2023

Polska platforma medialna w USA – Portale, jako źródło informacji i kontaktu.
Powyższe zadanie publiczne jest kontynuacją działań realizowanych w 2022 roku i w latach poprzednich w zakresie wspierania mediów i redakcji medialnych w Stanach Zjednoczonych. W ramach projektu Fundacja obejmuje wsparciem redakcje medialne, tworzące portale informacyjne, jednoczące i informujące Polonię w Ameryce, a w szczególności  w stanach Wisconsin, Chicago i Nowy Jork. Beneficjentami projektu są następujące portale.
1. Portal kuryerpolski.us
2. Portal Republika Polonia
Wsparcie dotyczy administracji oraz publikowania informacji na portalach i utrzymania oraz doposażenia redakcji portali.
Projekt jest planowany na lata 2023 – 2025.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 
Polska platforma medialna w USA – Wydania prasowe.
Powyższe zadanie publiczne stanowi kontynuację działań realizowanych w 2022 roku i latach poprzednich w zakresie wspierania mediów i redakcji medialnych w Stanach Zjednoczonych. W ramach projektu Fundacja obejmuje wsparciem zarówno media tradycyjne (prasę drukowaną) jak i tak zwane nowe media (portal oraz stronę internetową). Działania obejmują wsparcie wydania gazety, publikacji w internecie oraz utrzymania dwóch redakcji:
1. Biały Orzeł – White Eagle
2. Echo Polonijne
Swoim działaniem projekt obejmuje Stany Zjednoczone, a przede wszystkim stany Massachusetts, Rhode Island, Maine, Connecticut, Nowy Jork, New Jersey, Florydę i Georgia.

Projekt planowany jest na lata 2023-2025

Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

2022

Polska Platforma Medialna – USA.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – USA”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja White Eagle Media, LLC w USA.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania produkcji i wydania gazety Biały Orzeł – White Eagle oraz dofinansowania utrzymania redakcji.
Całkowita wartość projektu: 193 200,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 111 000,00 zł

Skip to content