Projekt “Szkoła Lidera Polonijnego. Ja-Lider. Kompleksowy projekt szkoleniowy dla młodzieży, organizacji i szkół polskich” realizowany jest w 4. segmentach. Segment I składa się z dwóch części: kursu odNOWA realizowanego w formule stacjonarnej, adresowanego do liderów polskich organizacji z Ukrainy oraz szkolenia praktycznego AKADEMIA RETORYKI w formule online, adresowanego do osób skupionych wokół polskich organizacji i szkół polskich, w tym środowisk młodzieżowych. Segment II składa się z kursu dla rad pedagogicznych – Model Wartościowych Szkół – wychowawcza rola szkół. Jest to kurs rozwojowy w formie kompleksowego, systemowego i procesowego wsparcia społeczności szkolnej, realizowany online. Segment III to kurs Wartościowe Zarządzanie – kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na świecie – poziom podstawowy. Segment IV to kurs Wartościowe Zarządzanie – kurs coachingowy dla prezesów, dyrektorów i liderów organizacji polonijnych na świecie – poziom zaawansowany przeznaczony dla absolwentek zeszłorocznej (2021) edycji projektu.

Skip to content