Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Irlandii” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie”.
Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej.
Projekt zakłada promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Szczególnym zadaniem projektu jest połączenie w pewną zależność i ciągłość trzech podstawowych elementów oświaty: ucznia, rodzica i nauczyciela.
Działania projektu obejmują 2 środowiska polonijne z Irlandii, do których przynależy 16 nauczycieli, 200 uczniów i około 400 rodziców uczniów placówki oświatowej. Działania projektu są równie skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii

Skip to content