Wnioski o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Do Fundacji „Wolność i Demokracja” można składać wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Kto może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej?
Wniosek o zapewnienie dostępności może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby kontaktu z Fundacją “Wolność i Demokracja” – ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Państwo mogą znaleźć w załączniku:

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Termin realizacji:
Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Fundacja „Wolność i Demokracja” zaproponuje rozwiązanie alternatywne wraz z uzasadnieniem.
Złożenie wniosku:
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej można wypełnić i wysłać na adres:
Fundacja „Wolność i Demokracja”
ul. Zakopiańska 15
03-934 Warszawa
albo wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected]

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.
Kto może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej?
Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej Fundacji “Wolność i Demokracja” lub jej elementów może złożyć wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej Państwo mogą znaleźć w załączniku:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Termin realizacji:
Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Fundacja „Wolność i Demokracja” zaproponuje rozwiązanie alternatywne wraz z uzasadnieniem.
Złożenie wniosku: 
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej można wypełnić i wysłać na adres:
Fundacja „Wolność i Demokracja”
ul. Zakopiańska 15
03-934 Warszawa

albo wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected]

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami .

Skip to content