2023-2025

Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny portal informacyjno-historyczno-publicystyczny Polaków na Wschodzie.

Projekt realizowany jest przez Fundację Wolność i Demokracja nieprzerwanie od 2007 roku. Portal w założeniu skierowany jest do Polaków na Wschodzie. Tematyka portalu, obok spraw Polaków na Wschodzie, obejmuje przede wszystkim codzienny, rozbudowany i dynamicznie redagowany serwis informacyjny dotyczący sytuacji w krajach byłego ZSRS. Uzupełnieniem treści Kresy24.pl jest dział Polacy na (Bliskim) Wschodzie realizowany od kilku lat, gdzie zamieszczane są pogłębione teksty dotyczące Polonii na Bliskim Wschodzie w kontekście życia chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

 

2022

Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny portal informacyjno-historyczno-publicystyczny Polaków na Wschodzie.

Tematyka portalu, obok spraw Polaków na Wschodzie, obejmuje przede wszystkim codzienny, rozbudowany i dynamicznie redagowany serwis informacyjny dotyczący sytuacji w krajach b. ZSRS, czyniący z portalu Kresy24.pl jedno z najważniejszych w polskojęzycznym Internecie źródeł informacji o sprawach wschodnich (w 2022 roku głównie naturalnie o wojnie na Ukrainie) i sytuacji Polaków na Wschodzie. Jak ważna to działalność pokazał szczególnie rok 2022, rok agresji rosyjskiej na Ukrainę, wojny na Ukrainie, dalszych prześladowań Polaków na Białorusi, migracji uchodźczych, wielkich zmian zachodzących w świecie w związku z wojną. Informacyjna i opiniotwórcza rola Kresy24.pl i zainteresowanie jego treściami informacyjnymi rośnie zawsze w sytuacjach kryzysowych czy historycznie ważnych. Kresy24.pl dostarczały codziennie sprawdzonych  informacji o sytuacji na froncie walki z agresją rosyjską na Ukrainie, rosyjskich zbrodniach, sytuacji politycznej w związku z wojną, reakcjach Polski i innych krajów, o sytuacji w Rosji i Białorusi.
Redaktorzy Kresy24.pl są bardzo kompetentni jeżeli chodzi o sytuację na Wschodzie i związaną z tym sytuacją międzynarodową, mają też ogromne doświadczenie, które rośnie z każdym rokiem funkcjonowania portalu. To też upewnia Czytelników w tym, że mogą liczyć zawsze na źródło, jakim jest portal Kresy24.pl.
Jest to realizowane nie tylko dynamicznie redagowanym codziennym serwisem informacyjnym, ale także za pomocą kanału na Youtube Kresy24.pl, gdzie w 2022 roku ukazywał się między innymi program „Kierunek Wschód” prowadzony przez znanego dziennikarza, podróżnika i reportera Tomasza Grzywaczewskiego.
Całkowita wartość projektu: 417 778,77 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 385 378,77 zł


2021

Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny portal informacyjno-historyczno-publicystyczny Polaków na Wschodzie.

Portal Kresy24.pl jest sukcesywnie rozwijany od 2007 roku. Podtytuł “Wschodnia Gazeta Codzienna” wskazuje zadanie adresowane do Polaków na Wschodzie i pośrednio Polonii na całym świecie i środowisk w Polsce zainteresowanych tematyką wschodnią (informacjami, historią i kulturą Kresów Wschodnich, sytuacją Polaków na Wschodzie).
W 2021 roku na portalu pojawiło się ponad 7000 tekstów informacyjnych głównie wiadomości z Białorusi, Rosji, Ukrainy i Litwy. Portal uzupełniał działania Fundacji Wolność i Demokracja na rzecz Polaków na Wschodzie oraz społeczeństwa obywatelskiego na Wschodzie. Kontynuował swoją misję informowania o sytuacji Polaków na Wschodzie, zwłaszcza w kontekście losu Polaków na Białorusi. Szczególną rolę informacyjną portal spełnił w 2021 roku dostarczając, często jako pierwszy w polskim Internecie, rzetelnych wiadomości i pogłębionych analiz dotyczących losu Polaków na Białorusi, zwłaszcza uwięzionych przez reżim w Mińsku liderów Związku Polaków na Białorusi. Portal odpowiadał i prostował kłamstwa oficjalnej mińskiej propagandy na temat Polski i Polaków, informował o prześladowaniach, przekazywał głos Polaków z Białorusi. W obliczu ataku na polską granicę Portal na bieżąco informował o wydarzeniach polsko-białoruskiego pogranicza opisując metody manipulacji mediów białoruskich i rosyjskich. Portal pozostaje szerokim polem do dyskusji na temat dziedzictwa Kresów oraz roli, jaką ta niezbywalna dla polskiej tożsamości kraina geograficzno-kulturowa ma do odegrania we współczesnym świecie. Był miejscem spotkań Polaków ze Wschodu oraz Polaków zainteresowanych sprawami wschodnimi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polaków na Wschodzie.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 379 679,88 zł

