2023

Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski.

Projekt zakładał dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Wsparciem zostało objętych 10 projektów z 9 organizacji z 6 krajów: Kazachstanu, Ukrainy, USA, Włoch, Australii i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo zostanie zorganizowanych 25 wspólnych akcji Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie – tradycyjnie od kilku lat pod patronatem Pary Prezydenckiej – realizujemy z powodzeniem już 5 raz, tym samym wspierając i propagując tę inicjatywę zarówno na Ukrainie jak i w Europie aż po Australię.
W komponencie pierwszym wsparciem zostały objęte zadania zaproponowane przez beneficjentów takie jak:
1. Wydanie książki “Mała historia dla mądrych dzieci”.
Druk książki historycznej dla dzieci o historii Polski i Polakach w języku polskim i ukraińskim. Celem wydania jest rozpowszechnienie prawdy historycznej o Polakach z Podola, odkrycie mało znanych fragmentów historii, promocja polskiej historii.
Partner realizujący działanie: Centrum Języków i Kultur Słowiańskich w Chmielnickim (Ukraina)
2. Prowadzenie strony internetowej “Polak Roku”
Aktualizacja strony internetowej konkursu “Polak Roku we Włoszech i na Świecie” (1-2 razy w miesiącu) oraz całoroczne opłacenie domeny. Strona internetowa od wielu lat cieszy się ogromną popularnością wśród internautów. Strona informuje o ważnych wydarzeniach kulturalnych, oświatowych, naukowych i innych.
Partner realizujący działanie: Związek Polaków w Kalabrii (Włoch)
3. Stworzenie i prowadzenie strony internetowej “Odważne kobiety – opowiem Ci moją historię”, założenie domeny.
Stworzenie strony internetowej, jej prowadzenie i aktualizacja. Strona jest dedykowana kobietom i adresowana dla wszystkich dzielnych kobiet, wrażliwych na losy innych. Projekt dotyczy kobiet, które walczą lub musiały walczyć z jakąkolwiek formą dyskryminacji i niesprawiedliwości.
Partner realizujący działanie: Związek Polaków w Kalabrii (Włochy)
4. Nagranie 4 filmików o historii i podstawowych informacji Amerykanów polskiego pochodzenia.
Amerykanie polskiego pochodzenia to 3% amerykańskiej populacji, dla których nie ma żadnej oferty programowo-medialnej. Będzie pierwsza próba dotarcia w formie krótkich 4 filmów do 10 milionowej grupy polskiej diaspory w USA.
Partner realizujący działanie: Biniecki Consulting LLC Dziennikarz (USA)
5. Nagranie filmu “XXI stulecie – wiek Azji i jest tu Polska”.
Nakręcenie filmu o Azji, w której żyje Polska, którą można znaleźć w domach polskich, jurtach, w kościołach i meczetach, w szkolnictwie, w historii pomników. Film opowie o deportacji Polaków w 1936 oraz o wielu znanych Polaków na Kazachstanie.
Partner realizujący działanie: Stowarzyszenie “Orszak Polonijny” w Astanie (Kazachstan)
6. Wydanie publikacji ze świadectwami Polaków, którzy przeżyli deportacje w głąb ZSRR z polskich Kresów w czasie II wojny światowej, a po wojnie osiedlili się w USA.
Instytut Libra ma obszerne zeznania w formie video nagrań wielu polskich Sybiraków, którzy znaleźli się w USA. Większość tych świadków już nie żyje. Aby zabezpieczyć świadectwa przed zniszczeniem powstała idea ich opracowania i wydania w formie publikacji.
Partner realizujący działanie: Fundacja Libra Institute (USA)
7. Cykl spotkań historycznych
Cykl spotkań historycznych ma na celu omówienie kwestii historycznych, obronę dobrego imienia Polski oraz dyskusję na bieżące tematy polityczno-społeczne ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa Polski i Europy Środkowej w świetle wojny na Ukrainie. Wydarzenie będzie miało miejsce co dwa miesiące z możliwością przejścia na spotkania miesięczne. Uczestniczyć w spotkaniach będzie można zarówno na żywo, jak i on-line. Uczestnikami spotkania będą członkowie i sympatycy Instytutu Polonia (listę mailowa z ok. 2000 nazwisk). Ponadto spotkania będą ogłaszane na stronie Facebooka Current Events Poland. Grupa ta ma ponad 2000 subskrybentow. Będą też ogłaszane na portalu Instytutu Polonia oraz na innych stronach Facebooka. Zaproszenia zostaną również wysłane do wszystkich uczestników konkursu historycznego Instytutu Polonia z ostatnich 5 lat. Podczas spotkań odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu historycznego oraz wręczenie nagrody.
