2023

Polska Platforma Medialna Świat – portale informacyjne.
Projekt “Polska Platforma Medialna Świat – portale informacyjne” jest projektem kompleksowo wspierającym media polonijne na świecie. Głównym założeniem i celem projektu jest wsparcie merytoryczne dla projektów medialnych, których głównym zadaniem jest zapewnienie bieżącego dostępu do języka, kultury narodowej i informacji osobom polskiego pochodzenia w krajach zamieszkania (przy pełnym poszanowaniu ich preferencji i potrzeb). Projekt przyczyni się do integracji środowiska polonijnego wokół portali. W oparciu o powyższe redakcje są rozwijane środowiska opiniotwórcze działając w konkretnym kraju po to aby promować Polskę i Polaków, aby integrować polonię i tę zrzeszoną, jak również nie zrzeszoną, uatrakcyjnienie przekazu medialnego pozwoli dotrzeć z informacją do młodego pokolenia.
Projekt “Polska Platforma Medialna Świat – portale informacyjne” zakłada dofinansowanie następujących redakcji:
1) dofinansowanie funkcjonowania redakcji PolishNews24 z Wielkiej Brytanii;
2) wsparcie polskiego portalu informacyjno-społecznościowego PolskiFR.fr prowadzonego przez Polską Misję Katolicką – redakcja “PolskiFR.fr” z Francji;
3) utrzymanie i dalszy rozwój portalu informacyjnego Portalu “iFrancja.fr” z Francji;
4) wsparcie instytucjonalne organizacji w zakresie dofinansowania bieżącej aktualizacji portalu Przegląd polonijny – polishfederationnsw.com.au prowadzonego przez Federację Organizacji Polskich w Nowej Południowej Walii z Australii.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 735 000,00 zł

Polska Platforma Medialna Świat.

Projekt zakłada dofinansowanie redakcji z Kanady, Australii, Tasmanii, Austrii, Holandii i Belgii:
– wsparcie redakcji kwartalnika Polonii montrealskiej wydawanego przez  Panorama z Kanady;
– wsparcie programu TV Hoi Polonia realizowanego przez Stichting Poolse Media z Holandii;
– wsparcie redakcji gazety Flandria po polsku „Flandria po polsku” wydawanej przez Dans Kunst en Muziek z Austrii;
– wsparcie sfinansowania programu radiowego Vogelradio- Ptasie radio Salzburg Stowarzyszenia Kultury Polskiej Salzburg z Austrii;
– wsparcie bieżącej pracy redakcji gazety Nasze Pismo oraz portalu naszepismo.pl z Tasmanii;
– wsparcie bieżącego funkcjonowania czasopisma Tygodnik Polski wydawanego przez Stowarzyszenie im. T. Kościuszki z Australii.
Projekt przyczyni się do integracji środowiska polonijnego wokół prasy drukowanej, radiowej, programów telewizyjnej, a także mediów społecznościowych. Co więcej w oparciu o powyższe redakcje są rozwijane środowiska opiniotwórcze działając w konkretnym kraju po to aby promować Polskę i Polaków, aby integrować polonie i tę zrzeszoną, jak również nie zrzeszoną, uatrakcyjnienie przekazu medialnego pozwoli dotrzeć z informacją do młodego pokolenia.

2022

Polska Platforma Medialna – Świat.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna  – Świat”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (druga część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało  objętych  8 Beneficjentów –  redakcji medialnych na świecie:
– Fundacja Poolse Media (Stichting Poolse Media), Holandia – Program “Hoi Polonia”
– Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, Australia  – Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, radio.2000fm.com.au
– Stowarzyszenie im. T. Kościuszki – Kosciuszko Society Inc., Australia – Gazeta „Tygodnik Polski”
– Vide Publishing – portal polishexpress.com.au
– Polska Misja Katolicka we Francji – Stowarzyszenie Concorde – portal polskifr.fr
– Stowarzyszenie Republika Polonia, USA  – portal  https://republikapolonia.org/
– Redakcja portalu Obiektyw Polonijny, Australia – Portal “Obiektyw Polonijny”
– Centrum Polsko-Słowiańskie, USA – Kwartalnik „Echo Polonijne”
– Całkowita wartość projektu: 551 618,12 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 478 798,12 zł

