2022

II etap remontu Domu Polskiego  – Sala Polska w Beaulieu we Francji

W ramach działań, które były kontynuacją remontu generalnego obiektu dobudowano do gmachu głównego przybudówkę z adaptacją  nowego wejścia do obiektu. Zostały w niej umieszczone hall główny  oraz  w pełni wyposażone i spełniające nowoczesne standardy i normy: recepcja, szatnia i toalety, w tym toalety dla niepełnosprawnych.
Dom Polski – Sala Polska w Beualie, od kilkudziesięciu lat służy organizacjom polonijnym w regionie Owernia-Rodan-Alpy. Budynek powstał staraniem francuskiej Polonii, która również doprowadziła do wykupienia z własnych środków gruntu, na którym został wzniesiony.
Przeprowadzone prace remontowe podniosły standard budynku, wykorzystując w sposób racjonalny jego funkcjonalność, umożliwiając tym samym rozwój i prezentację funkcjonujących w Beaulieu polskich towarzystw – próby koncertów i spektakli, organizowanie spotkań międzypokoleniowych, szerzenie kultury polskiej wśród najmłodszego, urodzonego już we Francji pokolenia Polonii, propagowanie kultury polskiej wśród Francuzów.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 499 000,00 zł

2021

Remont Domu Polskiego – Sala Polska w Beaulieu

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Remont Domu Polskiego – Sala Polska w Beaulieu”.
Zadanie realizowane jest w okresie 01.04.2021 r. – 31.12.2021 r.
Zadanie dotyczy remontu siedziby czterech organizacji polonijnych, będącego miejscem spotkań, szkoleń i organizacji widowisk teatralno- muzycznych dla  polskiego zespół muzycznego „Harmonia” de Beaulieu, polskiego zespołu folklorystycznego Syrena, zespołu tanecznego Festi’Roche, a także jest siedzibą klubu piłkarskiego ”Polonia” grupującego młodzież polskiego pochodzenia. Sala Polska jest również miejscem wielu spotkań, łączących pokolenia „francuskich” Polaków.
Działające w Beaulieu organizacje polonijne od  wielu lat kultywują polską tradycję i  należą do jednych z najprężniej działających na terenie Francji organizacji zrzeszających polską społeczność.
Prace przewidują remont generalny wnętrza Sali Polskiej polegające m.in. na przeprowadzeniu prac rozbiórkowo-murarskich, prace instalacyjno – całkowitej wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej wraz z całkowitą przebudowa pomieszczeń sanitarnych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 386 100,00 zł.

REMONT DOMU POLSKIEGO – POLSKA SALA W BEUALIEU
ZADANIE PUBLICZNE WSPÓŁFINASOWANE W RAMACH KONKURSU
,,WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”

RENOVATION DE LA MAISON POLONAISE – SALLE POLONAISE DE BEAULIEU
MISSION DE SERVICE PUBLIC COFINANCÉ DANS LE CADRE DU CONCOURS
,,COOPÉRATION AVEC LA DIASPORA POLONAISE ET LES POLONAIS À L’ÉTRANGER 2021 –  INFRASTRUCTURE POLONAISE”

 

Skip to content