W ramach realizacji projektu zorganizowano 5 edukacyjnych wyjazdów letnich dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego:

Pierwszy obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 25.06-04.07.2022 w Pobierowo, wzięło w nim udział 24 dzieci w  wieku od 7 do 13 lat.

Drugi obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 18-27.07.2022 w Bielanach (Góry Świętokrzyskie), wzięło w nim udział 75 dzieci w  wieku od 7 do 13 lat.

Trzeci obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 23.07-01.08.2022 w Poroninie, wzięło w nim udział 50 dzieci w  wieku od 7 do 13 lat.

Czwarty obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 01-10.08.2022 w Marianówce, wzięło w nim udział 75 dzieci w  wieku od 7 do 14 lat.

Piąty obóz o charakterze edukacyjno-wypoczynkowym odbył się 21-30.08.2022 w Stroniu Śląskim, wzięło w nim udział 80 dzieci w  wieku od 11 do 17 lat.

Pozwoliło to na:

– podniesienie poziomu znajomości języka polskiego oraz historii i kultury Polski wśród młodych Polaków z Ukrainy

– wsparcie terapeutyczne 304 uczestników;

– zapewnienie ciekawych, aktywnych i atrakcyjnych wakacji letnich 304 dzieciom

– wzmocnienie pozycji i podtrzymania kontaktów i jedności wśród uczniów i pracowników organizacji polskich;

– utrwalenie pozytywnego wizerunku Polski wśród uczestników projektu;

– zwiększenie chęci pogłębiania wiedzy o Polsce wśród dzieci i młodzieży;

– odpoczynek i czas na lepsze zorganizowanie swojego pobytu w Polsce dla rodziców, dzięki odciążeniu ich w opiece nad dziećmi.

Osiągnięty poziom rezultatów: w ramach realizacji projektu zorganizowano 2 obozy harcerskie dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego:

Pierwszy obóz odbył się 19-29.07.2022 w Stanicy Harcerskiej Trzy Morgi. Wzięło w nim udział 16 harcerzy z Ukrainy.

Drugi obóz odbył się 07-18.08.2022 w ZHR „Ząbie”. Wzięło w nim udział 74 harcerzy z Ukrainy.

Pozwoliło to na:

– podniesienie poziomu znajomości języka polskiego oraz historii i kultury Polski wśród młodych Polaków z Ukrainy

– wsparcie terapeutyczne 90 uczestników;

– zapewnienie atrakcyjnego programu obozu harcerskiego 90 uczestnikom;

– wzmocnienie pozycji i podtrzymania kontaktów i jedności wśród harcerzy z Ukrainy;

– utrwalenie pozytywnego wizerunku Polski wśród uczestników projektu;

– zwiększenie chęci pogłębiania wiedzy o Polsce wśród dzieci i młodzieży;

– odpoczynek i czas na lepsze zorganizowanie swojego pobytu w Polsce dla rodziców, dzięki odciążeniu ich w opiece nad dziećmi.

Skip to content