2023

Ekspedycja Polska – letnie wyjazdy edukacyjne. Ukraina.

To kontynuacja zadania, realizowanego przez Fundację przez ostatnie kilka lat. Zadanie kierujemy do dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku 10-18 lat z Ukrainy. Chcieliśmy w ten sposób zapewnić uczestnikom wytchnienie od traumatycznych doznań związanych z wojną, zapewnić im ciekawe lekcje języka polskiego, zapoznać z polską kulturą i historią poprzez odwiedzenie ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc, realizację programu warsztatów budujących tożsamość narodową, jak również zapewnić atrakcyjny czas w Polsce w trakcie wakacji letnich. Zorganizowaliśmy 2 obozy letnie dla 260 uczestników w wieku 10-18 lat.

Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 850 000,00 zł.

 

 

Ekspedycja Polska – letnie wyjazdy rozwojowe. Litwa.

To kontynuacja zadania, realizowanego przez Fundację przez ostatnie kilka lat. Zadanie kierowaliśmy do dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku 10-18 lat z Litwy, która się uczy w polskich szkołach (szkoły z polskim językiem wykładowym). Chcieliśmy w ten sposób zapewnić uczestnikom ciekawe lekcje języka polskiego, zapoznać z polską kulturą i historią poprzez odwiedzenie ważnych dla polskiej historii i kultury miejsc, realizację programu warsztatów budujących tożsamość narodową, jak również zapewnić atrakcyjny czas w Polsce w trakcie wakacji letnich. Zorganizowaliśmy dwa obozy letnie dla 120 uczestników w wieku 10-18 lat.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 400 000,00 zł

2022

Ekspedycja Polska – edukacyjne wyjazdy letnie.

W ramach realizacji projektu zorganizowano 5 edukacyjnych wyjazdów letnich dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego:
Pierwszy obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 25.06-04.07.2022 w Pobierowo, wzięło w nim udział 24 dzieci w  wieku od 7 do 13 lat.
Drugi obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 18-27.07.2022 w Bielanach (Góry Świętokrzyskie), wzięło w nim udział 75 dzieci w  wieku od 7 do 13 lat.
Trzeci obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 23.07-01.08.2022 w Poroninie, wzięło w nim udział 50 dzieci w  wieku od 7 do 13 lat.
Czwarty obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 01-10.08.2022 w Marianówce, wzięło w nim udział 75 dzieci w  wieku od 7 do 14 lat.
Piąty obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 21-30.08.2022 w Stroniu Śląskim, wzięło w nim udział 80 dzieci w  wieku od 11 do 17 lat.
Pozwoliło to na:
– podniesienie poziomu znajomości języka polskiego oraz historii i kultury Polski wśród młodych Polaków z Ukrainy;
– wsparcie terapeutyczne 304 uczestników;
– zapewnienie ciekawych, aktywnych i atrakcyjnych wakacji letnich 304 dzieciom;
– wzmocnienie pozycji i podtrzymania kontaktów i jedności wśród uczniów i pracowników organizacji polskich;
– utrwalenie pozytywnego wizerunku Polski wśród uczestników projektu;
– zwiększenie chęci pogłębiania wiedzy o Polsce wśród dzieci i młodzieży;
– odpoczynek i czas na lepsze zorganizowanie swojego pobytu w Polsce dla rodziców, dzięki odciążeniu ich w opiece nad dziećmi.
Osiągnięty poziom rezultatów: w ramach realizacji projektu zorganizowano 2 obozy harcerskie dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego:
Pierwszy obóz odbył się 19-29.07.2022 w Stanicy Harcerskiej Trzy Morgi. Wzięło w nim udział 16 harcerzy z Ukrainy.
Drugi obóz odbył się 07-18.08.2022 w ZHR „Ząbie”. Wzięło w nim udział 74 harcerzy z Ukrainy.
Pozwoliło to na:
– podniesienie poziomu znajomości języka polskiego oraz historii i kultury Polski wśród młodych Polaków z Ukrainy;
– wsparcie terapeutyczne 90 uczestników;
– zapewnienie atrakcyjnego programu obozu harcerskiego 90 uczestnikom;
– wzmocnienie pozycji i podtrzymania kontaktów i jedności wśród harcerzy z Ukrainy;
– utrwalenie pozytywnego wizerunku Polski wśród uczestników projektu;
– zwiększenie chęci pogłębiania wiedzy o Polsce wśród dzieci i młodzieży;
– odpoczynek i czas na lepsze zorganizowanie swojego pobytu w Polsce dla rodziców, dzięki odciążeniu ich w opiece nad dziećmi.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 844 140,00 zł

2018 – 2019

Biało-czerwone ABC. Wyjazdy edukacyjne i szkoły letnie.

W ramach realizacji działania zostały zorganizowane  21 szkół letnich (półkolonii) w miastach na Ukrainie, w których działają polskie organizacje. W projekcie wzięło udział ponad 800 uczestników.  Młodzież miała możliwość ciekawie spędzić czas na zabawie i nauce wraz ze swoimi rówieśnikami. Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 12-16 lat. Podczas 10-dniowych zajęć, organizowane były lekcje języka polskiego, historii polski, wspólne zabawy, wyjścia do teatrów, zabytków, spacery edukacyjne, wycieczki do miejsc pamięci. Na każdą ze szkół letnich, przyjeżdżał wolontariusz z Polski, który pełnił rolę native speakera oraz pomocnika. Projekt został niezwykle ciepło odebrany w społecznościach polskich.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 212 281,00 zł – 2018 rok
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 224 624,00 zł – 2019 rok

Skip to content