Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna  – Świat”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało  objętych  9 Beneficjentów –  redakcji medialnych na świecie:

  • Radio Polonia, Kanada  – Radio Polonia Montreal i portal radiopolonia.org
  • Fundacja Poolse Media (Stichting Poolse Media), Holandia – Program “Hoi Polonia”
  • Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, Australia  – Polska Sekcja Radia 2000 FM Sydney, www.radio.2000fm.com.au
  • Stowarzyszenie im. T. Kościuszki – Kosciuszko Society Inc., Australia – Gazeta „Tygodnik Polski”
  • Vide Publishing – portal www.polishexpress.com.au
  • Polska Misja Katolicka we Francji – Stowarzyszenie Concorde – portal www.polskifr.fr
  • Stowarzyszenie Republika Polonia, USA  – portal  https://republikapolonia.org/
  • Redakcja portalu Obiektyw Polonijny, Australia – Portal “Obiektyw Polonijny”
  • Centrum Polsko-Słowiańskie, USA – Kwartalnik „Echo Polonijne”

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.