2021

Polska Platforma Medialna – Świat.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna  – Świat”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało  objętych  9 Beneficjentów –  redakcji medialnych na świecie:
– Radio Polonia, Kanada  – Radio Polonia Montreal i portal radiopolonia.org
– Fundacja Poolse Media (Stichting Poolse Media), Holandia – Program “Hoi Polonia”
– Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, Australia  – Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, www.radio.2000fm.com.au
– Stowarzyszenie im. T. Kościuszki – Kosciuszko Society Inc., Australia – Gazeta „Tygodnik Polski”
– Vide Publishing – portal www.polishexpress.com.au
– Polska Misja Katolicka we Francji – Stowarzyszenie Concorde – portal www.polskifr.fr
– Stowarzyszenie Republika Polonia, USA  – portal  https://republikapolonia.org/
– Redakcja portalu Obiektyw Polonijny, Australia – Portal “Obiektyw Polonijny”
– Centrum Polsko-Słowiańskie, USA – Kwartalnik „Echo Polonijne”
Całkowita wartość projektu: 557 390,61 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 481 070,61 zł

Profesjonalizacja przekazu polonijnego – wspieranie portali polonijnych NGO.

Projekt zakładał wsparcie instytucjonalne organizacji polonijnych w zakresie dofinansowania bieżącej aktualizacji stron internetowych, portali. Działania projektu obejmowały wsparcie portali następujących organizacji polonijnych: – Kongres Polaków w Republice Czeskiej – Związek Polaków w Kalabrii, Włochy – Związek Polaków w Mediolanie, Włochy – Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia – Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii, Australia – Stowarzyszenie Nasza Polonia, Australia – PORTAL CENTRE-POLONAIS.FR, Francja – PORTAL www.tkpz-zloczow.org.ua, Ukraina – PORTAL www.polonia.org.ua, Ukraina Projekt był skierowany na zapewnienie dostępu członkom organizacji oraz przedstawicielom Polonii w Australii, Francji, Republice Czeskiej, Włoszech dostępu do informacji o wydarzeniach kulturalnych, o ofercie oświatowej, informacji o planowanych przedsięwzięciach, ale również dostępu do treści dotyczących ich problemów i sposobu ich rozwiązywania, dostęp do informacji o Polsce, wywiady z działaczami oraz wybitnymi osobami nie tylko z kraju zamieszkania, ale również z Polski.
Projekt zakłada wsparcie portali polonijnych, prowadzonych przez organizacje polonijne na świecie. W projekcie bierze udział 9 redakcji, w tym 3 z Australii, 2 z Włoch, 1 z Czech, 3 z Ukrainy. W ramach projektu partnerzy otrzymują wsparcie finansowe na utrzymanie stron internetowych oraz organizowane jest szkolenie i konsultacje eksperckie, dotyczące efektywnego prowadzenia portalu polonijnego.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 110 010,00 zł

2020

Polska Platforma Medialna – ŚWIAT.

