Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.09.2022 r. – 30.08.2023 r.

Zadanie publiczne dotyczy organizacji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. Olimpiada jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja i Polskie Towarzystwo Historyczne. Działania projektowe są skierowane do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem jest inicjowanie zainteresowania nauką języka polskiego i  historii Polski oraz wspieranie nauczycieli w nauczaniu o historii Polski.

Projekt zakłada kontynuację kolejnych etapów i edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) VII edycja 2022/ 2023 (rekruatcja zamknięta)

18 listopada 2022 zakończyliśmy rekrutację uczestników do I etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023. 

Do udziału w Olimpiadzie za pośrednictwem 32 szkolnych komisji egzaminacyjnych zakwalifikowało się 315 uczniów z 30 krajów: Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Indii, Libii, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Nowej Zelandii, Kanady, Holandii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Austria, Węgier, Chiny, Irlandii, Szwecji, Szwajcarii i Włoch. W tym 205 – do Olimpiady i 110 – do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap II) VII edycja 2022/2023 ( etap zakończony)

W dniu 28.02.2023 zakończył się termin nadsyłania prac pisemnych w ramach II etapu Olimpiady Historii Polski i Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą. Do II etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granica przystąpiło łącznie 91 osób, w tym :

  • do Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą  59 osób  w kategorii wiekowej 14-18 lat z 19 krajów ( Austria, Belgia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Nowa  Zelandia, Portugalia,  Szkocja,  Szwajcaria,  Ukraina, Węgry)
  • do finału Olimpiady w Warszawie zakwalifikowało się  23 osoby

 

  • do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 32 osoby  w kategorii wiekowej 10-13 lat z 12 krajów (Austria, Belgia, Czechy, Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, USA, Węgry).
  • Egzamin pisemny odbędzie się 14 maja 2023 na platformie online.
  • 3 laureatów zapraszamy do Polski na finał Olimpiady głównej

Po zakończeniu eliminacji ustnych II etapu uczestnicy Konkursu dla Juniorów przystąpią do eliminacji pisemnych za pośrednictwem platformy olimpiadahistoriipolski.pl, gdyż II etap Konkursu jest  etapem centralnym. Uczestnicy Olimpiady natomiast  powalczą o tytuł laureata i finalisty w III etapie Olimpiady.

Poniżej umieszczamy informację odnośnie  przygotowania, przebiegu i  sposobu ocenia podczas elimiancji II etapu Olimpiady i Konkursu.

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) VII edycja 2022/2023

Wielki Finał VII Olimpiady Historii Polski już za nami!
W dniach 1-3 lipca odbyły się eliminacje finałowe, w których rywalizację podjęło aż 22 utalentowanych olimpijczyków z 10 różnych krajów!
Kapituła Olimpiady wyróżniła aż 10 laureatów i 12 finalistów, którzy wykazali się niesamowitą wiedzą i pasją do historii Polski!
Po ogłoszeniu wyników, nasi utalentowani uczestnicy mieli wyjątkową okazję spotkać się z Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim.
Po trudach egzaminów czekał wszystkich objazd historyczny do Kazimierza Dolnego, Puław, Sulejówka, który poszerzył horyzonty naszej młodzieży i przybliżył im postacie wybitnyhc Polaków.
Dziękujemy z całego serca wszystkim uczestnikom oraz niezwykle zaangażowanym nauczycielom, którzy włożyli mnóstwo wysiłku w kształtowanie świadomości o naszej bogatej historii narodowej. Wasza pasja i oddanie są niezastąpione!
więcej szczegółów: tutaj
relacje z egzaminów
“Podziwiam Was za to, że chcecie poza granicami Polski zgłębiać historię swojego kraju pochodzenia. To świadczy o Waszym bardzo dojrzałym podejściu do własnej edukacji, ponieważ tak świadome dążenie do poszerzania horyzontów nie jest często spotykane w młodym wieku” – te słowa pani Agaty Kornhauser-Dudy na pewno na długo zostaną z nami
Koniecznie zajrzyjcie do relacji z tego wydarzenia!

Wyniki III etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

 

OLIMPIADA HISTORII POLSKI

Termin przesłania prac pisemnych II etapu Olimpiady  wydłużony do 28.02.2023.

Zakres materiału OHP 2022-2023    podane lektury są udostępnione w formacie pdf,

Poniżej umieszczamy linki do pobrania zalecanych lektór w formie PDF

Olimpiada Historii Polksi lektury dwudziestolecie i PRL

Olimpiada Historii Polski lektury pozostałe

Jak przygotować się do II etapu Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą

Uczestnik wybiera jedną z podanych epok, z jej  zakresu:
1)  przygotuje pracę pisemną (prezentację lub esej),
2) uczestnik wybiera dwie lektury z wybranej epoki z podanej listy lektur ( Zakres materiału OHP 2022-2023  ), z którymi należe dobrze się zapoznać, gdyż na egzaminie  będą pytania szczegółowe.
Punkty za odpowiedź na pytanie dotyczące lektury są jedną ze składowych oceny.

