2023

Polska Platforma Medialna – Brazylia 2023-2025.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – Brazylia 2023 -2025”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja PepeTV GmbH.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy redakcji, dofinansowania produkcji audycji telewizyjnych (ok. 200 programów) oraz doposażenie redakcji w profesjonalny sprzęt.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 210 000,00 zł


 

Skip to content