Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” (dotychczas zostały zrealizowane trzy edycje) oraz projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Australii” realizowanego w roku 2021, jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne z Australii. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych poprzez dofinansowanie do ich wynagrodzeń, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówki oświatowych w niezbędny sprzęt edukacyjny i meble szkolne, dofinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w małych miejscowościach).

Działania projektu obejmują 1 środowisko Polonijne z Australii, do których przynależy 15 nauczycieli, 82 uczniów i około 150 rodziców uczniów placówki.

Skip to content