2023

Polska Platforma Medialna – polonijne media przyszłości.

W ramach zadania proponujemy polskim mediom na Wschodzie kompleksowe wsparcie, poprzez pakiet adekwatnych do potrzeb szkoleń i indywidualnych konsultacji, wizyty studyjne w silnych ośrodkach medialnych aż do zorganizowania jubileuszowego spotkania w ramach Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.
– Dwudniowe jubileuszowe spotkanie w ramach Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, w ramach którego odbędą się panelowe dyskusje o działaniu mediów polonijnych i polskich, wypracowana zostanie strategia współpracy na rzecz rozszerzania i unowocześnienia działań). W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele mediów na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Czechach oraz w miarę możliwości technologicznych oraz bezpieczeństwa online z innych krajów. Spotkanie ma na celu z jednej strony profesjonalizację mediów polonijnych, a z drugiej strony wymianę doświadczeń i nawiązanie relacji dążących do maksymalizacji korzyści w rozpowszechnianiu informacji w przestrzeni mediów polonijnych. To również szansa na spotkanie się redaktorów z przedstawicielami władz polskich oraz przedstawienie swoich osiągnięć, wymianę wiedzy i wsparcie się w sytuacji wojny w Ukrainie.
– Działania w ramach Centralnego Systemu Profesjonalizacji Mediów to cykl kompleksowych szkoleń i konsultacji indywidualnych adresowanych po poszczególnych redakcji. Temat szkoleń dotyczył będzie następujących obszarów: social media, rozkręcenie marki polskich redakcji, promowanie polskiego “kontentu”, media marketing, , marketing w sieciach społecznościowych, szkolenie w zakresie SMM (promo w mediach społecznościowych), praca w Adobe Premiere Pro, tworzenie podcastów i “kontentu” graficznego, treści internetowe, tworzenie nowoczesnych portali internetowych, kierunki zmian w mediach, video nagrania, montaż, programy do edycji dźwięku, obrazu, kurs lektorski, kurs reporterski, kurs prezenterski/konferansjerski, kurs wydawcy programu informacyjnego, kurs organizacji pracy newsroomu, kurs autoprezentacji i komunikacji medialnej, wystąpienia publiczne, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, przepisy RODO, prawo zobowiązań – podstawy dotyczące umów, bezpieczeństwo, zarządzanie redakcją i rozwój, fundraising, pisanie tekstów news-ów i inne.
– Wizyta studyjna w TVP Wilno, Radio “Znad Willi” i Studio Lwów. Dwie wizyty studyjne zorganizowane zostaną w prężnych ośrodkach medialnych: TVP Wilno, Radio Znad Wilii oraz w Studiu Lwów. Trzydniowe wizyty studyjne będą zawierały spotkania robocze ze szczególnym uwzględnieniem rozmów z przedstawicielami zarządu oraz praktykami, realizatorami programów medialnych. Wizyty będą stanowić profesjonalną wymianę doświadczeń, możliwość przekazania sobie informacji pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami odwiedzanej instytucji. Umożliwią zapoznanie się w historią powstania placówek, ich obecnym funkcjonowaniem, planowane jest wspólne przygotowanie materiału. Udział w wizycie studyjnej ułatwi wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie tematów stanowiących przedmiot zainteresowań.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 142 500,00 zł

2022

Polska Platforma Medialna – polonijne media przyszłości.