Przebieg egzaminów II etapu Olimpiady:

–  przedstawienie eseju/prezentacji ( 10 min);
–   odpowiedź na 3 pytania:
1.  ogólna historia Polski,
2.  wybrana epoka,
3. lektura (jedna z dwóch wybranych).

Kryteria oceny prac  i odpowiedzi ustnej znajdują sie w Regulamine  Olimpiady :  § 11

Regulamin VII Olimpiady Historii Polski_2022_2023

KONKURS HISTORII POLSKI DLA JUNIORÓW

Termin przesłania prac pisemnych II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów  – wydłużony do 28.02.2023.

Jak przygotować się do II etapu Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Poloniii i Polaków za Granicą

Uczestnik wybiera jedno  z wybranych zagadnień i przygotowuje przezentację lub esej:

Zakres materiału Konkurs Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą 10-13 do II etapu

Przebiek egzaminów II etapu Konkursu (eliminacje centralne)

1) test pisemny  na platformie on-line  składający się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe,
ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Test trwa 60 minut. Wszyscy uczestnicy piszą w tym samym terminie. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu, system zamyka dostęp do pracy.
2) Odpowiedź ustna – polega na przedstawieniu przygotowanej pracy w postaci eseju lub prezentacji multimedialnej z wybranego przez siebie zagadnienia  ( 15 min.) oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki
prezentowanej pracy.

Uwaga! Uczestnicy Konkursu Historii Polksi dla Juniorów nie mają obowięzku przeczytania 2 lektur . Pytania ustne dotyczą tematyki prezentowanej pracy.

Kryteria oceny prac  i odpowiedzi ustnej znajdują sie w Regulamine  Konkursu  Historii Polski dla Juniorów :  § 10

Załącznik nr1 Regulamin KONKURSU Historii Polski dla Juniorów

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) VII edycja 2022/2023


JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA:

W Olimpiadzie może wziąć  udział każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej.

UCZEŃ zgłasza chęć udziału do ⇒ NAUCZYCIELA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

PLACÓWKA OŚWIATOWA zgłasza listę uczniów do ⇒ SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ właściwej dla danego terenu.

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-Ukraina_22_23 m

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-Swiat 22_23 _m_

SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA dokonuje rejestracji na platformie egzaminacyjnej i przekazuje uczestnikom kod dostępu na egzamin.

UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!! 

Olimpiada Historii Polski  dla Polonii i Polaków za granicą to inicjatywa Polskiego Towarzystwa  Historycznego, jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą .


ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski lub on-line. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Dla nauczycieli przewidziana jest nagroda w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w programie dydaktyczno-metodycznym oraz objeździe historycznym.

Materiały do pobrania:

VII Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą

Regulamin VII Olimpiady Historii Polski_2022_2023

Zakres materiału OHP 2022-2023

Olimpiada Historii Polksi lektury dwudziestolecie i PRL

Olimpiada Historii Polski lektury pozostałe

Harmonogra VII OHP _2022_2023

Konkurs Historii Polski dla JUNIORÓW dla Polonii i Polaków za granicą

Pomoce naukowe E-podręczniki

ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE


2022

OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.
Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
Zadanie publiczne dotyczy organizacji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. Olimpiada jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja i Polskie Towarzystwo Historyczne. Działania projektowe są skierowane do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem jest inicjowanie zainteresowania nauką historii Polski oraz wspieranie nauczycieli w nauczaniu o historii Polski.
Projekt zakłada kontynuację kolejnych etapów i edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap II) VI edycja 2021/2022
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) VI edycja 2021/2022
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) VII edycja 2022 – 2023
II etap Olimpiady Historii Polski został zaplanowany i przeprowadzony  w komisjach on-line w marcu – kwietniu 2022. Dwuetapowy egzamin przeprowadzany był przez komisje okręgowe złożone z dwóch pracowników naukowych uczelni wyższych ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego oraz jednej osoba z grona doświadczonych nauczycieli, przedstawicieli polskich służb dyplomatycznych i organizacji polonijnych.  Do egzaminów przystąpiło: eliminacje pisemne – 80 osób; odpowiedź ustna – 69 osób.
III etap Olimpiady Historii Polski odbył się  w Warszawie
Nagrodą główną dla grupy laureatów VII edycji Olimpiady będą indeksy Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Lubelskiego im . M.C. Skłodowskiej, Uniwersytetów Opolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.
Do III etapu zakwalifikowały się 22 osoby: 10 z Ukrainy, trzy z Francji, trzy z Litwy, dwie z Hiszpanii oraz po jednej z Wielkiej Brytanii, Słowacji.
III etap, finałowy, Olimpiady odbył się w Warszawie w dniach 24-27 czerwca do egzaminów przystąpiło 20 osób.
Uczniowie przyjechali do Polski wraz z przygotowującymi ich do Olimpiady nauczycielami.
27 czerwca wszyscy finaliści, ich opiekunowie, organizatorzy i partnerzy Olimpiady gościli u Małżonki Prezydenta RP historycznej siedzibie głowy państwa, gdzie zostały odczytane wyniki Olimpiady i wręczono dyplomy i nagrody dla Laureatów, Finalistów i ich nauczycieli.
W imieniu własnym i Prezydenta Andrzeja Dudy Agata Kornhauser–Duda pogratulowała wszystkim uczestnikom wydarzenia.
Tytuł Laureata zdobyło – 11 uczestników olimpiady
Tytuł Finalisty zdobyło  – 9 uczestników olimpiady
W ramach nagrody uczestnicy Olimpiady wzięli udział 3- dniowym  w objeździe historycznym i odwiedzili Gdańsk i  Malbork.

