2022

Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie.

Zadanie publiczne „Medialny Świat. Wspieranie Redakcji Polonijnych na świecie” jest kontynuacją działań realizowanych w roku 2021 i w latach poprzednich w zakresie wspierania mediów i redakcji medialnych na całym świecie. W ramach projektu wspieramy redakcje medialne, z którymi Fundacja współpracuje od wielu lat, ale też nowe inicjatywy i nowych Beneficjentów, którzy postanowili zaufać nam i naszemu wieloletniemu doświadczeniu we wspieraniu inicjatyw medialnych na całym świecie. Są to:
1. Stowarzyszenie Kultury Polskiej Salzburg Polnischer Kulturverein Salzburg (Austria)
2. Redakcja: NASZE PISMO w Służbie Ojczyzny i Polonii z Tasmanii
3. Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie (Ukraina)
4. Redakcja gazety “Dziennik Kijowski” (Ukraina)
5. Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano – Frankiwsku (Ukraina)
6. Towarzystwo Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. Wł. St. Reymonta (Ukraina)
7. Ukraińsko -Polski Sojusz im. Tomasza Padury z Równego (Ukraina)
8. Redakcja Polishnews24.com (Wielka Brytania)
Projekt obejmuje wsparcie mediów tradycyjnych (prasa drukowana), nowych mediów (portale, strony internetowe, media społecznościowe), mediów radiowo-telewizyjnych działających na rzecz polskiej diaspory na całym świecie. Bazując na wieloletnim doświadczeniu Fundacja w ramach zadania publicznego w 2022 r. planuje objąć wsparciem: 3 audycje radiowe, 3 programy telewizyjne i telewizje internetowe, 1 gazeta, 5 portali, stron internetowych, portali społecznościowych, 9 Beneficjentów (Redakcji Medialnych i organizacji polonijnych).
Wartość projektu: 700 910,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 665 810,00 zł

Skip to content