2022

Nauczyciel Plus. Program wspierania kadry pedagogicznej szkół polonijnych.

Projekt stawia przed sobą dwa cele: wesprzeć młoda kadrę oświatową ( nauczycieli, którzy rozpoczynają życie zawodowe) oraz zmotywować doświadczonych nauczycieli do dalszej aktywnej działalności, szczególnie w sytuacji gdy dochodzi do tzw. “wypalenia zawodowego”.
Projekt zakłada realizacje trzech modułów:
Moduł I. Strefa młodego nauczyciela – przewiduje wprowadzenie i realizacje programu stypendialnego skierowanego na zachęcenie absolwentów polonistyk i innych przedmiotów ojczystych do rozpoczęcia pracy w szkole.
Kolejnym działaniem w module związanym z wsparciem nauczycieli jest refundacja kosztów studiów podyplomowych polonistycznych.
Moduł II. Strefa Tutora – działania zaplanowane w projekcie są skierowane do nauczycieli doświadczonych. Moduł przewiduje wypłatę nagród motywacyjnych dla nauczycieli, którzy zgłoszą się do programu Nagroda dla Doświadczonego Nauczyciela
Projekt jest skierowany do nauczycieli z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi, Mołdawii i Rumunii, Republika Czeska.
Moduł III. Program stypendialny dla nauczycieli polonijnych – stypendystów studiów podyplomowych w Polsce.
Program przewiduje refundacje kosztów czesnego za realizowane studia podyplomowe ( językowe, pedagogiczne, glottodydaktyczne).
Zadanie jest adresowane do nauczycieli z następujących krajów: Ukraina, Austria, Włochy.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 180 600,00 zł

2021

Nauczyciel PLUS. Program rozwoju kadry nauczycielskiej na Wschodzie.

Projekt jest kontynuacja działań podjętych w roku 2019 i 2020 roku skierowanych na wzmacnianie i motywowanie kadry nauczycielskiej na Ukrainie. Jednocześnie ze względu na pozytywne efekty realizacji projektu w 2019 i 2020 roku niniejszy projekt zostanie poszerzony o działania skierowane do nauczycieli na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i Litwie. Projekt stawiał przed sobą dwa cele: wesprzeć młodą kadrę oświatową ( nauczycieli, którzy rozpoczynają życie zawodowe) oraz zmotywować doświadczonych nauczycieli do dalszej aktywnej działalności, szczególnie w sytuacji gdy dochodzi do tzw. “wypalenia zawodowego”. Projekt zakłada realizacje dwóch modułów: Moduł I. Strefa młodego nauczyciela – przewidywała wprowadzenie i realizacje programu stypendialnego skierowanego na zachęcenie absolwentów polonistyk i innych przedmiotów ojczystych do rozpoczęcia pracy w szkole. Stypendium zostanie przyznane na rok, nauczyciel podpisując umowę stypendialna zobowiązuje się do pracy w tym miejscu co najmniej przez kolejny rok. Działaniem zostanie objętych około 20 osób. Byli to nauczyciele, rozpoczynający pracę zawodową lub pracujący w zawodzie nie więcej niż 5 lat. W ramach modułu zostały zaplanowane środki stypendialne, które można było przeznaczyć na doposażenie młodego nauczyciela w niezbędne pomoce edukacyjne i metodyczne, w celu podjęcia dalszego doskonalenia językowego. Moduł II. Strefa Tutora – była skierowana do nauczycieli doświadczonych, którzy są na etapie tzw. “wypalenia zawodowego” lub szukają rozwoju, są otwarci na wprowadzenie zmian w metodyce nauczania. Moduł ten miał za zadanie wykorzystać potencjał doświadczonego nauczyciela po to, aby w sposób naturalny objąć opieką merytoryczną młodą kadrę pedagogiczna. Moduł przewidywał wypłatę nagród motywacyjnych dla nauczycieli, którzy zgłoszą się do programu Nagroda dla Doświadczonego Nauczyciela a komisja konkursowa na podstawie opracowanego regulaminu wyłoni zwycięzców. Program stypendialny dla młodego nauczyciela oraz program Nagroda dla doświadczonego nauczyciela są skierowane do nauczycieli z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi. Natomiast działanie nr 2 dotyczyło wyłącznie nauczycieli z Ukrainy.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 201 300,00 zł

2020

Nauczyciel PLUS. Program rozwoju kadry nauczycielskiej na Wschodzie.

Projekt postawił przed sobą dwa cele: wesprzeć młodą kadrę oświatową (nauczycieli, którzy rozpoczynają życie zawodowe) oraz zmotywować doświadczonych nauczycieli do dalszej aktywnej działalności, szczególnie w sytuacji gdy dochodzi do tzw. “wypalenia zawodowego”.
Projekt zakładał realizację dwóch modułów: wprowadzenie i realizację programu stypendialnego skierowanego na zachęcenie absolwentów polonistyk i innych przedmiotów ojczystych do rozpoczęcia pracy w szkole. 20 osobom przyznano stypendium.
Drugie działanie było skierowana do nauczycieli doświadczonych, którzy są na etapie tzw. “wypalenia zawodowego” lub szukają rozwoju, są otwarci na wprowadzenie zmian w metodyce nauczania. W ramach realizacji projektu przyznano 7 nagród finansowych dla doświadczonych nauczycieli.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 116 600,00 zł

2019

Nauczyciel PLUS. Program rozwoju kadry nauczycielskiej na Wschodzie.

Projekt postawił przed sobą dwa cele: wesprzeć młodą kadrę oświatową ( nauczycieli, którzy rozpoczynają życie zawodowe) oraz zmotywować doświadczonych nauczycieli do dalszej aktywnej działalności, szczególnie w sytuacji gdy dochodzi do tzw. “wypalenia zawodowego”.
Projekt zakładał realizację dwóch modułów: wprowadzenie i realizację programu stypendialnego skierowanego na zachęcenie absolwentów polonistyk i innych przedmiotów ojczystych do rozpoczęcia pracy w szkole. 32 osobom przyznano stypendium.
Drugie działanie było skierowana do nauczycieli doświadczonych, którzy są na etapie tzw. “wypalenia zawodowego” lub szukają rozwoju, są otwarci na wprowadzenie zmian w metodyce nauczania. W ramach realizacji projektu przyznano 16 nagród finansowych dla doświadczonych nauczycieli.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 179 503,00 zł

 

Skip to content