2023

Bliżej Polski. Regranting. Wsparcie realizacji wydarzeń polonijnych za granicą.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych inicjatyw dotyczących realizacji wspólnych działań przez Polonię i Polaków mieszkających poza granicami Polski i ukierunkowanych na szeroko rozumianą promocję polskiej kultury, historii i sportu. Wspierane będą wydarzenia polonijne realizowane za granicą służące integracji środowisk polonijnych. Przewidujemy dofinansowanie co najmniej 50 małych projektów, które odbędą się w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2023 r. Maksymalna kwota dotacji małego projektu: 10 000 zł.
Szczegółowa informacja na temat konkursu: http://wid.org.pl/regranting2023

Skip to content