2022

Całoroczna opieka nad polskimi cmentarzami i kwaterami wojennymi na Ukrainie.

Osiągnięte cele: Stała opieka polegająca na pielęgnacji zieleni, usuwanie starych zniczy i wiązanek, czyszczeniu nagrobków, wykonywaniu drobnych napraw na cmentarzach objętych zadaniem, tj: Kijów (Bykownia) – Polski Cmentarz Wojenny (ofiar zbrodni katyńskiej), Kijów (Bajkowa) – kwatera żołnierzy polskich poległych w 1920 roku, Horpin – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Firlejówka – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Stryj – kwatera żołnierzy 1920-1939, Zadwórze – cmentarz żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Busk – kwatera żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Rohatyn – mogiła żołnierzy WP poległych w 1920 roku, Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich (cm. Janowski we Lwowie), Rafajłowa – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, Pasieczna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, Mołotków – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, Zielona – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, Sołotwino – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, Bohorodczany – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, Nadwórna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich, Podkamień – upamiętnienie ofiar UPA z 1944 roku, Palikrowy – cmentarz ofiar UPA.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 346 000,00 zł

2021

Opieka nad cmentarzami na Ukrainie.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater, mogił i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– Horpin – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Andrijiwka (d. Firlejówka) – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Stryj – kwatera żołnierzy 1920-1939
– Zadwórze – cmentarz żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich (cm. Janowski we Lwowie)
– Bystrycja (d. Rafajłowa) – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Pasieczna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Mołotków – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Zielona – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Sołotwino – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Bohorodczany – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Nadwórna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Podkamień – upamiętnienie ofiar UPA z 1944 roku.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 378 005,00 zł

2020

Opieka nad cmentarzami na Ukrainie.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater, mogił i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– Horpin – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Andrijiwka (d. Firlejówka) – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Stryj – kwatera żołnierzy 1920-1939
– Zadwórze – cmentarz żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich (cm. Janowski we Lwowie)
– Bystrycja (d. Rafajłowa) – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Pasieczna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Mołotków – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Zielona – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Sołotwino – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Bohorodczany – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Nadwórna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Podkamień – upamiętnienie ofiar UPA z 1944 roku.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 218 740,00 zł

2019

Opieka nad cmentarzami na Ukrainie.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater, mogił i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie:
– Horpin – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Andrijiwka (d. Firlejówka) – miejsce spoczynku żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Stryj – kwatera żołnierzy 1920-1939
– Zadwórze – cmentarz żołnierzy WP poległych w 1920 roku
– Kwatera Obrońców Lwowa i Kresów Wschodnich (cm. Janowski we Lwowie)
– Bystrycja (d. Rafajłowa) – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Pasieczna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Mołotków – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Zielona – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Sołotwino – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Bohorodczany – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Nadwórna – miejsce spoczynku żołnierzy II Brygady Legionów Polskich
– Podkamień – upamiętnienie ofiar UPA z 1944 roku.
W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 248 053,00 zł

2018

Opieka nad cmentarzami na Ukrainie.

Projekt polegał na utrzymaniu w jak najlepszym stanie kwater, mogił i cmentarzy polskich żołnierzy na Ukrainie. W ramach zadania pielęgnowano zieleń tj. koszono trawę, wymieniano rośliny sezonowe, odchwaszczano trawniki; usuwano śmieci, czyszczono kamienne, betonowe i metalowe elementy infrastruktury w/w miejsc pamięci oraz dokonywano drobnych napraw tj. uzupełnianie ubytków w powierzchniach kamiennych i betonowych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 210 000,00 zł

2017

Opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi na Ukrainie.

Osiągnięte cele: Stała opieka polegająca na pielęgnacji zieleni, usuwanie starych zniczy i wiązanek, czyszczeniu nagrobków, wykonywaniu drobnych napraw, renowacji ziemnych mogił. Prace porządkowe sprawowane były nad: Bohorodczany – mogiła żołnierzy II Brygady Legionów z 1914 roku, Iwano-Frankiwsk (Czarny Las) – mogiła cywilów ze Stanisławowa zamordowanych przez Niemców w 1941 roku, Lwów – Cmentarz Janowski: Kwatera lotników – groby lotników 26 Pułku Lotniczego, Mołotków – mogiła żołnierzy II Brygady Legionów z 1914 roku, Nadworna – mogiła żołnierzy II Brygady Legionów z 1914 roku, Pasieczna – mogiła żołnierzy II Brygady Legionów z lat 1914-1915, Rafajłowa -cmentarz żołnierzy II Brygady Legionów z 1915 roku, Sołotwina – mogiła żołnierzy II Brygady Legionów z 1914 roku, Stryj – kwatera żołnierzy WP z lat 1918-1939, Zielona – mogiła żołnierzy II Brygady Legionów z lat 1914-1915
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 82 565,00 zł

Skip to content