2023

Szkoła dobrej jakości

W konkursie: „Wspieranie dzieci i młodzieży polonijnej oraz polskiej mieszkającej poza granicami Polski 2023” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą „Szkoła dobrej jakości”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.06.2023 r. – 31.12.2023 r. W ramach zadania publicznego wsparciem objęto 20 szkół polonijnych na świecie.

Projekt zakładał wsparcie 20 polonijnych placówek oświatowych w tworzeniu i rozbudowie własnych platform edukacyjnych umożliwiających prowadzenie zajęć z przedmiotów ojczystych, zamieszczanie na nich i udostępnianie uczniom treści i materiałów edukacyjnych do pracy zdalnej. Platforma edukacyjna przyczyni się do jakościowego wzrostu sposobu nauczania i efektywnego docierania do ucznia, zainteresowanie go przedmiotami ojczystymi. Poprzez działania projektowe chcemy tworzyć markę polonijnej społecznej placówki oświatowej świadczącej usługi oświatowe na najwyższym poziomie, otwartej na zmieniającą się rzeczywistość, wprowadzającą pewne standardy nauczania przedmiotów ojczystych.
20 szkołom, które kontynuują współpracę w ramach projektu „Szkoła dobrej jakości”, zapewniliśmy wsparcie merytoryczne i techniczne funkcjonowania platform oraz założyliśmy na platformach dodatkowe narzędzie dla nauczycieli repozytorium – „SILVA RERUM. TEKSTY KULTURY W DYDAKTYCE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO/ODZIEDZICZONEGO”, zrealizowaliśmy warsztaty wdrożeniowe dla kadry pedagogicznej  w zakresie tworzenia i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie, prowadzenia interakcji z uczniami, zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiających uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.
Całkowita wartość projektu:  235 000,00 zł

Projekt dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 200 000,00 PLN

 

2022

Szkoła dobrej jakości.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Szkoła dobrej jakości”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. W ramach zadania publicznego wsparciem objęto  40 szkół polonijnych na Świecie.
W drodze konkursu wyłoniono  40 podmiotów szkolnictwa społecznego  dla których zbudowano 40 platform szkolnych.
W ramach projektu opracowano i dostosowano do potrzeb  szkół społecznych indywidualne platformy edukacyjne z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle, która zapewni sprawne funkcjonowanie szkoły w warunkach nauczania on-line.
Projekt przewidywał realizację  dwóch modułów:
Moduł I  – dla 27 szkół polskich i polonijnych na świecie w  ramach modułu  przygotowano   do użytkowania  platformy  i zrealizujemy warsztaty wdrożeniowe dla kadry pedagogicznej, zapewnimy wsparcie merytoryczne i techniczne funkcjonowania platform moodle.
Moduł II  – dla 13 szkół, które kontynuują współpracę w ramach projektu Szkoła dobrej jakości zapewniono wsparcie merytoryczne i techniczne funkcjonowania platform oraz wdrożono  na platformach dodatkowe narzędzia   repozytorium dla nauczycieli  „Uniwersalne przesłanie literatury polskiej dla współczesnego człowieka”, zrealizowano warsztaty wdrożeniowe dla kadry pedagogicznej  w zakresie tworzenia  i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie, prowadzenia interakcji z uczniami, zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.
Całkowita wartość projektu: 469 040,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 392 040,00 zł

2021

Szkoła dobrej jakości.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Szkoła dobrej jakości”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach zadania publicznego wsparciem objęte zostaną 20 szkół polonijnych na Świecie.
Zadanie publiczne dotyczy stworzenia atrakcyjnej wirtualnej przestrzeni do nauki języka polskiego w 20  szkołach społecznych.
W projekcie zostanie wyłonionych 20 podmiotów – polonijnych społecznych placówek, zrekrutowanych w ramach otwartego konkursu, dla których i we współpracy z którymi zostanie opracowana indywidualna platforma edukacyjna z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle.
Kolejnym elementem projektu będzie przeszkolenie dyrekcji oraz nauczycieli w zakresie tworzenia  i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie, prowadzenia interakcji z uczniami, zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.
Całkowita wartość projektu: 174 600,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 161 100,00 zł

Skip to content