Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt.         “DLA NIEPODLEGŁOŚCI – kontynuacja”.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Projekt jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowaną przez placówki oświatowe i organizacje pozarządowe, lokalnych liderów polskich w 35 miejscach na świecie. 35 organizacji polonijnych wyłonionych w drodze konkursu otrzymają wsparcie finansowe na  organizację uroczystych obchodów 103.rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i 230 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Kolejnym działaniem projektowym są uroczyste obchody 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w 40  placówkach oświatowych na całym świecie.

Zadanie przewiduje udział członków organizacji i szkół polonijnych w edukacyjnych “żywych  lekcjach z historią”, w formie on-line za pośrednictwem platformy zoom. Planujemy zorganizować  20 lekcji “Vivat Maj!”, prowadzonych przez doświadczonych lektorów historyków przebranych w stroje z  epoki  podczas lekcji uczniowie zapoznają się z okolicznościami uchwalenia i obalenia Konstytucji 3 Maja, działalnością Sejmu Czteroletniego, Twórcami Konstytucji 3 Maja, znaczeniem uchwalenia Konstytucji 3 Maja dla Narodu Polskiego.

Dodatkowym elementem promocyjnym i edukacyjnym będzie stworzenie  serii infografik poświęconych Konstytucji 3 Maja.

Kolejnym działaniem projektu jest organizacja i przeprowadzenie konkursu “Niepodległość i Pamięć”. 30 polskich placówek oświatowych na Ukrainie, Litwie i Łotwie podejmą się realizacji działania pt. “Niepodległość i Pamięć”. Polega ono na tym, że uczniowie w rozmowie z najstarszymi członkami rodziny opiszą wspomnienia rodzinne z okresu walki o niepodległość, ewentualnie wspomnienia dawnych obchodów niepodległości i inne tradycje.

Wewnątrz szkół wybierane zostaną po trzy najlepsze prace, a zwycięskie prace zostaną wydane w formie albumu “Zapomniane Odzyskane. Polska Pamięć Pokoleń”.

Na zakończenie konkursu odbędzie się uroczysta gala on-line  z udziałem autorów zwycięskich prac i ich opiekunów. Ważnym celem realizacji tego zadania jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do podjęcia trudu spisywania wspomnień dziadków / pradziadków, relacje, które są cenne i niestety, ze względu na wiek, uchwytne w bardzo krótkim czasie.

Całkowita wartość projektu: 351 200,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 287 200,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Skip to content