2024

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii

Kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku dwuletni projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii”, na którego realizację zostały nam przyznane środki w konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dwóm placówkom oświatowym z Irlandii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli..
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Dotacja na projekt realizowany w latach 2023-2024 została przyznana w 2023 roku w wysokości 72 000,00 zł.

2023

Szkoła przyszłości – doposażenie placówek polonijnych w Irlandii

Zadanie przewiduje dofinansowanie doposażenia dwóch polonijnych placówek społecznych funkcjonujących w Irlandii: Polskiej Szkoły be Granic, do której uczęszcza 193 uczniów, oraz Polskiej Szkoły im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Wexford, w której uczy się 50 uczniów polonijnych.

Wysokość dotacji: 84 200,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 84 500,00 zł.

 

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii

W konkursie “Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dwóm placówkom oświatowym z Irlandii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 72 000,00 zł

2022

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie”.
Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej.
Projekt zakłada promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Szczególnym zadaniem projektu jest połączenie w pewną zależność i ciągłość trzech podstawowych elementów oświaty: ucznia, rodzica i nauczyciela.
Działania projektu obejmują 2 środowiska polonijne z Irlandii, do których przynależy 16 nauczycieli, 200 uczniów i około 400 rodziców uczniów placówki oświatowej. Działania projektu są równie skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 30 520,00 zł

2021

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii

Dzięki środkom finansowym z projektu placówka oświatowa: Polska Szkoła Bez Granic w Dublinie miała zapewnioną ciągłość funkcjonowania. Tak duża placówka, ze 170 uczniami, boryka się z ciągłą niedostateczną ilością środków, tak więc dofinansowanie do kosztu wynajmu pomieszczeń, księgowości oraz sprzątania i dezynfekcji po zajęciach pozwoliło na nieprzerwana pracę placówki.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dotacja w wysokości  27 720,00 zł

Skip to content