Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Szkoła dobrej jakości”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. W ramach zadania publicznego wsparciem objęto  40 szkół polonijnych na Świecie.

W drodze konkursu wyłoniono  40 podmiotów szkolnictwa społecznego  dla których zbudowano 40 platform szkolnych.

W ramach projektu opracowano i dostosowano do potrzeb  szkoł społecznych indywidualne platformy edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle, która zapewni sprawne funkcjonowanie szkoły w warunkach nauczania on-line.

Projekt przewidywał realizację  dwóch modułów:

Moduł I  – dla 28 szkół polskich i polonijnych na świecie w  ramach modułu  przygotowano   do użytkowania  platformy  i zrealizujemy warsztaty wdrożeniowe dla kadry pedagogicznej, zapewnimy wsparcie merytoryczne i techniczne funkcjonowania platform moodle

Moduł II  – dla 12 szkół, które kontynuują współpracę w ramach projektu Szkoła dobrej jakości zapewniono wsparcie merytoryczne i techniczne funkcjonowania platform oraz wdrożono  na platformach dodatkowe narzędzia   repozytorium dla nauczycieli  „Uniwersalne przesłanie literatury polskiej dla współczesnego człowieka”, zrealizowano warsztaty wdrożeniowe dla kadry pedagogicznej  w zakresie tworzenia  i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie, prowadzenia interakcji z uczniami, zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.

Całkowita wartość projektu: 469 040,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 392 040,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022”.

 

 

 

 

 

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Szkoła dobrej jakości”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach zadania publicznego wsparciem objęte zostaną 20 szkół polonijnych na Świecie.

Zadanie publiczne dotyczy stworzenia atrakcyjnej wirtualnej przestrzeni do nauki języka polskiego w 20  szkołach społecznych.

W projekcie zostanie wyłonionych 20 podmiotów – polonijnych społecznych placówek, zrekrutowanych w ramach otwartego konkursu, dla których i we współpracy z którymi zostanie opracowana indywidualna platforma edukacyjna z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle.

Kolejnym elementem projektu będzie przeszkolenie dyrekcji oraz nauczycieli w zakresie tworzenia  i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie, prowadzenia interakcji z uczniami, zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.

Całkowita wartość projektu: 174 600,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 161 100,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Skip to content