Projekt realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2021

Projekt zakłada dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie.

Wsparciem zostanie objętych 9 projektów z 8 organizacji z 4 krajów: Australii, Ukrainy i Niemiec i Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu 8 organizacji polonijnych jest objętych wsparciem finansowym w zakresie: całorocznego wsparcia utrzymania klubu sportowego, całorocznego dofinansowania do utrzymania placówek, dofinansowanie całorocznych warsztatów tanecznych i całoroczne zajęcia i treningi z retoryki, plastyki, improwizacji, aktorskiego rzemiosła dla zespołów artystycznych, wokalnych oraz teatrzyku oraz zakup strojów ludowych dla zespołu.

Skip to content