Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała od  Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.

Zadanie realizowane jest w okresie  od 01.01.2023 – do 30.12.2023

Zadanie publiczne dotyczy organizacji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. Olimpiada jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja i Polskie Towarzystwo Historyczne. Działania projektowe są skierowane do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem jest inicjowanie zainteresowania nauką języka polskiego i  historii Polski oraz wspieranie nauczycieli w nauczaniu o historii Polski. Zgodnie z założeniami i regulaminem Olimpiady jest ona skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt zakłada kontynuację kolejnych etapów i edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą.

VIII edycja Olimpiady składała się z dwóch komponentów:

1) Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą edycja 2023/2024 dla uczniów w kategorii wiekowej 14-18 lat ( urodzeni w roku 2009 lub wcześniej) 

 2) Konkursu Historii Polski  dla Polonii i Polaków  za granica dla uczniów dla Juniorów w kategorii wiekowej 10-13 lat ( urodzeni w latach 2010 -2013 )

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) VIII  edycja 2023/ 2024 (rekrutacja zakończona)

II etap  VIII Olimpiady Historii Polski i II Konkursu Historii Polski dla Juniorów – czytaj więcej

Trwają przygotowania do II etapu VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024

 HARMONOGRAM VIII OLIMPIADY HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ (etap II) VIII  edycja 2023/ 2024

II ETAP (eliminacje okręgowe)
➢ Termin przesłania prac pisemnych II etapu Olimpiady – do 28 lutego 2024 r.
➢ Eliminacje pisemne i ustne II etapu Olimpiady – marzec–maj 2024 r.
➢ Opublikowanie wyników II etapu Olimpiady – do 15 czerwca 2024 r.

 HARMONOGRAM II Konkursu  Historii Polski  dla Polonii i Polaków  za granica dla uczniów dla Juniorów edycja 2023/ 2024

II ETAP (eliminacje centralne)
➢ Termin przesłania prac pisemnych II etapu KONKURSU dla JUNIORÓW– do 28 lutego
2024 r.
➢ Eliminacje pisemne i ustne II etapu KONKURSU dla JUNIORÓW – marzec–maj 2024 r.
➢ Opublikowanie wyników II etapu KONKURSU dla JUNIORÓW – do 15 czerwca 2024 r

 

Eliminacje pisemne I etapu VIII Olimpiady26 listopada 2023 r – czytaj więcej

rozpoczynamy rekrutację  uczestników  do I etapu VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024. 

Do udziału w Olimpiadzie można zgłosić się  za pośrednictwem  szkolnych komisji egzaminacyjnych działających na całym świecie.

Organizacją Olimpiady na I etapie zajmują się trzyosobowe komisje szkolne zatwierdzane przez Komitet Główny  Olimpiady w porozumieniu z lokalnymi organizacjami polonijnymi bądź dyrektorami i nauczycielami szkół polskich, władzami oświatowymi i dyrektorami szkół. Na czele komisji szkolnych stoją przewodniczący, którzy czuwają nad poprawnym przebiegiem prac komisji.

Zapraszamy do kontaktu placówki, które chciałyby podjąć się koordynacji Olimpiady na swoim terenie poprzez stworzenie szkolnej komisji egzaminacyjnej – odpowiedzialnej za komunikację pomiędzy organizatorami, a uczestnikami poszczególnych etapów.  Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres [email protected].

 HARMONOGRAM

 I ETAP (eliminacje szkolne)

Zgłoszenie udziału uczestników I etapu Olimpiady – do 18 listopada 2023 r. – rejestracja uczestników za platformie za pośrednictwem komisji egzaminacyjnych

Przekazanie kluczy do platformy egzaminacyjnej   komisjom egzaminacyjnym    21 listopada 2023 r. – komisje przekazują kody uczniom.

Egzamin próbny na platformie on-line 22-24 listopada 2023 r.

Eliminacje pisemne I etapu VIII Olimpiady26 listopada 2023 r.

Opublikowanie wyników I etapu VIII Olimpiady – do 12 grudnia 2023 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 20 listopada 2023 rejestracja uczestników do  I etapu VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024.  i do  II Konkursu Historii Polski  dla Polonii i Polaków  za granica dla uczniów dla Juniorów została zakończona.

