Nabór wniosków do II edycji Stypendium im. Konstytucji 3 maja

Rusza nabór kandydatów do II edycji  Stypendium im. Konstytucji 3 maja dla naukowców badających relacje polsko-ukraińskie. Wyróżnienie przyznawane jest w ramach projektu „XV Spotkania Klubu Galicyjskiego. Jaremcze 2022″.

W ten sposób chcemy inspirować do badań dziejów i kultury wielonarodowej Rzeczypospolitej, a w szczególności stosunków polsko-ukraińskich, dziejów mniejszości polskiej i polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie, począwszy od czasów najdawniejszych do współczesnych.

Liczą się dla nas tematy dotyczące badań zagadnień dotychczas nie podejmowanych lub mało zbadanych, a także służących wzajemnemu zrozumieniu racji historycznych strony przeciwnej (polskiej wśród Ukraińców i ukraińskiej wśród Polaków).

Pula stypendiów wynosi 25 000 zł.

WYNIKI

Nabór wniosków zamykamy 15 lipca 2022 r.

Laureaci I edycji Stypendium

Regulamin_Stypendium_im Konstytucji_3_maja

Załącznik nr 1. Kwestionariusz_Stypendium