W ramach zadania chcemy zaproponować polskim mediom:
Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie (coroczne spotkanie na terenie Polski – dyskusje o działaniu mediów polskich na świecie, przedstawienie obecnej sytuacji mediów polskich, wypracowanie wspólnej strategii współpracy i działań na rzecz rozszerzania mediów polskich) Spotkanie przedstawicieli mediów polonijnych połączone z programem szkoleń i wizyt studyjnych.
Szkolenia: dziennikarskie, IT – portale internetowe, social media, promocja i fundraising, tworzenie podcastów, kontentu graficznego, wystąpienia publiczne. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele mediów na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, oraz on-line z innych krajów w miarę możliwości technologicznych.
Wizyty studyjne: spotkania robocze w wybranych stacjach radiowych, telewizyjnych i prasowych. Spotkanie ma na celu z jednej strony profesjonalizację mediów polonijnych, a z drugiej strony wymiany doświadczeń i nawiązania relacji dążących do maksymalizacji synergii współpracy w rozpowszechnianiu informacji w przestrzeni mediów polonijnych. Takie spotkania, są też dla każdej redakcji doskonałym impulsem do pogłębionej refleksji nad strategią na przyszłość. Uczestnicy: redaktorzy naczelni, wydawcy mediów polonijnych, publicyści, dziennikarze. Spotkanie realizowane w formule stacjonarnej i online dla osób nie mogących uczestniczyć osobiście w zjeździe.
Wydanie publikacji podsumowującej działania Federacji Mediów Polskich na Wschodzie i zbiór informacji o mediach polskich na świecie.
Szereg programów szkoleniowych, do wyboru dla redakcji mediów polskich Szereg szkoleń dla redakcji polskich redakcji na świecie. Oferta wielu szkoleń, do wyboru przez partnerów projektu w ramach realizacji zadania: szkolenia z przygotowania kontentu graficznego, podcastów, video, treści internetowe, tworzenie nowoczesnych portali internetowych, kierunki zmian w mediach, zarządzanie redakcją i rozwój, kurs lektorski, kurs reporterski, kurs prezenterski/konferansjerski, kurs wydawcy programu informacyjnego, kurs organizacji pracy newsroomu, kurs autoprezentacji i komunikacji medialnej, kurs obsługi i dobrego prowadzenia Social Mediów itp.
Szkolenia realizowane w formule online
Projekt daje możliwość udziału w całorocznych szkoleniach dziennikarskich, usprawniających prace redakcji polskich na świecie.
Grupę docelową stanowią redakcje mediów polskich, wspieranych przez Fundację Wolność i Demokracja – są to redakcje gazet, portali internetowych, radia z wielu państwa świata – od Ukrainy, Białorusi, Litwy, Węgier do Kanady i Australii. Pośrednimi odbiorcami zadania są słuchacze i czytelnicy, prenumerujący media polskie wspierane w projekcie.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 126 540,00 zł

2021

Polska Platforma Medialna – polonijne media przyszłości.

W ramach zadania zaproponowano polskim mediom: – spotkanie w ramach Federacji Mediów Polskich na Wschodzie (coroczne spotkanie na terenie polski – dyskusje o działaniu mediów polskich na świecie, przedstawienie obecnej sytuacji mediów polskich, wypracowanie wspólnej strategii współpracy i działań na rzecz rozszerzania mediów polskich) Spotkanie przedstawicieli mediów polonijnych połączone z programem szkoleń i wizyt studyjnych. Szkolenia: dziennikarskie, IT – portale internetowe, social media, promocja i fundraising, tworzenie podcastów, kontentu graficznego, wystąpienia publiczne. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele mediów na Białorusi, Ukrainie, Litwie, Łotwie, oraz on-line z innych krajów w miarę możliwości technologicznych. Wizyty studyjne: spotkania robocze w wybranych stacjach radiowych, telewizyjnych i prasowych. Spotkanie miało na celu z jednej strony profesjonalizację mediów polonijnych, a z drugiej strony wymiany doświadczeń i nawiązania relacji dążących do maksymalizacji synergii współpracy w rozpowszechnianiu informacji w przestrzeni mediów polonijnych. Szereg szkoleń dla redakcji polskich redakcji na świecie. Oferta wielu szkoleń, do wyboru przez partnerów projektu w ramach realizacji zadania: szkolenia z przygotowania kontentu graficznego, podcastów, video, treści internetowe, tworzenie nowoczesnych portali internetowych, kierunki zmian w mediach, zarządzanie redakcją i rozwój, kurs lektorski, kurs reporterski, kurs prezenterski/konferansjerski, kurs wydawcy programu informacyjnego, kurs organizacji pracy newsroomu, kurs autoprezentacji i komunikacji medialnej, kurs obsługi i dobrego prowadzenia Social Mediów itp. – szkolenia realizowane w formule online.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 238 728,07 zł

2020

Polska Platforma Medialna – Polonijne Media Przyszłości.

W ramach projektu zorganizowano spotkanie w ramach corocznego Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w spotkaniu stacjonarnym udział wziął Przewodniczący Federacji Mediów Polskich na Wschodzie oraz  przedstawiciele czołowych mediów polskich z Litwy i Ukrainy, pozostali członkowie Federacji z Białorusi, Ukrainy i Litwy, oraz przedstawiciele organów państwa  Polskiego uczestniczyli w spotkaniu poprzez platformę zoom. Pozostali przedstawiciele mediów polskich i Polonijnych na Wschodzie, eksperci i dziennikarze mogli oglądać spotkanie w transmisji on-line.
Projekt zakładał również organizację szkoleń, opracowanie poradnika dla dziennikarza, opracowanie planów rozwoju redakcji.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 150 000,00 zł

Skip to content