2022
Biało-czerwone ABC. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na świecie.

Niniejszy projekt zakłada organizację różnorodnych przedsięwzięć uzupełniających edukację polskojęzyczną w 18 środowiskach polonijnych z następujących krajów:
Australia, Belgia, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy.
Oprócz działalności edukacyjnej placówki prowadzą też działalność śródroczną, organizując dla uczniów konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne i inne aktywności edukacyjne rozszerzając trakcyjność oferty edukacyjnej placówki a także stwarzając dodatkową zachętę dla uczniów do nauki języka polskiego.
Śródroczna działalność oświatowa dotyczy realizacji dodatkowych działań edukacyjnych, uzupełniających i wzbogacających proces nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych poprzez organizację konkursów, wyjazdów/wycieczek edukacyjnych, warsztatów, obchodów rocznic historycznych, świąt narodowych i kościelnych, organizację uroczystych apeli, pikników polonijnych, spotkań o charakterze integracyjnym, promujących dwujęzyczność itp.
Wykaz beneficjentów projektu:
Hiszpania
1. Amigos de la Lengua Polaca w Walencji
2. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących po Polsku POLONICA w Alcalá de Henares
Włochy
3. Apulijskie Stowarzyszenie Polsko – Włoskie w Bari
4. Stowarzyszenie włosko-polskie w Weronie “Konik Polski” Przedszkole Polonijne w Weronie
5. Stowarzyszenie włosko-polskie w Weronie “Konik Polski” Szkoła Polonijna w Weronie
6. Centrum Edukacji i Integracji Społecznej „Wisła” w Montebelluna
7. Centrum edukacji i integracji społecznej „Bratanki” w Genovie
8. Polska Ludoteka Rodzinna w Cerea Veneto
9. SOBOTNIA SZKOŁA POLONIJNA PRZY STOWARZYSZENIU KLARIS w Udine
11. Stowarzyszenie Ludoteka Włosko-Polska Wojtek Ascoli Piceno
12. Stowarzyszenie Włosko-Polskie w Padwie
13. Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. Marii Montessori przy Stowarzyszeniu Społeczno Kulturalnym Polsko -Włoskim „Apolonia” w Termoli
14. Szkoła Polonijna w Perugii Czerwone Maki przy Stowarzyszeniu Włosko-Polskie Czerwone Maki w Perugi
15. Centrum Kultury i Języka Polskiego Daskalia (POLSKA SZKOŁA w LEUVEN IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE przy Stowarzyszeniu DASKALIA) w Leuven
Australia
16. Polska Szkoła Sobotnia w Macarthur
10. Polish School WA inc. Perth, Zachodnia Australia
Wielka Brytania
17. PSS im. Jana Brzechwy w Stratford upon Avon: 5/82
18. Polska Szkoła Sobotnia w Perth: 12/117
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 81 320,00 zł

2020

Wspieranie edukacji polskiej na świecie.

Projekt “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne w Australii, Irlandii, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Islandii. Działania projektu zakładają wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych, wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych oraz dofinansowanie działalności placówek, takich jak: warsztatów, konkursów, imprez szkolnych, wycieczek i wyjazdów edukacyjnych).
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 20 placówek oświatowych z następujących krajów: Australia, Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Islandia, Niemcy, Belgia i Hiszpania.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 250 000,00 zł

2019

 Edukacja Świat

Głównym działaniem zadania jest wsparcie polskiego szkolnictwa na świecie poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, wynagrodzeń dla nauczycieli, sprzętu i pomocy metodycznych oraz uroczystości, imprez szkolnych i wycieczek edukacyjnych. Projektem zostały objęte następujące kraje: Australia, Hiszpania, Irlandia, Turcja, Włochy i Belgia.
Cele projektu to przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia, które realizowało się poprzez:
– zaspokojenie potrzeb natury administracyjno-logistyczno-merytorycznej placówek w zakresie wyżej wymienionych wydatków, co przyczyniło się do możliwości rozwoju placówki np. przez otrzymanie wsparcia księgowego, możliwość usprawnienia pracy dzięki utrzymaniu sprzętów np. drukarek, wynajem pomieszczeń. Ponadto, organizacje dostały środki na zatrudnienie/ utrzymanie nauczycieli, co znacznie podniosło jakość edukacji, podmioty oświatowe  zostały wyposażone w zasoby operacyjne umożliwiające realizację własnych celów, takie jak książki, pomoce dydaktyczne, sprzęt, materiały papiernicze. Dzięki nowym pomocom edukacyjnym punkty nauczania mogły usprawnić swoją działalność, wdrożyć nowe metody i formy pracy, uatrakcyjnić materiały, uatrakcyjnić ofertę oświatową,  powiększyć grupy uczniów, ale i odciążyć zarząd szkoły, który swoje zaangażowanie mógł przenieść na sprawy oświatowe.
– zainteresowanie polskich dzieci i ułatwienie uczniom polskich placówek edukacji o Polsce i języku polskim poprzez zwiększenia łatwości i możliwości przyswajania wiedzy dzięki zapewnieniu placówkom dofinansowania oraz przyczynienie się do utrzymania ich tożsamości narodowej dzięki stałemu kontaktowi z kulturą i środowiskiem polskim.
– promocja języka, kultury i dziedzictwa historycznego Polski nie tylko wśród uczniów, ale i rodziców, nauczycieli czy członków organizacji oraz aktywizacja tego środowiska wśród różnych wydarzeń, uroczystości, wycieczek szkolnych. Wsparcie szkolnictwa ma więc szersze odzwierciedlenie w całym procesie promocji Polski i integracji środowisk polonijnych.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 246 801,00 zł

2018

 Edukacja Świat.

Głównym działaniem zadania było wsparcie polskiego szkolnictwa na świecie poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, wynagrodzeń dla nauczycieli, sprzętu i pomocy metodycznych oraz uroczystości i imprez szkolnych. Projektem zostały objęte następujące kraje: Australia, Austria, Belgia, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Turcja i Włochy. Cele projektu to przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia, które realizowało się poprzez:
– zaspokojenie potrzeb natury administracyjno-logistyczno-merytorycznej placówek w zakresie wyżej wymienionych wydatków;
– zainteresowanie polskich dzieci i ułatwienie uczniom polskich placówek edukacji o Polsce i języku polskim;
– promocja języka, kultury i dziedzictwa historycznego Polski nie tylko wśród uczniów, ale i rodziców, nauczycieli czy członków organizacji oraz aktywizacja tego środowiska wśród różnych wydarzeń, uroczystości, wycieczek szkolnych. Wsparcie szkolnictwa ma więc szersze odzwierciedlenie w całym procesie promocji Polski i integracji środowisk polonijnych.
Bezpośrednimi efektami projektu było więc:
– podwyższenie standardów nauki języka polskiego oraz przedmiotów ojczystych oraz rozwój  17 punktów nauczania w Australii, Austrii, Belgi, Holandii, Hiszpanii, Irlandii, Turcji i we Włoszech.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 491 971,00 zł

Skip to content