W VIII edycji Olimpiady weźmie udział 378 młodych  Polaków z 22 krajów: Austrii, Belgii, Czech, Egiptu, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Indii, Irlandii, Litwy,  Libii, Niemiec, Sri Lanki,  Szkocji, Wielkiej Brytanii, USA, Ukrainy, Węgier,  Szwecji, Szwajcarii i Włoch. W tym 226 – w ramach Olimpiady i 152 – w ramach Konkursu Historii Polski  dla Polonii i Polaków za granicą dla Juniorów.

Udział w Olimpiadzie i Konkursie jest możliwy tylko dla uczestników zarejestrowanych  za pośrednictwem komisji szkolnych.

Wszyscy uczestnicy zarejestrowani za pośrednictwem komisji egzaminacyjnych ze swoich krajów otrzymali klucze dostępu do platformy.

Eliminacje pisemne I etapu VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą odbędą się  w dniu 26 listopada 2023 r o godzinie 13.00 czasu polskiego za pośrednictwem platformy  egzaminacyjnej  https://olimpiadahistoriipolski.pl/  i platformy Zoom co oznacza, że uczestnik musi być zalogowany na Zoomie i mieć włączoną kamerkę przez cały czas trwania egzaminu.

Eliminacje pisemne I etapu II Konkursu  Historii Polski  dla Polonii i Polaków  za granica dla uczniów dla Juniorów odbędą się  w dniu 26 listopada 2023 r o godzinie 15.00 czasu polskiego za pośrednictwem platformy  egzaminacyjnej  https://olimpiadahistoriipolski.pl/ i platformy Zoom co oznacza, że uczestnik musi być zalogowany na Zoomie i mieć włączoną kamerkę przez cały czas trwania egzaminu.

Wyniki I etapu VIII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2023/2024

Wyniki I etapu II Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dla Juniorów 2023/2024

 

 

TORII POLSKI (etap III) VII edycja 2022/2023


JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA:

W Olimpiadzie może wziąć  udział każdy uczeń polskiego pochodzenia uczący się poza granicami Polski, niezależnie od rodzaju placówki oświatowej.

UCZEŃ zgłasza chęć udziału do ⇒ NAUCZYCIELA/ POLONIJNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.

PLACÓWKA OŚWIATOWA zgłasza listę uczniów do ⇒ SZKOLNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ właściwej dla danego terenu.

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-Swiat 23_24

LISTA-KOMISJI-SZKOLNYCH-UKRAINA-23_24

SZKOLNA KOMISJA EGZAMINACYJNA dokonuje rejestracji na platformie egzaminacyjnej i przekazuje uczestnikom kod dostępu na egzamin.

UDZIAŁ W EGZAMINIE BĘDZIE MOŻLIWY TYLKO DLA ZAREJESTROWANYCH UCZESTNIKÓW!!! 

Olimpiada Historii Polski  dla Polonii i Polaków za granicą to inicjatywa Polskiego Towarzystwa  Historycznego, jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski.

„Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki”


ZASADY ORGANIZACJI OLIMPIADY:

I etap Olimpiady – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

II etap Olimpiady – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin ustny, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

III etap Olimpiady – odbywa się na terenie Polski lub on-line. Składa się z egzaminu pisemnego w formie testu oraz egzaminu ustnego przed komisją szczebla centralnego powołaną przez Komitet Główny Olimpiady. Na III etap zostają zaproszeni laureaci i finaliści II etapu zgodnie z Regulaminem Olimpiady, wraz z nauczycielami – opiekunami grupy.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Dla nauczycieli przewidziana jest nagroda w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w programie dydaktyczno-metodycznym oraz objeździe historycznym.

Materiały do pobrania:

Olimpiada Historii Polski lektury dwudziestolecie i PRL

Olimpiada Historii Polski lektury pozostałe

Pomoce naukowe E-podręczniki

 

ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU:

I etap Konkursu – odbywa się on-line bądź w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania i polega na wypełnieniu przez młodzież egzaminu pisemnego w formie testu. Zgłoszenia przyjmują Komisje szkolne.

 

II etap Konkursu – odbywa się w wyznaczonych ośrodkach w kraju zamieszkania w zależności od potrzeb, w miejscowościach w których znajdują się konsulaty RP i domy polskie lub on-line. Eliminacje są dwuczęściowe. Część pierwsza to prezentacja samodzielnie przygotowanej pracy, na jeden z tematów wskazanych przez Komitet Główny, część druga to egzamin pisemny na platformie, przed okręgową komisją egzaminacyjną powołaną przez Komitet Główny.

