Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – USA”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja White Eagle Media, LLC w USA.

Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania produkcji i wydania gazety Biały Orzeł – White Eagle oraz dofinansowania utrzymania redakcji.

Całkowita wartość projektu: 193 200,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 111 000,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022”.

Skip to content