2023

Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online w Australii.

Zadanie ma na celu umożliwienie młodym Polakom z terenów Australii “odwiedzenie Polski” – bliższe poznanie Ojczyzny, jej historii, kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego oraz kontakt z żywym językiem polskim poprzez wspólne spędzanie czasu, naukę i zabawę.
Przygotowaliśmy program SZKÓŁ LETNICH realizowanych na terenie Australii, podczas których utworzymy uczestnikom możliwość zdalnego „odwiedzenia” Polski. Działanie zaplanowane w projekcie, ma na celu organizację półkolonii letnich przy polskich organizacjach lub placówkach oświatowych działających w Australii – zajęcia edukacyjne, integracyjne, kulturalne i historyczne. Chcemy w ten sposób zapewnić uczniom ciągłość kształcenia również w czasie wakacji letnich, jednak w formie zabawy i miło spędzonego czasu. Dzięki takim przedsięwzięciom, polskie placówki w Australii  nie tylko budują swoją silną pozycję w społeczności (pełniąc funkcję centrów kultury polskiej) ale również w atrakcyjnej formie zapewniają opiekę i edukację dzieciom i młodzieży w czasie wakacji letnich.
W ramach działania zakładamy organizację 2 Szkół Letnich dla łącznej liczby ok. 45 osób
Dzięki realizacji zadania, planujemy osiągnąć następujące rezultaty:
– Podnieść poziom znajomości języka polskiego oraz historii Polski wśród młodych Polaków z Australii;
– Spopularyzowanie Polski jako kraj atrakcyjny i ciekawy;
– Nastąpi głębsza integracja środowisk polskich;
– Organizacje polskie działające w Australii wzmocnią swoją pozycję;
– Organizacje polskie wzmocnią pozycję i podkreślą ważną rolę jaką spełniają w środowiskach polonijnych;
– Zwiększy się atrakcyjność polskich organizacji działających na terenie Australii;
– Utrwalony zostanie pozytywny wizerunek Polski wśród uczestników projektu;
– Dzieci i młodzież nie mające możliwości wyjazdu na wakacje, otrzymają pakiet atrakcyjnych zajęć integracyjnych, edukacyjnych i rozwojowych podczas wakacji letnich w miejscu ich zamieszkania;
– Dzieci i młodzież z organizacji polskich zwiększą swoją chęć pogłębiania wiedzy o Polsce.
Projekt sfinansowany ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego; dotacja w wysokości  120 000,00 zł

Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online w Wielkiej Brytanii.

Zadanie ma na celu umożliwienie młodym Polakom z terenów Wielkiej Brytanii “odwiedzenie Polski” – bliższe poznanie Ojczyzny, jej historii, kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego oraz kontakt z żywym językiem polskim poprzez wspólne spędzanie czasu, naukę i zabawę.
Przygotowaliśmy program SZKÓŁ LETNICH realizowanych na terenie Wielkiej Brytanii, podczas których utworzymy uczestnikom możliwość zdalnego „odwiedzenia” Polski. Działanie zaplanowane w projekcie, ma na celu organizację półkolonii letnich przy polskich organizacjach lub placówkach oświatowych działających w Wielkiej Brytanii – zajęcia edukacyjne, integracyjne, kulturalne i historyczne. Chcemy w ten sposób zapewnić uczniom ciągłość kształcenia również w czasie wakacji letnich, jednak w formie zabawy i miło spędzonego czasu. Dzięki takim przedsięwzięciom, polskie placówki na w Wielkiej Brytanii nie tylko budują swoją silną pozycję w społeczności (pełniąc funkcję centrów kultury polskiej) ale również w atrakcyjnej formie zapewniają opiekę i edukację dzieciom i młodzieży w czasie wakacji letnich.
W ramach działania zakładamy organizację 6 Szkół Letnich dla łącznej liczby ok. 210 osób
Dzięki realizacji zadania, planujemy osiągnąć następujące rezultaty:
– podnieść poziom znajomości języka polskiego oraz historii Polski wśród młodych Polaków z Wielkiej Brytanii;
– Spopularyzowanie Polski jako kraj atrakcyjny i ciekawy;
– Nastąpi głębsza integracja środowisk polskich w Wielkiej Brytanii;
– Organizacje polskie działające w Anglii wzmocnią swoją pozycję;
– Organizacje polskie wzmocnią pozycję i podkreślą ważną rolę jaką spełniają w środowiskach w Wielkiej Brytanii;
– Zwiększy się atrakcyjność polskich organizacji działających w Wielkiej Brytanii;
– Utrwalony zostanie pozytywny wizerunek Polski wśród uczestników projektu;
– Dzieci i młodzież nie mające możliwości wyjazdu na wakacje, otrzymają pakiet atrakcyjnych zajęć integracyjnych, edukacyjnych i rozwojowych podczas wakacji letnich w miejscu ich zamieszkania;
– Dzieci i młodzież z organizacji polskich zwiększą swoją chęć pogłębiania wiedzy o Polsce.
Projekt sfinansowany ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego; dotacja w wysokości  386 212,40 zł

