2022

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie”.
Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej.
Projekt zakłada promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Szczególnym zadaniem projektu jest połączenie w pewną zależność i ciągłość trzech podstawowych elementów oświaty: ucznia, rodzica i nauczyciela.
Działania projektu obejmują 2 środowiska polonijne z Irlandii, do których przynależy 16 nauczycieli, 200 uczniów i około 400 rodziców uczniów placówki oświatowej. Działania projektu są równie skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 30 520,00 zł

2021

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii

Dzięki środkom finansowym z projektu placówka oświatowa: Polska Szkoła Bez Granic w Dublinie miała zapewnioną ciągłość funkcjonowania. Tak duża placówka, ze 170 uczniami, boryka się z ciągłą niedostateczną ilością środków, tak więc dofinansowanie do kosztu wynajmu pomieszczeń, księgowości oraz sprzątania i dezynfekcji po zajęciach pozwoliło na nieprzerwana pracę placówki.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotacja w wysokości  27 720,00 zł

Skip to content