Zbliża się finał VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za Granicą 2021/22!

Trzeci finałowy etap VI Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków odbędzie się w Warszawie w dniach 24-27 czerwca. Do ostatniego etapu zakwalifikowały się 22 osoby: 10 z Ukrainy, cztery z Francji, trzy z Litwy, dwie z Hiszpanii oraz po jednej z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Białorusi.

Finaliści przyjadą do Polski wraz z przygotowującymi ich do Olimpiady nauczycielami. Nagrodą główną dla laureatów są indeksy na polskie uniwersytety państwowe. Dodatkowo dla uczestników III etapu przewidziane są nagrody rzeczowe, w tym kilkudniowy pobyt w Polsce.

Gala finałowa odbędzie się w Belwederze z udziałem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy, przedstawicieli Fundacji, IPN, ORPEG czy członków komisji egzaminacyjnej.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości za granicą.

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą jest inicjatywą Polskiego Towarzystwa Historycznego realizowaną we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Instytut Historii UWM w Olsztynie, Instytut Historii UMCS, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Historycznych UMK
Patronat: Instytut Pamięci Narodowej