2022

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna  – Świat”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (druga część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało  objętych  8 Beneficjentów –  redakcji medialnych na świecie:

 • Fundacja Poolse Media (Stichting Poolse Media), Holandia – Program “Hoi Polonia”
 • Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, Australia  – Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, radio.2000fm.com.au
 • Stowarzyszenie im. T. Kościuszki – Kosciuszko Society Inc., Australia – Gazeta „Tygodnik Polski”
 • Vide Publishing – portal polishexpress.com.au
 • Polska Misja Katolicka we Francji – Stowarzyszenie Concorde – portal polskifr.fr
 • Stowarzyszenie Republika Polonia, USA  – portal  https://republikapolonia.org/
 • Redakcja portalu Obiektyw Polonijny, Australia – Portal “Obiektyw Polonijny”
 • Centrum Polsko-Słowiańskie, USA – Kwartalnik „Echo Polonijne”

 

Całkowita wartość projektu: 551 618,12 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 478 798,12 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

2021

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna  – Świat”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało  objętych  9 Beneficjentów –  redakcji medialnych na świecie:

 • Radio Polonia, Kanada  – Radio Polonia Montreal i portal radiopolonia.org
 • Fundacja Poolse Media (Stichting Poolse Media), Holandia – Program “Hoi Polonia”
 • Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, Australia  – Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, www.radio.2000fm.com.au
 • Stowarzyszenie im. T. Kościuszki – Kosciuszko Society Inc., Australia – Gazeta „Tygodnik Polski”
 • Vide Publishing – portal www.polishexpress.com.au
 • Polska Misja Katolicka we Francji – Stowarzyszenie Concorde – portal www.polskifr.fr
 • Stowarzyszenie Republika Polonia, USA  – portal  https://republikapolonia.org/
 • Redakcja portalu Obiektyw Polonijny, Australia – Portal “Obiektyw Polonijny”
 • Centrum Polsko-Słowiańskie, USA – Kwartalnik „Echo Polonijne”

 

Całkowita wartość projektu: 557 390,61 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 481 070,61 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Skip to content