Kresy24.pl – Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Kontynuacja rozbudowy działów historycznych i analitycznych oraz multimediów.

Projekt był skierowany na:
– podtrzymanie wysokiego poziomu tekstów historycznych, dbałości o prawdę historyczna poprzez utrzymanie publicystyki historycznej i innych tekstów oraz filmów o historii, W lata 2020-21 w związku z ważnymi rocznicami skupiono uwagę na historii XX wieku, w kolejnym okresie programu – na dawniejszej historii Kresów i Wschodu.
– utrzymanie strony analitycznej i publicystycznej portalu Kresy24.pl o wysokiej jakości, napisane przez specjalistów od krajów b. ZSRS i spraw wschodnich, teksty o współczesnych zagadnieniach dotyczących polityki wschodniej RP, NATO, UE, sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej w krajach b.ZSRS, sytuacji Polaków na Wschodzie itp.
– dalszy rozwój części multimedialnej Kresy24.pl, we współczesnym interesie bowiem to bardzo ważna droga popularyzacji wiedzy i budowania tożsamości oraz łączenia wokół różnych wartości. Wzbogacono stronę multimedialną o nowy element – program polsko-ukraiński popularyzujący wiedzę o Ukrainie dla Polaków i wiedzę o Polsce dla Ukraińców, tworzony z perspektywy Polaków na Ukrainie.
Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności; dotacja w wysokości  120 000,00 zł

2020

 Portal „Kresy 24”.

Celem projektu jest utrzymanie i dalszy rozwój funkcjonującego nieprzerwanie od 12 lat portalu Kresy24.pl, będącego w założeniu Wschodnią Gazetą Codzienną. Portal jest kierowany do Polaków na Wschodzie, Polonii rozsianej na całym świecie, a także obywateli RP zainteresowanych tematyką wschodnią, bieżącymi informacjami z krajów b. ZSRS historią i kulturą Kresów Wschodnich oraz sytuacją Polaków w tych krajach, tj. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i w Rosji. Portal stanowi elektroniczny pomost łączący, Polaków mieszkających na Wschodzie z ich rodakami z Macierzy. Pozostaje też formą łączności miedzy sobą, oferując jednocześnie szerokie pole do dyskusji na temat dziedzictwa Kresów we współczesnym świecie. Zamieszczane przez nas materiały stanowią regularna inspiracje dla redakcji mediów polskich na Wschodzie i vice versa. Ta forma współpracy pozwala portalowi Kresy24.pl pełnić rolę adwokata punktu widzenia Polaków na Wschodzie, ci zaś z kolei zyskują świadomość dodatkowego wsparcia ideowo-intelektualnego, niezbędnego obok pomocy finansowej i szkoleniowej. Jej skuteczność można mierzyć nie tylko rozwojem świadomości Polaków ze Wschodu i wzrostem  poziomu wiedzy Polaków z kraju o rodakach na Wschodzie, ale też poziomem odporności na rosyjska propagandę w regionie. Ważnym, a niekiedy niezauważalnym aspektem działalności portalu jest możliwość częściowego chociażby dotarcia do Polaków w Rosji, często odseparowanych od świata murem na tyle szczelnym, że Internet stanowi dla nich jedyne źródło informacji. Portal wspiera też polską politykę wschodnią i promuje polski punkt widzenia na sprawy wschodnie i historię, co jest szczególnie ważne w dobie wojen informacyjnych prowadzonych przez Kreml, a dotyczących w dużej mierze właśnie historii Kresów (np. II wojny światowej na Kresach).
Portal powstał 2006 roku, funkcjonował dzięki wsparciu środków Senatu RP, MSZ i ponownie Senatu. Obejmuje: Cztery działy z bieżącymi informacjami (Ukraina, Białoruś, Rosja, Litwa, Azja i Zakaukazie, Region Bałtyku, Trójmorze); Cztery działy historyczne (Historia i Wspomnienia, Archiwum Kresowe, Niepodległość, II wojna światowa na Kresach); Dział Polacy na Wschodzie (skupiający w jednym miejscu informacje z portalu dotyczące Polaków na Wschodzie); Dział Polacy na (Bliskim) Wschodzie – teksty p. Barbary Anny Hajjar, znawczyni kultury klasycznej i archeolog, Polki z Syrii, opowiadające o Bliskim Wschodzie i polskich śladach na Bliskim Wschodzie, przybliżające też Rodakom z całego świata sprawy nielicznej, ale dynamicznej społeczności polskiej w Syrii. Działy kulturalne (Biblioteka Kresowa, Filomoteka); Działy hobbystyczne (Kuchnia Kresowa, Podróże po Kresach); Archiwum gazet polskich na  Wschodzie, Kalendarium Kresowe.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 350 010,00 zł

Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. kontynuacja rozbudowy działów historycznych i analitycznych oraz multimediów.

Projekt był skierowany na:
– podtrzymanie wysokiego poziomu tekstów historycznych, dbałości o prawdę historyczna poprzez utrzymanie publicystyki historycznej i innych tekstów oraz filmów o historii, W lata 2020-21 w związku z ważnymi rocznicami skupiono uwagę na historii XX wieku, w kolejnym okresie programu – na dawniejszej historii Kresów i Wschodu;
– utrzymanie strony analitycznej i publicystycznej portalu Kresy24.pl o wysokiej jakości, napisane przez specjalistów od krajów b. ZSRS i spraw wschodnich, teksty o współczesnych zagadnieniach dotyczących polityki wschodniej RP, NATO, UE, sytuacji społeczno-polityczno-gospodarczej w krajach b.ZSRS, sytuacji Polaków na Wschodzie itp;
– dalszy rozwój części multimedialnej Kresy24.pl, we współczesnym interesie bowiem to bardzo ważna droga popularyzacji wiedzy i budowania tożsamości oraz łączenia wokół różnych wartości. Wzbogacono stronę multimedialną o nowy element – program polsko-ukraiński popularyzujący wiedzę o Ukrainie dla Polaków i wiedzę o Polsce dla Ukraińców, tworzony z perspektywy Polaków na Ukrainie.
Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności; dotacja w wysokości 69 866,49 zł

2019

Portal „Kresy 24” 

Celem projektu jest utrzymanie i dalszy rozwój funkcjonującego nieprzerwanie od 12 lat portalu Kresy24.pl, będącego w założeniu Wschodnią Gazetą Codzienną. Portal jest kierowany do Polaków na Wschodzie, Polonii rozsianej na całym świecie, a także obywateli RP zainteresowanych tematyką wschodnią, bieżącymi informacjami z krajów b. ZSRS historią i kulturą Kresów Wschodnich oraz sytuacją Polaków w tych krajach, tj. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i w Rosji. Portal stanowi elektroniczny pomost łączący, Polaków mieszkających na Wschodzie z ich rodakami z Macierzy. Pozostaje też formą łączności miedzy sobą, oferując jednocześnie szerokie pole do dyskusji na temat dziedzictwa Kresów we współczesnym świecie. Ważnym, a niekiedy niezauważalnym aspektem działalności portalu jest możliwość częściowego chociażby dotarcia do Polaków w Rosji, często odseparowanych od świata murem na tyle szczelnym, że internet stanowi dla nich jedyne źródło informacji.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości  313 357,00 zł

2018

Portal „Kresy 24”.

