Jesteś pracownikiem medycznym i szukasz kursu języka polskiego, który pomoże Ci lepiej porozumiewać się z pacjentami i kolegami z pracy?

Nasze kursy języka polskiego medycznego są idealnym rozwiązaniem dla Ciebie!

 

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie nauką języka polskiego wyrażane przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych ze wschodu, którzy chcą lepiej przygotować się do pracy w zawodzie medycznym w Polsce, opracowaliśmy dla Państwa kursy języka polskiego medycznego na różnych poziomach nauczania.
Nasi lektorzy są doświadczonymi specjalistami z dużym stażem pracy, którzy od wielu lat z sukcesem przygotowują lekarzy do egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbą Lekarską.
Zajęcia prowadzone są w małych, liczących 6-10 osób grupach. Nauka odbywa się online za pośrednictwem platformy Zoom, dzięki czemu kursanci mogą łączyć się z dowolnego miejsca i nie tracić czasu na dojazdy.
Program zajęć oraz tempo ich prowadzenia dostosowane są do potrzeb grup. Lektorzy realizują programy autorskie.
Na zajęciach nacisk kładziony jest na praktyczne opanowanie słownictwa medycznego i terminologii niezbędnych w pracy w zawodzie medycznym.
Dzięki kursom poprawisz umiejętności językowe oraz poszerzysz swoją wiedzę specjalistyczną, a także zdobędziesz cenne kompetencje, które przydadzą Ci się w pracy.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia! Wybierz najlepszy dla Ciebie kurs z oferty poniżej i zapisz się już dziś!

Najbliższe kursy zaczną się w czerwcu 2024 r. zgłoszenia są przyjmowane do 20.05.2024.  

Zarejestruj się na kurs – kliknij

Szczegółowy opis tematyczny zajęć realizowanych w ramach poszczególnych kursów znajdziesz poniżej:

Kurs dla pracowników medycznych – „Survival Medic” – poziom A0-A1

   • Czas trwania: czerwiec-lipiec 2024 r.
   • 30 jednostek lekcyjnych (po 45 minut)
   • 15 spotkań po 90 minut, 2 razy w tygodniu (grupy przedpołudniowe i popołudniowe oraz weekendowe)
   • Grupy od 6 do 10 osób
   • Cena kursu: 700 zł

Zakres tematyczny:

   1. Alfabet, wymowa, rozmowy wstępne.
   2. Czytamy pierwsze słowa, zdania – wprowadzenie do prostej anatomii.
   3. W szpitalu i przychodni (dokumentacja, oddziały, poradnie specyfikacja działań).
   4. Wypełniamy dokumentację medyczną – dane osobowe pacjenta, nazwy popularnych chorób, kluczowe informacje (czasowniki: nazywać, chorować, pracować, być). 
   5. Co panu dolega?  – dialog z pacjentem (czasownik: boleć, mieć, struktury: proszę usiąść, proszę otworzyć/zamknąć, proszę się położyć itp., liczba poj. /liczba mnoga)
   6. Alergie – co boli w uczuleniach: nos, uszy, oczy, skóra. 
   7. Idę do apteki – tabletki, krople czy spray? (medykamenty i skróty jednostek, dawki i dozy)
   8. To grypa czy przeziębienie? – różnicowanie objawów, prosty opis przypadku. 
   9. Gardło, nos, uszy, oddech, płuca – problemy laryngologiczne i pulmonologiczne. 
   10. W laboratorium – badania specjalistyczne, czytanie skrótów, nazw jednostek, analiza danych. 
   11. Jak boli? – rodzaje bólu (przysłówki, określenia czasowe, czas przeszły).
   12.  Zalecenia – analiza przypadków i struktury w zwrotach do pacjenta (powinien pan, trzeba itp.).
   13. Biegunki, wymioty, boli mnie brzuch – problemy gastryczne (usg, objawy, przebieg chorób, zalecenia, dieta, typy badań, układ pokarmowy).
   14. Jak zacząć rozmowę o pracę – cv, list motywacyjny, rozmowa o pracę. 
   15. Powtórzenie materiału – co potrafisz, zestawienia w tabelach i słownictwo.
    Kurs rozpoczyna się testem diagnozującym poziom uczestnika, kończy testem sprawdzającym.

