2023

XVI Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2023.

Projekt XVI Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2023 zakłada promocję Polski, ochronę polskiego dziedzictwa narodowego i historycznego oraz
wzmacnianie polskiej tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, poprzez wsparcie polskich środowisk w organizacji spotkań oraz paneli dyskusyjnych zarówno na terenie Polski jak i na terenie Ukrainy dotykających tematyki relacji społecznych oraz politycznych obu narodów, a także uwarunkowań geopolitycznych Polski i Ukrainy.
W ramach projektu przewidywane są następujące działania:
1. Organizacja XVI Polsko-Ukraińskich Spotkań Jaremcze 2023.
2. Organizacja III Edycji Konkursu o Nagrodę Historyczną im. Leona Wasilewskiego Fundacji Wolność i Demokracja.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 150 000,00 zł

2022

XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022.

W obliczu wojny na Ukrainie Polska jest liderem wśród państw, które wspiera naszego wschodniego sąsiada na wielu polach. Niniejszym działaniem chcemy dalej budować pozytywny wizerunek Polski i Polaków w tym kraju poprzez nagradzanie tych naukowców, którzy tę współpracę badają i są jej orędownikami. Zbudowane przez lata wokół spotkań polsko-ukraińskich w Jaremczu grono specjalistów – naukowców, politologów, ekonomistów czy dyplomatów z obu państw jest dobitnym sygnałem, że tego typu działanie „od podstaw” przynosi efekty. Z racji tego, że od 24 lutego 2022 roku na Ukrainie trwa regularna wojna, XV Spotkania Klubu Galicyjskiego nie odbędą w tradycyjnej formie. Niniejsze zadanie obejmuje zatem trzy  części składowe:
– Stypendium im. Konstytucji 3 maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie (5 laureatów).
Nagroda im. Leona Wasilewskiego za najlepszą publikację dotyczącą relacji polsko-ukraińskich (2 nagrodzone publikacje).
– Publikacja (w wersji papierowej i elektronicznej) poświęcona współpracy polsko-ukraińskiej w obliczu wojny i perspektyw tejże współpracy.
Program stypendialny i nagrody za publikacje są atrakcyjną formą propagowania współpracy Polski i Ukrainy, zaś publikacja wydana w ramach zadania stanie się swoistym zapisem braterstwa obu narodów w obliczu rosyjskiej agresji i szczególnej roli Polski, która udzieliła niespotykanego wsparcia państwu ukraińskiemu.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 78 466,00 zł

2021

XIV SPOTKANIA KLUBU Galicyjskiego. Jaremcze – 2021 rok.

W 2021 roku odbyła się już XIV edycja Spotkań Polsko-Ukraińskich w Jaremczu. Realizacja tego zadania walnie przyczynia się do budowy i umacniania środowiska będącego lobby na rzecz wzmacniania pozycji środowisk polskich na Ukrainie i propagują polski punkt widzenia, co w dalszym przyczynia się do propagowania Polski i pogłębionej współpracy polsko-ukraińskiej. Współpraca z Polską i chęć korzystania z polskich doświadczeń sprawiła, że działania podjęte w ramach projektu te spotkały się ze zainteresowaniem środowisk akademickich i studenckich, naukowych, dyplomatycznych, a także władz lokalnych. Sukcesem zakończyła się również I edycja Stypendium im. Konstytucji 3 maja jak i Nagrody im. Leona Wasilewskiego. Zgłoszenia nadesłane przez środowisko naukowe zarówno z Polski jak i Ukrainy są dobrym prognostykiem przed planowaną na rok 2022 II edycją Stypendium i Nagrody.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 188 757,93 zł

  2020

 Konferencja „Spotkania Jaremcze 2020”.

W XIII edycji Spotkań Klubu Galicyjskiego, realizowanej ze względu na pandemię w formule on-line w dniach 24-25.09.2020 r. uczestniczyli przedstawiciele środowisk akademickich, dziennikarze, historycy i publicyści z Polski i Ukrainy, przedstawiciele Ministerstw Spraw Zagranicznych obydwu krajów, korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele m.in. ministerstw kultury i władz samorządowych.
W konferencji udział wzięło co najmniej 100 osób, w tym 30 panelistów (ekspertów). Wydarzenie podzielone było na 4 bloki tematyczne: medialny, historiograficzny, historyczny i politologiczny. Konferencję wzbogaciły prezentacje najnowszych publikacji dotyczących stosunków polsko-ukraińskich. W ramach zadania wydana została również publikacja pokonferencyjna „Sojusz Polsko-Ukraiński 1920 roku. Refleksje nad przeszłością – myśli o przyszłości” w ilości 500 sztuk.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 71 930,00 zł

2019

Wolni z Wolnymi. Organizacja XII Polsko-Ukraińskiego Spotkania w Jaremczu.

