2023

Ukraina – Prace rewaloryzacyjne mogiły II Brygady legionów w Mołotkowie.

Celem planowanych prac rewaloryzacyjnych jest przywrócenie godnego stanu zbiorowej mogiły żołnierzy WP w Mołotkowie. Prace rewaloryzacyjne dotyczyć będą zamiany zdestruowanych elementów mogiły wykonanych z lastryko oraz betonu na elementy wykonane z kamienia naturalnego. Również zostanie sporządzona alejka prowadząca do mogiły. Odnowienie mogiły II Brygady Legionów w Mołotkowie zapobiegnie postępującej destrukcji danego miejsca pamięci, a sporządzona alejka pozwoli odwiedzającym na łatwe dotarcie do mogiły polskich bohaterów.

PROJEKT FINANSOWANY W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO:
Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Skip to content