Przebieg egzaminów II etapu Konkursu (eliminacje centralne):

1) Odpowiedź ustna – polega na przedstawieniu przygotowanej pracy w postaci eseju lub prezentacji multimedialnej z wybranego przez siebie zagadnienia  ( 15 min.) oraz odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki
prezentowanej pracy.

2) test pisemny  na platformie on-line  składający się ze zróżnicowanych zadań zamkniętych i pytania otwartego. Zadania testowe posiadają obudowę w postaci różnego typu materiałów źródłowych (teksty źródłowe,
ikonografia, dane statystyczne, mapy itp.). Test trwa 60 minut. Wszyscy uczestnicy piszą w tym samym terminie.

Materiały do pobrania:

Konkurs Historii Polski  dla Polonii i Polaków za granicą dla JUNIORÓW

Regulamin II Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dla Juniorów (1)

Harmonogram II Konkursu Historii Polski dla Juniorów _2023_2024

Pomoce naukowe E-podręczniki

Zagadnienia do prezentacji II Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granica dla Juniorów

 

ZOBACZ  BIEŻĄCE INFORMACJE


2023

OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ.

W konkursie: „Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą: „OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.
Projekt zakłada kontynuację kolejnych etapów i edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą i organizowanego w ramach Olimpiady Konkursu Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą dla Juniorów:
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap II) VII edycja 2022 – 2023
– Konkurs Historii Polski dla Juniorów ( etap II) I edycja 2022-2023
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) VII edycja 2022 – 2023
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) VIII edycja 2023 – 2024

– Konkurs Historii Polski dla Juniorów ( etap I) II edycja 2023-2024

Projekt dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 320 832,00 PLN

2022

OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.
Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
Zadanie publiczne dotyczy organizacji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. Olimpiada jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja i Polskie Towarzystwo Historyczne. Działania projektowe są skierowane do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem jest inicjowanie zainteresowania nauką historii Polski oraz wspieranie nauczycieli w nauczaniu o historii Polski.
Projekt zakłada kontynuację kolejnych etapów i edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap II) VI edycja 2021/2022
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) VI edycja 2021/2022
– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) VII edycja 2022 / 2023
II etap Olimpiady Historii Polski został zaplanowany i przeprowadzony  w komisjach on-line w marcu – kwietniu 2022. Dwuetapowy egzamin przeprowadzany był przez komisje okręgowe złożone z dwóch pracowników naukowych uczelni wyższych ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego oraz jednej osoba z grona doświadczonych nauczycieli, przedstawicieli polskich służb dyplomatycznych i organizacji polonijnych.  Do egzaminów przystąpiło: eliminacje pisemne – 80 osób; odpowiedź ustna – 69 osób.
III etap Olimpiady Historii Polski odbył się  w Warszawie
Nagrodą główną dla grupy laureatów VII edycji Olimpiady będą indeksy Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Lubelskiego im . M.C. Skłodowskiej, Uniwersytetów Opolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.
Do III etapu zakwalifikowały się 22 osoby: 10 z Ukrainy, trzy z Francji, trzy z Litwy, dwie z Hiszpanii oraz po jednej z Wielkiej Brytanii, Słowacji.
III etap, finałowy, Olimpiady odbył się w Warszawie w dniach 24-27 czerwca do egzaminów przystąpiło 20 osób.
Uczniowie przyjechali do Polski wraz z przygotowującymi ich do Olimpiady nauczycielami.
27 czerwca wszyscy finaliści, ich opiekunowie, organizatorzy i partnerzy Olimpiady gościli u Małżonki Prezydenta RP historycznej siedzibie głowy państwa, gdzie zostały odczytane wyniki Olimpiady i wręczono dyplomy i nagrody dla Laureatów, Finalistów i ich nauczycieli.
W imieniu własnym i Prezydenta Andrzeja Dudy Agata Kornhauser–Duda pogratulowała wszystkim uczestnikom wydarzenia.
Tytuł Laureata zdobyło – 11 uczestników olimpiady
Tytuł Finalisty zdobyło  – 9 uczestników olimpiady
W ramach nagrody uczestnicy Olimpiady wzięli udział 3- dniowym  w objeździe historycznym i odwiedzili Gdańsk i  Malbork.

