Wieloletni projekt, cieszący się dużym zainteresowaniem. Dzięki niemu, dzieci i młodzież nie mająca możliwości wyjechać na wakacje poza granice kraju, ma szansę w ciekawy sposób i zachęcający do poznawania Polski spędzić letni czas w swoim mieście.
Zajęcia odbywają się w formie półkolonii trwających 10 dni. W ramach działania Partnerzy otrzymują od nas gotowe scenariusze zajęć (scenariusz folklorystyczny, geograficzny, fabularny) oraz mogą korzystać z wcześniejszych scenariuszy powstałych w ramach projektu (naukowy, plastyczny, historyczny, językowy o dwóch poziomach trudności, oraz 2 scenariusze fabularne: Escape Z i Kapsuła Czasu). Dodatkowym atutem projektu jest stworzenie WiD-boxów zawierających niezwykle atrakcyjne harmonogramy zajęć na 10 dni półkolonii letnich, zawierające gry, zabawy, lekcje pokazowe, przykłady zajęć oraz wszystkie niezbędne materiały: artykuły sportowe, materiały plastyczne, materiały do wykonania zaplanowanych zadań,  gry planszowe i karciane i wiele innych.
Dzięki realizacji zadania, osiągnęliśmy następujące rezultaty:
  • Podnieśliśmy poziom znajomości języka polskiego oraz historii Polski wśród młodych Polaków żyjących poza granicami kraju,
  • Spopularyzowaliśmy Polskę jako kraj atrakcyjny i ciekawy
  • Dzieci i młodzież nie mające możliwości wyjazdu na wakacje, otrzymały pakiet atrakcyjnych zajęć integracyjnych, edukacyjnych i rozwojowych podczas wakacji letnich w miejscu ich zamieszkania
  • Dzieci i młodzież z organizacji polskich zwiększyły swoją chęć pogłębiania wiedzy o Polsce

Skip to content