My, członkowie Fundacji Wolność i Demokracja pracujemy w zgodzie ze standardami ONZ i promujemy je wśród naszych Partnerów. To wspólne stanowisko nasze i naszych partnerów w sprawie polityki zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu i nadużyciom na tle seksualnym – PSEA.

 

Nasze Polityki:

Polityka przeciwdziałania wykorzystaniu oraz niegodziwemu traktowaniu w celach seksualnych Beneficjentów korzystających z pomocy Fundacji Wolność i Demokracja (PSEA)

Kodeks Postępowania – zał. nr 3 do Polityki (1)

 

Główne założenia polityki

  1. Wykorzystanie seksualne i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych – zawsze jest podstawą do rozwiązania stosunku pracy. 

  2. Wszelkie czynności seksualne z udziałem dzieci (do 18 r. ż) są zabronione!

  3. Zabronione jest oferowanie czegokolwiek w zamian za seks, bez względu na wiek Beneficjenta.

  4. Zabronione są jakiekolwiek relacje seksualne z Beneficjentami – procedury mają być transparentne i znane pracownikom.

  5. Pracownicy organizacji zobowiązują się zgłaszać wszelkie podejrzenia nadużycia pozycji pracowników organizacji wobec ich Beneficjentów

  6. Bardzo ważne i kluczowe jest tworzenie środowiska przeciwdziałającego wykorzystaniu seksualnemu  i niegodziwemu traktowaniu w 

  7. celach seksualnych

Ścieżka raportowania w sytuacjach nadużyć

Jeśli beneficjent, pracownik lub wolontariusz ma obawy co do dobrostanu podopiecznych, musi zapisać wszystkie szczegóły potwierdzające podejrzenia i swoje obawy zgłosić:

przez stronę internetową wid.org.pl/informacje-zwrotne/

lub przez adres mailowy [email protected]

UWAGA: Zawsze należy działać zgodnie z prawem krajowym. W Polsce przestępstwa na tle seksualnym należy zgłaszać odpowiednim służbom.

 

 

 

 

 

Materiały do druku dla organizacji

uczestniczących w programach humanitarnych:

PSEA Poster A3 3rd Party (WEB distribution)-Polish

PSEA Poster Community 3rd Party A3_WEB-Ukrainian

 

 

 

 

Fundacja Wolność i Demokracja w swoim działania stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Fundacja Wolność i Demokracja są zobowiązane do ich przestrzegania.

Skip to content