I etap VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą organizowany jest w kraju zamieszkania, planowane jest dalsze rozszerzanie zakresu terytorialnego Olimpiady w oparciu o kontynuację współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

W VII edycji Olimpiady dla dzieci szkół podstawowych w wieku 10-13 lat w ramach Olimpiady przewidziany był Konkurs Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.
Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 300 osób.

18 listopada 2022 zakończyliśmy rekrutację uczestników do I etapu VII Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2022/2023. 

Do udziału w Olimpiadzie za pośrednictwem 32 szkolnych komisji egzaminacyjnych zakwalifikowało się 315 uczniów z 30 krajów: Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Indii, Libii, Niemiec, Portugalii, Tajwanu, Turcji, Wielkiej Brytanii, USA, Hiszpanii, Bośni i Hercegowiny, Norwegii, Nowej Zelandii, Kanady, Holandii, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Austria, Węgier, Chiny, Irlandii, Szwecji, Szwajcarii i Włoch. W tym 205 – do Olimpiady i 110 – do Konkursu Historii Polski dla Juniorów dla Polonii i Polaków za granicą.

Eliminacje II etapu odbyły się on-line za pośrednictwem platformy egzaminacyjnej olimpiadahistoriipolski.pl
Olimpiadę organizowano w ponad 30 komisjach szkolnych. Do kolejnego etapu Olimpiady zakwalifikowało się 64 uczestników Olimpiady i 36 uczestników Konkursu Historii Polski dla Juniorów.

Całkowita wartość projektu: 291 390,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 258 890,00 zł

2021

OLIMPIADA HISTORII POLSKI  DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości na Ukrainie. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych.
Olimpiada historii Polski to projekt promujący oraz wspierający naukę historii polski w polskich punktach nauczaniach za granicą.
W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 1800 uczniów z Austrii, Belgii, Białorusi, Chin, Finlandii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości  167 350,00 zł

2020

OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ.

Projekt zakładał następujące działania: Olimpiadę Historii Polski – kontynuacja oraz rozwinięcie działania projektu „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, Olimpiada miała zostać rozszerzona o zasięg terytorialny o kolejne kraje w edycji 2020 -2021, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w ramach ich doskonalenia (na II etapie Olimpiady) oraz dydaktyczny objazd historyczny na III etapie Olimpiady, dla uczestników etapu finałowego i nauczycieli.
Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia, z klas IX, X oraz XI ukraińskiego systemu nauczania), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.
Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości na Ukrainie. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych.
Olimpiada historii Polski to projekt promujący oraz wspierający naukę historii polski w polskich punktach nauczaniach za granicą.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 268 900,00 zł

2019

 „POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie”.

Zakładane cele zostały osiągnięte. Projekt zakładał następujące działania: Olimpiadę Historii Polski – kontynuacja oraz rozwinięcie działania projektu „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, Olimpiada miała zostać rozszerzona o zasięg terytorialny o kolejne kraje w edycji 2019 -2020, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w ramach ich doskonalenia (na II etapie Olimpiady) oraz dydaktyczny objazd historyczny na III etapie Olimpiady, dla uczestników etapu finałowego i nauczycieli.
Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia, z klas IX, X oraz XI ukraińskiego systemu nauczania), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.
Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 120 000,00 zł


 


Znamy mistrzów wiedzy o historii Polski!

Do VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą przystąpiło 250 uczniów z 18 krajów Europy i Azji. Do finału dostało się 20 najlepszych młodych pasjonatów dziejów, z czego połowę stanowili uczniowie z Ukrainy. Warszawskie egzaminy po raz kolejny potwierdziły, że finaliści prezentują wysoki poziom wiedzy i nie tak łatwo wybrać zwycięzcę. Tego poznaliśmy na gali w Belwederze.

Więcej

 


Zbliża się finał VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą 2021/22!

Trzeci finałowy etap VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków odbędzie się w Warszawie w dniach 24-27 czerwca. Do ostatniego etapu zakwalifikowały się 22 osoby: 10 z Ukrainy, cztery z Francji, trzy z Litwy, dwie z Hiszpanii oraz po jednej z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Białorusi.

Więcej


Wyniki egzaminów II etapu VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2021/2022 „W drodze do Niepodległości”

Więcej

 

 

 

 

 

Skip to content