Partner realizujący działanie: Polonia Institute, Inc (USA)
8. Polski targi pracy i pomysłów na biznes w Manchesterze.
Wydarzenie jest dedykowane dla firm z Polski poszukujących pracowników z dobrą znajomością języka angielskiego, a także partnerów do współpracy w Polsce. Będzie to idealna okazja, aby porozmawiać z osobami obecnie przebywającymi w Wielkiej Brytanii, które noszą się z zamiarem powrotu do Polski. Dla poszukujących pracy Polaków przebywających na wyspach to wyśmienita okazja, aby nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami, firmami, uzyskać informacje, porozmawiać o atutach pracy i życia po powrocie do Polski.
Partner realizujący działanie: PolishNews24 Ltd (Wielka Brytania)
9. Wydanie książki “Kresowa bałagułka” (II tom)
W roku 2020 ukazał się I tom książki “Kresowa bałagułka”. Książka spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem zarówno wśród czytelników, jak i krytyków. Tom II “Kresowa bałagułka” będzie kontynuacją pierwszego, gdzie zostaną przedstawione najciekawsze wywiady przeprowadzone w ostatnich dwóch latach z Mariuszem Olbromskim, pisarzem, muzealnikiem, animatorem działań kulturalnych, znawcą kultury kresowej. Książka będzie ilustrowana zdjęciami dokumentalnymi. Realizatorem całego projektu będzie pani Anna Gordijewska – znawczyni zagadnień polskiego dziedzictwa kulturowego we Lwowie, dziennikarka o wieloletnim stażu, autorka zdjęć do albumu “Lwów Stanisława Lema”.
Partner realizujący zadanie: “Kurier Galicyjski”
10. Bieg Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”
Po raz kolejny w Australii będzie organizowany Bieg Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”, trasa Biegu Pamięci to 1963 m upamiętniające rok śmierci ostatniego z żołnierzy niezłomnych “Lalka”. Stowarzyszenie będzie koordynatorem tych działań począwszy od zorganizowania szeregu wykładów historycznych, wytyczenia trasy, a skończywszy na poczęstunku dla uczestników Biegu. Celem całego przedsięwzięcia jest propagowanie polskiej polityki historycznej w środowiskach polonijnych w związku z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Planowany termin realizacji: marzec 2023
Partner realizujący zadanie: Stowarzyszenie Nasza Polonia w Lurnea (Australia)
Drugi komponent obejmuje organizację Narodowego Czytania w 25 miejscach na świecie. Do działania “Organizacja Narodowego Czytania” zgłosiły się takie organizacje polonijne:
1. Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii
2. Polskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne “Drzewo” w Charkowie
3. Associazione Stowarzyszenie APOLONIA
4. Polish School WA inc.
5. Polskie Kulturalno-Oświatowe Stowarzyszenie “Rodzina” w Browarach
6. Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie
7. Apulijskie Stowarzyszenie Polsko – Włoskie
8. Filia sobotnio-niedzielnej szkoły im.Grocholskich w Uładówce
9. Polonyalılar Kültür ve Eğitim Derneği (Polskie Stowarzyszenie Kultury i Nauki w Antalyi)
10. Towarzystwo Kultury Polskiej im.Wł.St.Reymonta na Rówieńszczyźnie
11. Polska Szkoła im. Ireny Sendlerowej w Walencji przy stowarzyszeniu Amigos de la Lengua Polaca
12. Marjanówski Związek Polaków na Ukrainie
13. Związek Polaków w Kazachstanie
14. Towarzystwo Polskiej Kultury im. Jana Pawła II w Pierwomajsku
15. Nadzbruczańskie Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego
16. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących Po Polsku Polonica
17. Polska Szkoła Sobotnia im. Henryka Sienkiewicza w Londynie
18. Stowarzyszenie Ludoteka Włosko-Polska Wojtek
19. Towarzystwo Kultury Polskiej imienia Tadeusza Kościuszki w Łucku
20. Rada Rodziców przy Szkole Polskiej im. Gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym w Toronto
21. Rejonowa Organizacja Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego “Polonia Zwiagelszczyzny” w Nowogrodzie-Wołyńskim
22. Towarzystwo Kultury Polskiej im. św. Jana Pawła II w Rozdilnej
23. Stowarzyszenie włosko-polskie w Weronie “Konik Polski” Szkoła Polonijna w Weronie
24. Centrum Języków i Kultur Słowiańskich, oddział polski
25. Podstawowa Szkoła Samorządowa w Szumsku
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 330 000,00 zł

