2022

Pomoc Rodakom w obliczu wojny na Ukrainie.

Zadanie publiczne zakłada wsparcie Polaków, osób polskiego pochodzenia i ich rodzin, zamieszkujących Ukrainę. Składa się z czterech zasadniczych działań:
1)   Bezpośrednia pomoc finansowa i rzeczowa, dystrybuowana na miejscu przez polskie organizacje na Ukrainie i parafie rzymsko-katolickieDotarliśmy z pomocą i udzieliliśmy wsparcia materialnego oraz finansowego dla około 9650 Polaków, osób polskiego pochodzenia i ich rodzin przebywających na objętej działaniami wojennymi Ukrainie za pośrednictwem ponad 173 organizacji polonijnych/ parafii/ środowisk polonijnych którymi współpracuje. Pomoc została udzielona zarówno dla miejscowej ludności jak i dla osób przesiedlonych wewnętrznie ze wschodniej Ukrainy na Zachodnią (starszych, chorych, sierot, osób w trudnej sytuacji życiowej, rodzin wielodzietnych itd.) poprzez przekazanie pomocy finansowej oraz rzeczowej (niezbędnych leków, artykułów higienicznych, sprzętu medycznego, agregatów prądotwórczych, koców, śpiworów, butli gazowych, latarek, zestawów do uzdatniania wody, pożywienia o wydłużonym terminie przydatności, środków łączności itp.) Wachlarz artykułów przekazywanych potrzebującym zależny był zarówno od ich bieżącej sytuacji jak i możliwości ich pozyskania.

2) Organizacja transportów humanitarnych na Ukrainę.
3)  Wsparcie 21 polskich środowisk (organizacje, parafie rzymsko-katolickie itp.) w organizacji lokalnych punktów pomocy, w tym: regularne dofinansowanie działalności w zależności od potrzeb danego punktu.
4) Działalność  informacyjno-komunikacyjna.

Realizowane działania pozwoliły zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe naszych Rodaków z Ukrainy oraz dać im względne poczucie bezpieczeństwa oraz wyraz solidarności ze strony państwa polskiego.

Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 3 320 000,00 zł

Skip to content