Pomoc Polakom z Ukrainy 2022 (zakończony)

Donor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dotacja w wysokości 9 412 000,00 zł

 

Projekt ’’Pomoc Polakom z Ukrainy” organizowany przez Fundacje Wolność i Demokracja zakończył się z dniem 31.12.2022 roku.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022 jest skierowany do Polaków, posiadaczy Karty Polaka i członków ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

– Fundację Wolność i Demokracja

– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”

– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Z pomocy mogą skorzystać:

 • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

 1. Działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:

tel.: +48 22 427 65 60

kontakt e-mail: [email protected]

 1. Działalność 13 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które udzielają pomocy Polakom i ich rodzinom ewakuowanym do Polski.

Punkty pomocowo-konsultacyjne istnieją w:

 • Warszawie:

– Aleje Jerozolimskie 30/14, 00-024 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację Wolność i Demokracja, tel.: +48 22 427 65 60,
e-mail: [email protected]

– ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa – punkt zarządzany przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, tel. +48 518 259 148, e-mail: [email protected]

– ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – tel. +48 539 537 550; e-mail: [email protected]

 • Częstochowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48608046929, e-mail: [email protected], aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa
 • Lublinie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48881676305, e-mail: [email protected], ul. Rynek 18, 20-111 Lublin
 • Łomży – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48 507645900, e-mail: [email protected], ul. Mikołaja Kopernika 9, 18-400 Łomża
 • Katowicach – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48501459655, e-mail: [email protected], ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice
 • Krakowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
  +48502514842, e-mail: [email protected], ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków
 • Poznaniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48508113512, e-mail: [email protected], ul. Stary Rynek 51, 61-772 Poznań
 • Rzeszowie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48502251935, e-mail: [email protected], ul. Rynek 19, 35-064 Rzeszów
 • Olsztynie – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48889426452, e-mail: [email protected], ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
 • Toruniu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48723299500, e-mail: [email protected] , ul. Gagarina 34/36, 87-100 Toruń
 • Wrocławiu – punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  +48509696253, e-mail: [email protected], ul. Kuźnicza 11/13 p. 22, 50-138 Wrocław

Każdy punkt pomocowo-konsultacyjny oferuje:

 • przekazanie zapomóg finansowych (1 505 zł dla osoby dorosłej, 752,5 zł dla osoby niepełnoletniej)
 • organizację bezpłatnego kursu języka polskiego dla osób dorosłych
 • dofinansowanie działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (kursy doszkalające, kursy zawodowe itp.)
 • dofinansowanie pomocy specjalistów: psychologów, tłumaczy przysięgłych, prawników, lekarzy itp.
 • wsparcie konsultacyjno-adaptacyjne

Więcej informacji o tym na jaką dodatkową pomoc mogą liczyć uchodźcy z Ukrainy znajdziesz tu: https://wid.org.pl/na-jaka-pomoc-moga-liczyc-uchodzcy-z-ukrainy/

 

Ze wszystkich form pomocy (zapomoga, pomoc specjalistów, kurs języka polskiego itd.) w ramach projektu „Pomoc Polakom z Ukrainy” skorzystać można jednorazowo za pośrednictwem jednej z trzech organizacji: Fundacji Wolność i Demokracja, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Projekt ’’Pomoc Polakom z Ukrainy” organizowany przez Fundacje Wolność i Demokracja zakończył się z dniem 31.12.2022 roku.