Polsko-ukraiński obóz harcerski w Ząbiu

W dniach 7-18.08.2022r. 74 hercerek i harcerzy z Ukrainy uczestniczyło w obozie harcerskim w Ząbiu.

Plan zajęć był bardzo szeroki: od zajęća z języka polskiego, historii, geografii przez spotkania ze swoimi rówieśnikami z Polski, gry zespołowe i integracyjne po typowo harcerskie szkolenia z terenoznawstwa, przyrodoznawstwa, zajęcia z łączności, biegi na orientację czy zajęcia pionierskie. Oczywiście pobyt w Ząbiu był możliwością do zdobywania kolejnych stopni i sprawności oraz pochwaleniem się swoimi umiejętnościami w czasie konkursu talentów.

Nie zabrakło również zwiedzania – nasi podopieczni odwiedzili m.in. Olsztyn i Lublin, planetarium i Muzeum Wsi Garncarskiej

Dla uczestników z pewnością wielkim przeżyciem była wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który sam jest harcerzem.

Projekt „Ekspedycja Polska – edukacyjne wyjazdy letnie” jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą w 2022 roku oraz  realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.