2023

Tu jest Polska – pielęgnowanie pamięci, popularyzowanie wiedzy.

Projekt zakłada realizację zadań , które będą służyły budowaniu dobrego wizerunku Polski, poczucia dumy z osiągnięć Polski i wzmacniania idei polskości:
– Wydanie 2 tomu „Studiów Polsko-Ukraińskich”. Publikacja wychodzi jako rocznik i zawiera prace stypendystów Fundacji Wolność i Demokracja przygotowane w ramach konkursu Fundacji oraz inne cenne prace dotyczące stosunków polsko-ukraińskich, dziejów mniejszości polskiej oraz polskiego dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.
– Nagranie serii audiobooków zawierających wspomnienia uczestników Powstania Styczniowego.
– Przygotowanie filmu dokumentalnego „Agencja Afryka”. Dokument filmowy przedstawiał będzie oficerów polskiego wywiadu tworzących tzw. “Agencję Afryka”, która pod pretekstem prowadzenia działalności handlowej tworzyła najlepiej zorganizowaną aliancką siatkę szpiegowską na terenie Północnej Afryki. Film pokaże okoliczności powstania organizacji oraz sylwetki jej głównych oficerów, którym po zakończeniu wojny nie było dane powrócić do pozostającej w strefie sowieckich wpływów Polski. W początkach br. w Kenitrze odsłonięto mural poświęcony działalności „Agencji Afryka” i jej szefowi płk M. Słowikowskiemu. Major Mieczysław Słowikowski i jego Agencja Afryka przekazali do Londynu informacje i analizy wojskowe, gospodarcze i polityczne poprzez kurierów i radiostacje. W 1941 i 1942 jest to ponad 1200 depesz, które kodują i wysyłają z Algierii i Maroka na południe Francji (Vichy), do działającej tam w ukryciu radiostacji polskiego wywiadu, a stamtąd – do Londynu. Kodowaniem i przesyłaniem na trasie Afryka-Vichy-Londyn zajmują się najlepsi polscy specjaliści – kryptologowie, technicy i oficerowie, którzy już przed wojną złamali kod niemieckiej Enigmy.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 190 000,00 zł

2022

TU JEST POLSKA – wystawy, publikacje, pielęgnowanie pamięci

Projekt zakłada realizację 7 zadań:
1. Przygotowanie wystawy „Powstańcy styczniowi we Lwowie”
2. Wydanie książki “Powstańcy 1863 r. więzieni w twierdzy kijowskiej” (praca zbiorowa)
3. Wydanie książki “Społeczność ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej”
3. Przygotowanie filmu dokumentalnego „Lwowscy weterani Powstania 1863″
4. Jak być Polakiem – Poradnik
5. Projekt fresków w kościele Saint Eloi w Comblessac, Bretania, Francja
6. Przygotowanie w Rabacie, stolicy Maroka, muralu upamiętniającego Operację Torch
7. Zbudowanie archiwum portalu Instytutu Libra
Wartość projektu: 323 660,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 302 660,00 zł

Publikacje: “Powstańcy 1863 r. więzieni w twierdzy kijowskiej. Zarysy biogramów” oraz “Społeczność ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej”
Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyślu przygotowały dwie książki:
– Powstańcy 1863 r. więzieni w twierdzy kijowskiej. Zarysy biogramów w opracowaniu dra Stanisława Stępnia przy współpracy Michała Micela;
– Społeczność ukraińska w Drugiej Rzeczypospolitej dra Stanisława Stępnia.
Powstańcy 1863 r.
Społeczność ukraińska w RP
Wystawa “Powstańcy styczniowi we Lwowie”
Fundacja Wolność i Demokracja we współpracy z Południowo-Wschodnim Instytutem Naukowym w Przemyślu przygotowała wystawę Powstańcy styczniowi we Lwowie wraz z katalogiem.
Wystawa. Powstańcy we Lwowie
Katalog wystawy. Powstańcy we Lwowie
Freski w Kościele Saint Eloi w Comblessac, Francja
Fundacja Wolność i Demokracja przygotowała freski w kościele Saint Eloi w Comblessac, Francja.
Celem projektu było opisanie polskiego wątku w historii Comblessac we Francji.
Dzięki wpisaniu we wnętrze kościoła Saint Eloi czterech pól freskowych, możliwe było opowiedzenie językiem kolorów i form malarskich bogatej historii Comblessac:
1. Żołnierze polscy w Comblessac oraz historia malowania i przekazania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (nawa główna, strona południowa)
2. Historia św. Convoion (transept, strona południowa)
3. Historia Fundacja kaplicy N.D. de Lorette (nawa główna. strona północna)
4. Historia św. Melaine (transept, strona północna)

 

 

2021

TU JEST POLSKA

Projekt zakłada realizację 3 głównych zadań: 1. Wystawa w 80 rocznicę zbrodni na Profesorach Lwowskich Wystawa poświęcona 80 rocznicy mordu na profesorach lwowskich uczelni, będąca kontynuacją planowej eksterminacji polskiej inteligencji, której początku należy szukać w słynnych „Sondernaktion Krakau” oraz „Aktion AB. Ekspozycja prezentowała biogramy ofiar reżimu hitlerowskiego skierowanemu przeciwko przedstawicielom inteligencji polskiej we Lwowie w 1941 roku. W ramach działania przygotowano dwie wersje wystawy: w języku polskim/ukraińskim, oraz polskim/niemieckim/angielskim (do publikacji na Ukrainie i w zachodniej Europie: Niemcy, Austria).
Wystawa i prelekcje “Związki Lublina i Wilna – przeszłość i teraźniejszość” Celem projektu jest stworzenie i prezentacja w Lublinie i Wilnie wystawy obrazującej związki Lubelszczyzny i Wileńszczyzny od czasów najdawniejszych do naszych dni. Wystawa prezentuje wkład obu miast do kultury Europy Środkowej i Wschodniej oraz interferencję kultur. Koncepcję wystawy i dobór treści opracowali pracownicy naukowi i archiwiści z Lublina i Wilna. Odbiorcami projektu są osoby zainteresowane wspólnym materialnym i niematerialnym dziedzictwem, uczniowie i studenci szkół wyższych w Lublinie i w Wilnie, w tym także Polacy mieszkający w mieście nad Wilią.
Wydanie 2 publikacji – Wydanie drukiem pracy “Henryk Sienkiewicz – znany i nieznany” Dotychczas Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu wydał drukiem pięć tomów prac zbiorowych poświęconych polsko-ukraińskim związkom kulturowych. Ich autorami byli naukowcy z Polski i Ukrainy. Planowany tom jest kontynuacją powyższych studiów. Wydanie drukiem “Historii literatury polskiej” autorstwa Czesława Miłosza w przekładzie na język ukraiński. Dotychczas nie ukazała się na Ukrainie żadna synteza dziejów literatury polskiej w języku ukraińskim. Synteza dziejów literatury polskiej Czesława Miłosza znakomicie się do tego nadaje, gdyż jej autor w swej pracy charakteryzował polską literaturę na szerokim tle historycznym. Dzięki temu wydana w przekładzie na język ukraiński publikacja może służyć również jako zwięzły podręcznik historii Polski.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 213 246,56 zł

Skip to content