2022

Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online.

Wieloletni projekt, cieszący się dużym zainteresowaniem. Dzięki niemu, dzieci i młodzież nie mająca możliwości wyjechać na wakacje poza granice kraju, ma szansę w ciekawy sposób i zachęcający do poznawania Polski spędzić letni czas w swoim mieście.
Zajęcia odbywają się w formie półkolonii trwających 10 dni. W ramach działania Partnerzy otrzymują od nas gotowe scenariusze zajęć (scenariusz folklorystyczny, geograficzny, fabularny) oraz mogą korzystać z wcześniejszych scenariuszy powstałych w ramach projektu (naukowy, plastyczny, historyczny, językowy o dwóch poziomach trudności, oraz 2 scenariusze fabularne: Escape Z i Kapsuła Czasu). Dodatkowym atutem projektu jest stworzenie WiD-boxów zawierających niezwykle atrakcyjne harmonogramy zajęć na 10 dni półkolonii letnich, zawierające gry, zabawy, lekcje pokazowe, przykłady zajęć oraz wszystkie niezbędne materiały: artykuły sportowe, materiały plastyczne, materiały do wykonania zaplanowanych zadań,  gry planszowe i karciane i wiele innych.
Dzięki realizacji zadania, osiągnęliśmy następujące rezultaty:
– Podnieśliśmy poziom znajomości języka polskiego oraz historii Polski wśród młodych Polaków żyjących poza granicami kraju.
– Spopularyzowaliśmy Polskę jako kraj atrakcyjny i ciekawy.
– Dzieci i młodzież nie mające możliwości wyjazdu na wakacje, otrzymały pakiet atrakcyjnych zajęć integracyjnych, edukacyjnych i rozwojowych podczas wakacji letnich w miejscu ich zamieszkania.
– Dzieci i młodzież z organizacji polskich zwiększyły swoją chęć pogłębiania wiedzy o Polsce.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 175 150,00,00 zł

2020

Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online.

W ramach realizacji działania przeprowadzono 30 szkół letnich (półkolonii dla dzieci i młodzieży) w 4 krajach: 2 szkoły letnie we Włoszech, 1 szkoła letnia na Białorusi, 1 szkoła letnia w Australii i 26 szkół letnich na Ukrainie. W ramach zadania powstało 5 scenariuszy gotowych do przeprowadzenia półkolonii letnich(historia, plastyka, nauka, język polski grupa młodsza i język polski grupa starsza), trwających 10 dni, oraz dodatkowo, scenariusze zostały podzielone na dwie fabuły: Kapsuła Czasu oraz Escape Z, aby uatrakcyjnić zajęcia. Łącznie w półkoloniach wzięło udział 1076 uczestników. We wszystkich organizacjach biorących udział w projekcie, materiały z WiDboxów służą jako pomoc edukacyjna w nauce języka polskiego w trakcie roku szkolnego.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 525 860,00,00 zł

Skip to content