Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego

pt.   “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

Projekt jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, lokalnych liderów polskich w 62 miejscach na świecie. 62 organizacji polonijnych wyłonionych w drodze konkursu otrzymało wsparcie finansowe na  organizację uroczystych obchodów 104.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i  uroczystych obchodów Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Polaków za granica.  W działaniu wzięło udział ponad 5000 osób.

W ramach projektu zrealizowano równiez następujące działania:

Działanie  ROMANTYCZNA NIEPODLEGŁA .Rok 2022 został uznany Rokiem Romantyzmu w związku z 200. rocznicą pierwszego wydania “Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza w Wilnie. Bez wątpienia polscy romantycy, wieszcze narodowi, swoją miłością do ojczyzny inspirowali pokolenia Polaków do walki o odzyskanie niepodległości oraz odkrywania dziedzictwa własnej kultury.

W ramach działania zrealizowano lekcje żywej historii online o polskich powstaniach narodowych w XIX wieku i udziale Polaków w walkach o wolność naszą i waszą – 2 prowadzących w mundurach historycznych i replikach wyposażenia. Lekcje historii online “Romantyczna NIEPODLEGŁA!”

Działanie  NAFTOWA NIEPODLEGŁOŚĆ – działanie związane z 200. rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza, pioniera światowego przemysłu naftowego, patrioty i filantropa.

W ramach działania zrealozowano:

1) Stworzono serii 6 infografik o pionierach polskiego przemysłu naftowego ( Ignacy Łukasiewicz, Jan Zeh, Władysław Długosz) działających na terenach dzisiejszej Polski i Ukrainy  w formie on-line.

2)Przygotowano  grę terenową poświęconą polskim pionierom przemysłu naftowego (Łukasiewicz, Zeh, Długosz).

3) Zrealizowano 20 lekcji on-line  Seria lekcji online “Naftowa niepodległość” poświęcona pionierom galicyjskiego zagłębia naftowego ( Ignacy Łukasiewicz, Jan Zeh, Władysław Długosz)

Całkowita wartość projektu: 394 110,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 279 510,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022”.

 

 

 

 

 

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt.         “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Projekt jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, lokalnych liderów polskich w 35 miejscach na świecie. 35 organizacji polonijnych wyłonionych w drodze konkursu otrzymają wsparcie finansowe na  organizację uroczystych obchodów 103.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kolejnym działaniem projektowym są uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40  placówkach oświatowych na całym świecie.

Zadanie przewiduje udział członków organizacji i szkół polonijnych w edukacyjnych “żywych  lekcjach z historią”, w formie on-line za pośrednictwem platformy zoom. Planujemy zorganizować  20 lekcji “Vivat Maj!”, prowadzonych przez doświadczonych lektorów historyków przebranych w stroje z  epoki  podczas lekcji uczniowie zapoznają się z okolicznościami uchwalenia i obalenia Konstytucji 3 Maja, działalnością Sejmu Czteroletniego, Twórcami Konstytucji 3 Maja, znaczeniem uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla Narodu Polskiego.

Dodatkowym elementem promocyjnym i edukacyjnym będzie stworzenie  serii infografik poświęconych Konstytucji 3 Maja.

Kolejnym działaniem projektu jest organizacja i przeprowadzenie konkursu “Niepodległość i Pamięć”. 30 polskich placówek oświatowych na Ukrainie, Litwie i Łotwie podejmą się realizacji działania pt. “Niepodległość i Pamięć”. Polega ono na tym, że uczniowie w rozmowie z najstarszymi członkami rodziny opiszą wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, ewentualnie wspomnienia dawnych obchodów niepodległości i inne tradycje.

Wewnątrz szkół wybierane zostaną po trzy najlepsze prace, a zwycięskie prace zostaną wydane w formie albumu “Zapomniane Odzyskane. Polska Pamięć Pokoleń”.

Na zakończenie konkursu odbędzie się uroczysta gala on-line  z udziałem autorów zwycięskich prac i ich opiekunów. Ważnym celem realizacji tego zadania jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do podjęcia trudu spisywania wspomnień dziadków / pradziadków, relacje, które są cenne i niestety, ze względu na wiek, uchwytne w bardzo krótkim czasie.

Całkowita wartość projektu: 351 200,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 287 200,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Skip to content