Celem projektu „Polska Platforma Medialna – ŚWIAT” było dalsze podnoszenie poziomu polskich mediów w wybranych redakcjach w Australii, Francji, Holandii, Kanadzie  integracja środowisk polskich wokół ww. mediów oraz wzmocnienie tożsamości narodowej Polaków korzystających z danego medium.
W wyniku realizowanego projektu zostały uruchomione od podstaw nowe działania medialne, jak i wzmocniona została działalność mediów polonijnych działających już wcześniej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu poszczególne redakcje miały możliwość znacznie rozszerzyć swoje działania, a w szczególności zasięg również poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków informacji.
Pozytywne efekty we wszystkich stawianych celach przyniosły oba rodzaje działań. Duże znaczenie dla Polonii i Polaków mieszkających zagranicą ma zapewnienie systematycznego dostępu do informacji i materiałów prezentujących polski punkt widzenia przygotowanych właśnie przez redakcje polonijne, pomimo dość dużych możliwości dostępu do polskich mediów, zawłaszcza poprzez Internet.
Portale internetowe, poza nieograniczonym zasięgiem dotarcia do Polaków rozproszonych na całym świecie,  są idealną platformą do udostępniania oraz przekazywania wyprodukowanych materiałów medialnych: prasowych, radiowych czy telewizyjnych. Kolejnym aspektem jest umożliwienie skorzystania z wyprodukowanych audycji niezależnie od różnic stref czasowych.  Innym aspektem jest możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu polonijnym dla osób mieszkających w oddaleniu od większych skupisk polonijnych, gdzie w naturalny sposób są zintensyfikowane wszelkie działania oraz wydarzenia kulturalne. Dodatkowo portale internetowe stanowiące płaszczyznę udostępniającą media tradycyjne powodują wielokrotne zwiększenie wykorzystania tych mediów, a co za tym ekonomiczność ich produkcji.
Poza wyżej wymienionymi, kolejnym zadaniem realizowanym przez media polonijne jest zapewnienie bieżącego dostępu do języka, kultury narodowej, co ma szczególne znaczenie dla Polonii i Polaków żyjących w miejscach gdzie nie funkcjonuje polska wspólnota, bądź funkcjonuje w bardzo nieznacznej formie.
Ostatnim z najbardziej istotnych zadań mediów polonijnych jest utrzymywanie bieżącego kontaktu o przepływu informacji z krajem ojczystym. W szczególności ma to znaczenie dla krajów znacznie oddalonych od Polski, jak Kanada czy Australia.
Najlepszą ewaluacją projektu jest dynamiczny rozwój dofinansowywanych projektów medialnych i plany dalszego rozwoju.
Podjęte działania promocyjne za skutkowały wymianą informacji oraz zwiększeniem terytorialnym zasięgu poszczególnych mediów powodując dotarcie do Polonii i Polaków za granicą na całym świecie. Planowane są dalsze działania w kierunku pośredniczenia w wymianie wyprodukowanego kontentu medialnego.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 344 750,00 zł

2019

Polska Platforma Medialna – ŚWIAT.

Celem projektu “Polska Platforma Medialna – ŚWIAT” było dalsze podnoszenie poziomu polskich mediów w wybranych redakcjach w Australii, Francji, Holandii, Kanadzie, Turcji, integracja środowisk polskich wokół ww. mediów oraz wzmocnienie tożsamości narodowej Polaków korzystających z danego medium.
W wyniku realizowanego projektu zostały uruchomione od podstaw nowe działania medialne, jak i wzmocniona została działalność mediów polonijnych działających już wcześniej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu poszczególne redakcje miały możliwość znacznie rozszerzyć swoje działania, a w szczególności zasięg również poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków informacji.
Pozytywne efekty we wszystkich stawianych celach przyniosły oba rodzaje działań. Duże znaczenie dla Polonii i Polaków mieszkających zagranicą ma zapewnienie systematycznego dostępu do informacji i materiałów prezentujących polski punkt widzenia przygotowanych właśnie przez redakcje  polonijne, pomimo dość dużych możliwości dostępu do polskich mediów, zawłaszcza poprzez Internet.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 432 481,00 zł

2018

Polska Platforma Medialna – ŚWIAT.

Cel projektu “Polska Platforma Medialna – ŚWIAT” – podniesienie poziomu polskich mediów w wybranych redakcjach w Niemczech, Kanadzie, Australii i Turcji, integracja środowisk polskich wokół ww. mediów oraz wzmocnienie tożsamości narodowej Polaków korzystających z danego medium. W wyniku realizowanego projektu zostały uruchomione od podstaw nowe działania medialne, jak i wzmocniona została działalność mediów polonijnych działających już wcześniej. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu poszczególne redakcje miały możliwość znacznie rozszerzyć swoje działania, a w szczególności swój zasięg.  Pozytywne efekty we wszystkich stawianych celach przyniosły oba rodzaje działań. Duże znaczenie dla Polonii i Polaków mieszkających za granicą ma zapewnienie systematycznego dostępu do informacji i materiałów prezentujących polski punkt widzenia przygotowanych właśnie przez redakcje  polonijne, pomimo dość dużych możliwości dostępu do polskich mediów, zawłaszcza poprzez Internet.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 350 840,00 zł

Skip to content