Projekt ma na celu utrzymanie i dalszy rozwój funkcjonującego nieprzerwanie od 10 lat portalu Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna, kierowanego do Polaków na Wschodzie, a pośrednio – także do Polonii rozsianej na całym świecie i środowisk w Polsce zainteresowanych tematyką wschodnią, bieżącymi informacjami z krajów b. ZSRR, historią i kulturą Kresów Wschodnich oraz sytuacją Polaków w tych krajach, tzn. przede wszystkim na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie i w Rosji. Portal stanowi elektroniczny pomost, czy też centralę łączącą mieszkających na Wschodzie Polaków z ich rodakami z Macierzy, a także między sobą, oferując jednocześnie szerokie pole do dyskusji na temat dziedzictwa Kresów we współczesnym świecie oraz roli, jaką mają do odegrania w przyszłości.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości  307 133,00 zł

2017

Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna.

Projekt jest kontynuacją działającego nieprzerwanie od 2007 r. portalu Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna adresowanego do Polaków na Wschodzie, a pośrednio – także do Polonii na całym świecie i środowisk w Polsce zainteresowanych tematyką wschodnią, bieżącymi informacjami z krajów b. ZSRR, historią i kulturą Kresów Wschodnich oraz sytucją Polaków w tych krajach. Portal stanowi elektroncziny pomost łączący mieszkających na Wschodzie Polaków z ich rodakami z Macierzy, oferując jednocześnie szerokie pole do dsykusji na temat dziedzictwa Kresów we współczesnym świecie oraz roli, jaką mają do odegrania w przyszłości.
Osiągnięte rezultaty:
– zwiększono liczby czytelników i zasięgu oddziaływania portalu Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna poprzez zwiększenie liczby codziennych publikacji i zakresu promocji społecznościowej na Facebooku i Twitterze;
– zapewniono redakcjom i czytelnikom w krajach b. ZSRR stałego i obszernego polskiego serwisu informacyjnego dot. problematyki wszystkich krajów zamieszkania Polaków na Wschodzie poprzez aktualizowane na bieżąco newsowe działy terytorialne portalu a także zamieszczanie newsów krajowych, mających przełożenie na relację z krajami położonymi na Wschód od Polski;
– zapewniono redakcjom polskim i Polakom na Wschodzie dostępu do polskiej publicystyki dotyczącej problematyki ich środowisk w krajach zamieszkania (dział Historia i Wspomnienia, działy regionalne);
– zapewniono szerszego dostępu Polaków na Wschodzie do wiedzy historycznej oraz dotyczącej kultury i polskiego dziedzictwa narodowego obszaru dawnych Kresów Wschodnich poprzez bieżące publikacje w działach Historia i Wspomnienia, Podróże po Kresach, Archiwum Kresowe, Historyczne Kalendarium Kresowe, Biblioteka Kresowa;
– umożliwiono Polakom na Wschodzie odnajdywania rodzin w Polsce i obywatelom RP odnajdywania swoich korzeni kresowych poprzez zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń w dziale Wyszukiwarka Kresowa;
– zwielokrotniono dostęp Polaków na Wschodzie do gazet i czasopism polskich wydawanych m.in. na Ukrainie, Białorusi i Łotwie poprzez prowadzone na bieżąco na portalu bezpłatne elektroniczne archiwum tych wydawnictw oraz publikację najlepszych artykułów w bieżącym serwisie Kresy24.pl.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 196 773,00 zł

 2016

Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny Portal Informacyjno-Publicystyczno-Historyczny Polaków na Wschodzie.

Projekt „Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny Portal Informacyjno-Publicystyczno-Historyczny Polaków na Wschodzie” był kontynuacją działającego nieprzerwanie od 2007 roku portalu internetowego Kresy24.pl stanowiącego platformę komunikacyjną między Polakami na Wschodzie i ich rodakami z Macierzy. Na portalu zamieszczane są w reżymie dziennym świeże informacje z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji oraz Zakaukazia. Ponadto w licznych rubrykach tematycznych (Archiwum Kresowe, Historia i Wspomnienia, Biblioteka Kresowa, etc.) publikowane są duże – niekiedy kilkunastostronicowe eseje. Kresy24.pl są największym polskim medium poświęconym wyłącznie tematyce kresowej.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości   200 000,00 zł

 

 

Skip to content