2024

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii: w Szkocji i Londynie

Kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku dwuletni projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii: w Szkocji i Londynie”, na którego realizację zostały nam przyznane środki w konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie sześciu placówkom oświatowym z Wielkiej Brytanii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Dotacja na projekt realizowany w latach 2023-2024 została przyznana w 2023 roku w wysokości 492 800,00 zł.

 

2023

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii: w Szkocji i Londynie

W konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Wielkiej Brytanii: w Szkocji i Londynie”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie sześciu placówkom oświatowym z Wielkiej Brytanii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 492 800,00 zł.

Skip to content