Wielka Polska Rodzina – organizacja polonijnych wydarzeń za granicą.

Zadanie zakłada wsparcie inicjatyw polonijnych służących promocji polskiego języka, kultury i historii, aktywizacji i integracji środowiska polonijnego w wymiarze lokalnym oraz krajowym, podtrzymaniu tożsamości narodowej.
W ramach projektu zostanie zrealizowanych 14 wydarzeń dotyczących takich działań jak: uroczyste celebrowanie najważniejszych polskich świąt narodowych, pielęgnowanie pamięci o istotnych wydarzeniach w historii Polski poprzez organizację uroczystości i spotkań, spektakle teatralne, uroczystości jubileuszowe, udział w festiwalach.
Grupę docelową zadania publicznego stanowią osoby polskiego pochodzenia mieszkający w Australii, Austrii, Hiszpanii, Słowenii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, członkowie organizacji polonijnych, osoby niezrzeszone w strukturach polonijnych, dzieci, młodzież, osoby dorosłe, wielbiciele języka i kultury polskiej, społeczność lokalna, zaproszeni goście.

Wielka Polska Rodzina – utrzymanie struktur.

Projekt jest skierowany na utrzymanie struktur organizacji polonijnych oraz zespołów poza granicami kraju. Zapewnienie dofinansowania podstawowych potrzeb związanych z zapleczem i infrastrukturą zapewni możliwość realizacji celów statutowych poszczególnego podmiotu polonijnego, w szczególności prowadzenia działalności kulturalnej i promocyjnej naszej Ojczyzny.
Podniesienie standardów funkcjonowania i działalności zespołów taneczno-muzycznych i chórów oraz rozwój i integracja środowiska polonijnego poprzez stworzenie aktywnej oferty kulturalno-promocyjnej to część założeń projektu „Wielka Polska Rodzina – utrzymanie struktur”.

2022

Wielka Polska Rodzina – rośniemy w siłę.

Projekt zakłada dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, rozwijanie struktur organizacyjnych oraz budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie.
Wsparciem zostanie objętych 6 projektów z 5 organizacji:
– Polska YMCA w Wielkiej Brytanii – Londyn Wielka Brytania
– Polski Chór Senza Nome – Coventry Wielka Brytania
– Polonia Institute – Los Angeles Stany Zjednoczone
– Związek Polaków w Kalabrii – Kalabria Włochy
– Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie – Barii Włochy
Projekt realizowany od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.
Całkowita wartość projektu 132 430,00 zł.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 118 030,00 zł

Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na świecie.

