzie się w Warszawie w dniach 24-27 czerwca. Do ostatniego etapu zakwalifikowały się 22 osoby: 10 z Ukrainy, cztery z Francji, trzy z Litwy, dwie z Hiszpanii oraz po jednej z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Białorusi.

Więcej


Wyniki egzaminów II etapu VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”

Więcej

 

 

 

 

 

Skip to content