Projekt zakładający promocję Polski poprzez wsparcie polskich środowisk i mediów polskich na Ukrainie poprzez m.in. organizację corocznej konferencji Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu, poświęconej polityce i historii, wzmocnienie pozycji środowisk polskich na Ukrainie. Zadanie obejmowało przygotowania, zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników oraz logistyczne przerzucenie uczestników na trasie Lwów-Jaremcze-Lwów.
XII Polsko-Ukraińskie Spotkania „Przyszłość, Współczesność, Przeszłość” w Jaremczu (Ukraina) odbyły się w dniach 19-22 września 2019. W tym roku przebiegały pt. „Nowe wyzwania. Prognozy rozwoju stosunków polsko-ukraińskich” i zgromadziły naukowców, przedstawicieli ministerstw, instytucji państwowych, władz lokalnych, dyplomatów, działaczy organizacji polskich na Ukrainie, ekspertów z Polski i Ukrainy.
Zgodnie z założeniami konferencja zgromadziła specjalistów i ekspertów w dziedzinie i była płaszczyzną do wielu owocnych rozmów. Udział w konferencji wzięło ponad 150 osób.
Konferencja była relacjonowana przez wiele redakcji medialnych. Zapis video paneli merytorycznych został opublikowany na portalu YouTube na kanale TV Kuriera Galicyjskiego.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 83 908,00 zł

2018

 Wolni z Wolnymi. Organizacja XI Polsko-Ukraińskiego Spotkania w Jaremczu.

Projekt zakładający promocję Polski poprzez wsparcie polskich środowisk i mediów polskich na Ukrainie poprzez m.in. organizację corocznej konferencji Polsko-Ukraińskie Spotkania w Jaremczu, poświęconej polityce i historii, wzmocnienie pozycji środowisk polskich na Ukrainie. Zadanie obejmowało przygotowania, zapewnienie noclegu i wyżywienia dla uczestników oraz logistyczne przerzucenie uczestników na trasie Lwów-Jaremcze-Lwów.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 75 359,00 zł

2017

Wolni z Wolnymi. Organizacja IX Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu oraz działania Klubu Galicyjskiego jako stałe forum dialogu polsko-ukraińskiego.

Zamierzonym celem działania Klubu Galicyjskiego jest pogłębienie stosunków polsko-ukraińskich, integracja i nieskrępowana dyskusja między przedstawicielami polskich i ukraińskich środowisk opiniotwórczych, wspólne rozwiązywanie problemów i wyzwań związanych z procesami zachodzącymi w obydwu krajach, a także popularyzowanie wiedzy o pozytywnych rozdziałach historii relacji polsko-ukraińskich, które łagodziły napięcia między naszymi narodami. Założone cele są osiągane poprzez podejmowanie inicjatyw nastawionych na obalanie negatywnych stereotypów narosłych po obu stronach. Dzięki temu projekt wpływa na utrwalanie pozytywnego wizerunku Polski i polskich placówek kulturalnych i naukowych, a także przyczynia się do rozwoju wiedzy o współpracy transgranicznej. Zgodnie z przyjętą formułą posiedzenia Klubu Galicyjskiego są dostępne dla wszystkich. W roku 2016 odbyło się 10 spotkań Klubu Galicyjskiego: we Lwowie, w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławowie), w Kołomyi, Jaremczu i Charkowie.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 83 780,00 zł

2016

Wolni z Wolnymi. Organizacja IX Polsko-Ukraińskich Spotkań w Jaremczu oraz działania Klubu Galicyjskiego jako stałe forum dialogu polsko-ukraińskiego.

 Zamierzonym celem działania Klubu Galicyjskiego jest pogłębienie stosunków polsko-ukraińskich, integracja i nieskrępowana dyskusja między przedstawicielami polskich i ukraińskich środowisk opiniotwórczych, wspólne rozwiązywanie problemów i wyzwań związanych z procesami zachodzącymi w obydwu krajach, a także popularyzowanie wiedzy o pozytywnych rozdziałach historii relacji polsko-ukraińskich, które łagodziły napięcia między naszymi narodami. Założone cele są osiągane poprzez podejmowanie inicjatyw nastawionych na obalanie negatywnych stereotypów narosłych po obu stronach. Dzięki temu projekt wpływa na utrwalanie pozytywnego wizerunku Polski i polskich placówek kulturalnych i naukowych, a także przyczynia się do rozwoju wiedzy o współpracy transgranicznej. Zgodnie z przyjętą formułą posiedzenia Klubu Galicyjskiego są dostępne dla wszystkich. W roku 2016 odbyło się 10 spotkań Klubu Galicyjskiego: we Lwowie, w Iwano-Frankowsku (d. Stanisławowie), w Kołomyi, Jaremczu i Charkowie.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 80 000,00 zł

Skip to content