Projekt “Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na świecie” ma na celu aktywizację i integrację środowisk polonijnych w kraju zamieszkania poprzez wspólne działania na rzecz budowania i wzmocnienia organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polaków. Ogromne znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma podejmowanie wspólnych inicjatyw. Skoncentrowanie wokół jednego celu pomaga budować więzi, promować kulturę Polską w lokalnym środowisku, stwarza możliwość zaangażowania się w działania i aktywnego udziału wszystkich członków organizacji.
Założeniem projektu jest dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Wsparciem zostanie objętych 14 działań z 9 organizacji z Australii, Włoch, Słowenii, Francji i Kazachstanu.
Termin realizacji: styczeń-grudzień 2022 r.
Fundacja Wolność i Demokracja od lat prowadzi działalność skierowaną na wzmacnianie i aktywizowanie środowisk polskich i polonijnych. W ramach różnych projektów organizowane są działania sprzyjające integracji i budowaniu pozytywnego wizerunku Polski takie jak konkursy, olimpiady, wycieczki, konferencje, wystawy, szkolenia itp.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 261 550,00 zł

2021

Wielka Polska Rodzina – rośniemy w siłę.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2021
Projekt zakłada dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie.
Wsparciem zostanie objętych 9 projektów z 8 organizacji z 4 krajów: Australii, Ukrainy i Niemiec i Wielkiej Brytanii.
W ramach projektu 8 organizacji polonijnych jest objętych wsparciem finansowym w zakresie: całorocznego wsparcia utrzymania klubu sportowego, całorocznego dofinansowania do utrzymania placówek, dofinansowanie całorocznych warsztatów tanecznych i całoroczne zajęcia i treningi z retoryki, plastyki, improwizacji, aktorskiego rzemiosła dla zespołów artystycznych, wokalnych oraz teatrzyku oraz zakup strojów ludowych dla zespołu.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 193 180,80 zł

 

Wielka Polska Rodzina – wspólnie w imieniu Polski.

Projekt zakładał dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Wsparciem zostało objętych 25 projektów z 16 organizacji z 5 krajów: Australii, Kazachstanu, Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii. Dodatkowo zostanie zorganizowanych 27 wspólnych akcji Narodowego Czytania. Narodowe Czytanie – tradycyjnie od kilku lat pod patronatem Pary Prezydenckiej – realizujemy z powodzeniem już 4 raz, tym samym wspierając i propagując tę inicjatywę zarówno na Ukrainie jak i w Europie aż po Australię. W komponencie pierwszym wsparciem zostały objęte zadania zaproponowane przez beneficjentów takie jak: warsztaty i prelekcje historyczne, biegi pamięci, wystawy, konferencje dotyczące postaci historycznych, opracowanie i druk materiałów edukacyjnych/książek przedstawiających polskie postacie lub wydarzenia historyczne, realizacja filmów przybliżająca polskie miejsca pamięci narodowej lub postacie znanych Polaków, a także mające zachować dla potomnych w postaci cyfrowej informacje o ważnych wydarzeniach z najnowszej historii Polski. Warto zaznaczyć iż większość aplikujących do projektu organizacji prowadzi także działalność oświatową, a zaproponowane działania są niezbędnym uzupełnieniem pracy rocznej. Projekty zyskują dodatkowy walor integracji całego środowiska Polskiego włączający rodziców i uczniów szkół społecznych, a także uatrakcyjnienia edukacji poprzez uczestnictwo w zadaniach wspierających (nauka historii czy tradycji – wspólne obchody świąt, uroczystości itp). Placówki oprócz wsparcia finansowego były objęte stałą opieką merytoryczną. Każdy podmiot został wyposażony w kompendium wiedzy dotyczące prowadzenia oraz rozliczania dotacji.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 404 085,10 zł 

Wielka Polska Rodzina – promujemy polską kulturę na Ukrainie.

