Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie

Zadanie publiczne zakłada wsparcie Polaków, osób polskiego pochodzenia i ich rodzin, zamieszkujących Ukrainę. Składa się z czterech zasadniczych działań:

1)   Bezpośrednia pomoc finansowa i rzeczowa, dystrybuowana na miejscu przez polskie organizacje na Ukrainie i parafie rzymsko-katolickie.  Pomoc dla około 5000 osób pozostających na ogarniętej wojną Ukrainie (starszych, chorych, sierot, osób w trudnej sytuacji życiowej, rodzin wielodzietnych itd.) poprzez przekazanie pomocy finansowej oraz rzeczowej (niezbędnych leków, artykułów higienicznych, sprzętu medycznego, agregatów prądotwórczych, koców, śpiworów, butli gazowych, latarek, zestawów do uzdatniania wody, pożywienia o wydłużonym terminie przydatności, środków łączności itp.) Wachlarz artykułów przekazywanych potrzebującym zależny będzie zarówno od ich bieżącej sytuacji jak i możliwości ich pozyskania.

2) Organizacja transportów humanitarnych na Ukrainę.

3)  Wsparcie 15 polskich środowisk (organizacje, parafie rzymsko-katolickie itp.) w organizacji lokalnych punktów pomocy, w tym: regularne dofinansowanie działalności w zależności od potrzeb danego punktu.

4) Działalność  informacyjno-komunikacyjna.