IV Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2019/2020 „W drodze do Niepodległości”. 

Olimpiada Historii Polski to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Nagrodą główną dla grupy laureatów Olimpiady Historii Polski są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. W tej edycji do wyboru będą co najmniej indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Edycja 2019/2020 obejmuje następujące kraje: Ukraina, Białoruś, Litwa, Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Holandia, Belgia, Norwegia, Francja, Bułgaria, Grecja.

Olimpiada Historii Polski organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi. W skład Komitetu Głównego Olimpiady wchodzą członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, która odpowiada za organizację Olimpiady. Partnerami Olimpiady są Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, przy wsparciu placówek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Instytutu Pamięci Narodowej.

Więcej o Olimpiadzie Historii Polski w AUDYCJI RADIOWEJ Centrum Kultury i Polskiej i Dialogu Europejskiego dostępnej na naszej stronie:

Podsumowanie III edycji Olimpiady Historii Polski 2018/2019

 

BIEŻĄCE INFORMACJE

Wyniki I etapu IV Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP lub domy polskie. Eliminacje są  dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny, na miejscu lub on-line.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

 

Kontakt: Olimpiada@wid.org.pl  

 

REGULAMIN OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020   

HARMONOGRAM OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020 

Lista placówek – KOMISJI SZKOLNYCH I ETAPU OLIMPIADY HISTORII POLSKI IV EDYCJA 2019/2020

Kontakt: Olimpiada@wid.org.pl  

BIEŻĄCE INFORMACJE

 

ORGANIZATORZY: 

      

 

 

 

 

PARTNERZY: 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada Historii Polski jest działaniem projektu „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Facebook