2022

Polska Platforma Medialna – USA.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – USA”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja White Eagle Media, LLC w USA.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania produkcji i wydania gazety Biały Orzeł – White Eagle oraz dofinansowania utrzymania redakcji.
Całkowita wartość projektu: 193 200,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 111 000,00 zł

Skip to content