I etap VII Olimpiady Historii Polksi dla Polonii i Polkaów za granicą organizowany jest w kraju zamieszkania, planowane jest dalsze rozszerzanie zakresu terytorialnego Olimpiady w oparciu o kontynuację współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

W VII edycji Olimpiady dla dzieci szkół podstawowych w wieku 10-13 lat w ramach Olimpiady przewidziany był Konkurs Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.
Do udziału w projekcie zgłosiło sie ponad 300 osób.

18 listopada 2022 zakończyliśmy rekrutację uczestników do I etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023. 

Do udziału w Olimpiadzie za pośrednictwem 32 szkolnych komisji egzaminacyjnych zakwalifikowało się 315 uczniów z 30 krajów: Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Indii, Libii, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Nowej Zelandii, Kanady, Holandii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Austria, Węgier, Chiny, Irlandii, Szwecji, Szwajcarii i Włoch. W tym 205 – do Olimpiady i 110 – do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

Eliminacje II etapu odbyły się on-line za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej olimpiadahistoriipolski.pl
Olimpiadę organizowano w ponad 30 komisjach szkolnych. Do kolejnego etapu Olimpiady zakwalifikowało się 64 uczestników Olimpiady i 36 uczestników Konkursu Historii Polski dla Juniorów.

Całkowita wartość projektu: 291 390,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 258 890,00 zł

2021

OLIMPIADA HISTORII POLSKI  DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości na Ukrainie. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych.
Olimpiada historii Polski to projekt promujący oraz wspierający naukę historii polski w polskich punktach nauczaniach za granicą.
W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczniów z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości  167 350,00 zł

2020

OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ.

Projekt zakładał następujące działania: Olimpiadę Historii Polski – kontynuacja oraz rozwinięcie działania projektu „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, Olimpiada miała zostać rozszerzona o zasięg terytorialny o kolejne kraje w edycji 2020 -2021, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w ramach ich doskonalenia (na II etapie Olimpiady) oraz dydaktyczny objazd historyczny na III etapie Olimpiady, dla uczestników etapu finałowego i nauczycieli.
Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia, z klas IX, X oraz XI ukraińskiego systemu nauczania), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.
Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości na Ukrainie. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych.
Olimpiada historii Polski to projekt promujący oraz wspierający naukę historii polski w polskich punktach nauczaniach za granicą.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 268 900,00 zł

2019

 „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie”.

Zakładane cele zostały osiągnięte. Projekt zakładał następujące działania: Olimpiadę Historii Polski – kontynuacja oraz rozwinięcie działania projektu „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, Olimpiada miała zostać rozszerzona o zasięg terytorialny o kolejne kraje w edycji 2019 -2020, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w ramach ich doskonalenia (na II etapie Olimpiady) oraz dydaktyczny objazd historyczny na III etapie Olimpiady, dla uczestników etapu finałowego i nauczycieli.
Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia, z klas IX, X oraz XI ukraińskiego systemu nauczania), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.
Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 120 000,00 zł


 


Znamy mistrzów wiedzy o historii Polski!

Do VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą przystąpiło 250 uczniów z 18 krajów Europy i Azji. Do finału dostało się 20 najlepszych młodych pasjonatów dziejów, z czego połowę stanowili uczniowie z Ukrainy. Warszawskie egzaminy po raz kolejny potwierdziły, że finaliści prezentują wysoki poziom wiedzy i nie tak łatwo wybrać zwycięzcę. Tego poznaliśmy na gali w Belwederze.

Więcej

 


Zbliża się finał VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą 2021/22!

Trzeci finałowy etap VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków odbędzie się w Warszawie w dniach 24-27 czerwca. Do ostatniego etapu zakwalifikowały się 22 osoby: 10 z Ukrainy, cztery z Francji, trzy z Litwy, dwie z Hiszpanii oraz po jednej z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Białorusi.

Więcej


Wyniki egzaminów II etapu VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”

Więcej

 

 

 

 

 

Skip to content