Projekt “Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie”

 

Zadanie publiczne zakłada wsparcie Polaków, osób polskiego pochodzenia i ich rodzin, pozostających na terenie Ukrainy, w szczególności członkowie organizacji polskich oraz osób zrzeszonych przy parafiach oraz innych ośrodkach, prowadzonych przez Kościół Rzymsko-Katolicki.

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje:

– Fundację Wolność i Demokracja
– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Zakres działań projektowych realizowanych przez Fundację Wolność i Demokracja:

    1. Bezpośrednia pomoc finansowa i rzeczowa, dystrybuowana na miejscu przez polskie organizacje na Ukrainie i parafie rzymsko-katolickie dla około  9000 osób polskiego pochodzenia i ich rodzin, członków organizacji polonijnych, parafii i organizacji kościelnych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w związku  z działaniami wojennymi na Ukrainie ( dla najbardziej potrzebujących osób, chorych, starszych , samotnych, sierot, rodzin wielodzietnych, inne). Z około 150 środowisk polskich z całej Ukrainy.
    2. Organizacja transportów humanitarnych na Ukrainę.
    3. Wsparcie 22 polskich środowisk (organizacje, parafie rzymsko-katolickie itp.) w organizacji lokalnych punktów pomocy. Ośrodki te będą zarówno pomagać lokalnym Polakom i ich rodzinom, jak i przesiedleńcom, będą też punktem informacyjno-logistycznym dla osób wewnętrznie i zewnętrznie migrujących.
    4.  Działalność  informacyjno-komunikacyjna.

Realizowane działania pozwolą zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe naszych Rodaków z Ukrainy oraz dać im względne poczucie bezpieczeństwa oraz wyraz solidarności ze strony państwa polskiego.

 

Skip to content