 

Kurs dla pracowników medycznych – „W układzie” – poziom A2-B1

   • Czas trwania: czerwiec-lipiec 2024 r.
   • 30 jednostek lekcyjnych (po 45 minut)
   • 15 spotkań po 90 minut, 2 razy w tygodniu (grupy przedpołudniowe i popołudniowe oraz weekendowe)
   • Grupy od 6 do 10 osób
   • Cena kursu: 750 zł

Zakres tematyczny:

   1. Ręka, noga, mózg, oczy – części ciała, organy (gramatyka: podział na rodzaje, liczba mnoga).
   2. Analiza przypadku (gramatyka: koniugacje, formy czasu przeszłego).
   3. Wirusowe choroby sezonowe i ich różnicowanie (gramatyka: biernik + dopełniacz).
   4. Choroby układu pokarmowego (gramatyka: narzędnik i miejscownik).
   5. Choroby układu moczowego (gramatyka: formy czasu przyszłego, aspekt).
   6. Choroby układu oddechowego (gramatyka: formy bezosobowe, tryby rozkazujący i przypuszczający).
   7. Choroby ginekologiczne (gramatyka: stopniowanie przymiotników i przysłówków).
   8. Choroby układu krążenia (gramatyka: powinien/trzeba/musi/ zaleca się- celownik i wołacz).
   9. Choroby układu kostno-stawowego (gramatyka: powtórka wszystkich poznanych przypadków).
   10. Pediatria i jej specyfika (gramatyka: zaimki).
   11. Chirurgia (gramatyka: liczebniki, rzeczowniki odczasownikowe).
   12. Otyłość i choroby z nią związane (gramatyka: powinien/trzeba/musi/ zaleca się – udzielanie zaleceń).
   13. Techniki pracy z tekstem medycznym do egzaminu NIL – część 1.
   14. Techniki pracy z tekstem medycznym do egzaminu NIL – część 2.
   15. Powtórzenie materiału – co potrafisz, zestawienia w tabelach i słownictwo.
    Kurs kończy testem sprawdzającym.

Kurs dla lekarzy – przygotowanie do egzaminu NIL

Warunkiem uczestnictwa jest znajomość języka polskiego na poziomie B1.

   • Czas trwania: czerwiec-lipiec 2024 r.
   • 30 jednostek lekcyjnych (po 45 minut)
   • 15 spotkań po 90 minut, 2 razy w tygodniu (grupy przedpołudniowe i popołudniowe oraz weekendowe)
   • Grupy od 6 do 10 osób
   • Cena kursu: 800 zł

Zakres tematyczny:

   1. Zasady egzaminu z zakresu: pisania dyktanda, słuchania, czytania i mówienia.
   2. Analiza przypadków pojawiających się na egzaminie.
   3. Krótkie dyktanda. Długie dyktanda uczestnicy będą odsłuchiwać i pisać w domu. Później sprawdzi je lektor.
   4. Testy ze słuchania. Głośne czytanie.
   5. Symulowana rozmowa z pacjentem, potrzebna do ostatniej części egzaminu.
    Teksty, z których korzysta lektor, są zbliżone do tych, z które mogą się pojawić na egzaminie.

 

Kurs dla lekarzy – „specjalistyczny” – poziom C1-C2

   • Czas trwania: czerwiec-lipiec 2024 r.
   • 20 jednostek lekcyjnych (po 45 minut)
   • 10 spotkań po 90 minut, 2 razy w tygodniu (grupy przedpołudniowe i popołudniowe oraz weekendowe)
   • Grupy od 6 do 10 osób
   • Cena kursu: 600 zł

Zakres tematyczny:

   1. Badania lekarskie, leki rodzaje, postacie, dawkowanie.
   2. Tkanki i krew. Budowa i podział krwinek. Analiza badań krwi.
   3. Wpływ witamin na zdrowie człowieka. 
   4. Zatrucia pokarmowe, chemiczne, toksykologia. 
   5. Wpływ stresu – psychosomatyka.
   6. Epidemie.
   7. Współczesna farmakologia a alternatywne aspekty leczenia.
   8. Nowotwory.
   9. Psychiatria.
   10. Neurologia.

 

Jak zapisać się na kurs?

  • Wypełnij formularz zgłoszeniowy kliknij
  • W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami: napisz na [email protected]

 

Spiesz się! Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Opłata za kurs zostanie przeznaczona na cele statutowe Fundacji Wolność i Demokracja. Najważniejszym z nich jest teraz pomoc Polakom z Ukrainy.

Skip to content