Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Szkoła dobrej jakości”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach zadania publicznego wsparciem objęte zostaną 20 szkół polonijnych na Świecie.

Zadanie publiczne dotyczy stworzenia atrakcyjnej wirtualnej przestrzeni do nauki języka polskiego w 20  szkołach społecznych.

W projekcie zostanie wyłonionych 20 podmiotów – polonijnych społecznych placówek, zrekrutowanych w ramach otwartego konkursu, dla których i we współpracy z którymi zostanie opracowana indywidualna platforma edukacyjna z wykorzystaniem narzędzi i platformy moodle.

Kolejnym elementem projektu będzie przeszkolenie dyrekcji oraz nauczycieli w zakresie tworzenia  i dalszej rozbudowy modułów edukacyjnych na platformie, prowadzenia interakcji z uczniami, zamieszczenia materiałów edukacyjnych umożliwiając uczniowi dotarcie do treści podręcznikowych.

Całkowita wartość projektu: 174 600,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 161 100,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Skip to content