W ramach projektu zrealizowano 40 wydarzeń dotyczących takich działań jak: festiwale, konkursy, jubileusze, spektakle teatralne, warsztaty językowe, taneczne oraz historyczne, spotkania okazjonalne (np. świąteczne) lub obchody rocznicowe. Podejmowanie wspólnych inicjatyw ma ogromne znaczenie dla aktywizacji i integracji środowisk polonijnych. Dzięki wspólnym działaniom nastąpiło budowanie i wzmocnienie organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polonii. W związku z sytuacją pandemii COVID-19 oraz wieloma lokalnymi obostrzeniami, a także czasowymi, lokalnymi lockdownami w wielu miejscowościach na Ukrainie i trudnościami w przeprowadzaniu imprez zorganizowanych, wiele z zaplanowanych imprez nie mogło się odbyć na taką skalę jak było to zaplanowane. Co za tym idzie, ilość uczestników w wielu przypadkach musiała zostać zredukowana. Niektóre wydarzenia musiały się odbyć w zmienionej formule, np. ze zmniejszoną ilością zaproszonych zespołów na festiwal, część z zaplanowanych inicjatyw w ramach wydarzenia musiało ulec pewnej modyfikacji, została np. rozłożona w czasie (podzielona na etapy). W związku z tym, że niektóre wydarzenia odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym, często miały zmniejszoną liczbę uczestników. Działanie 30: Z powodów ograniczeń związanych z przekraczaniem granicy a także faktem, że uczestnicy wycieczki to osoby starsze i w większości niezaszczepione, wycieczka odbyła się na terenie Ukrainy – wybrano miasto Odessę.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 276 021,89 zł

2020

Wielka Polska Rodzina – kontynuacja.

Projekt zakładał dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Przystąpienie do projektu środowiskom polonijnym pozwoliło na dalszą integrację tych środowisk oraz aktywizację ich członków i ich rodzin do wspólnego działania na rzecz promowania historii, kultury oraz tradycji Polski. Wspólne działania obejmujące jubileusze, warsztaty, wydarzenia kulturalne, np. festiwale oraz wspólne obchodzenie świąt i uroczystości o charakterze narodowym pozwoliło na wzmocnienie tożsamości narodowej, przybliżenie Polonii polskiej tradycji, kultury a także pogłębienie wiedzy, szczególnie wśród młodych Polaków mieszkających poza granicami kraju, o naszej historii.
Dotacją zostało objętych 24 projektów z 20 organizacji z 6 krajów: Australii, Belgii, Nowej Zelandii, Ukrainy, Niemiec i Włoch. Dodatkowo zostanie zorganizowanych 25 wspólnych akcji Narodowego Czytania oraz dwie organizacje zostaną wsparte środkami na organizację obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej.
W komponencie pierwszym wsparciem zostały objęte zadania zaproponowane przez beneficjentów takie jak festiwale, przedstawienia teatralne i koncerty, akcje społeczne, organizacja seminariów/konferencji o charakterze historycznym lub metodycznym, kursy/warsztaty oraz spotkania okolicznościowe takie jak wspólne obchody 11 listopada, 40 rocznicy powstania Solidarności, organizacja biegu Tropem Wilczym, Wieczory Poetyckie itp.
Drugi komponent obejmował organizację Narodowego Czytania w 25 miejscach na świecie (Ukraina, Australia, Słowenia, Holandia, Włochy, Hiszpania)
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 427 299,98 zł

2019

Wielka polska rodzina. Dofinansowanie wydarzeń wzmacniających polskość.

Projekt miał na celu aktywizację i integrację środowisk polonijnych w kraju zamieszkania, co przyczyni się przede wszystkim do wzmocnienia organizacji i podtrzymywania tożsamości narodowej wśród Polaków, a także budowanie pozytywnego wizerunku Polaków za granicą.
Ogromne znaczenie dla funkcjonowania organizacji ma podejmowanie wspólnych inicjatyw. Skoncentrowanie wokół jednego celu pomaga budować więzi, promować kulturę Polską w lokalnym środowisku, stwarza możliwość zaangażowania się w działania i aktywnego udziału wszystkich członków organizacji. Ponadto udział w festiwalach, konkursach, wycieczki czy wspólne świętowanie obchodów Niepodległości, Bożego Narodzenia i Wielkanocy dają nową energię do realizacji działań śródrocznych.
W wyniku sygnałów od Beneficjentów, nie tylko z Ukrainy, ale także z innych miejsc organizujących Narodowe Czytanie, dotyczących dużych trudności w pozyskaniu wszystkich ośmiu nowel objętych Narodowym Czytaniem, fundacja zdecydowała się wydać zbiór wszystkich nowel w celu ułatwienia przeprowadzenia Narodowego Czytania. Zbiór nowel stanowił także upominek dla uczestników Narodowego Czytania.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 523 481,00 zł

Skip to content