Zadanie polegało na budowie upamiętnienia Rafała Krajewskiego – powstańca styczniowego, dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym w okresie Powstania Styczniowego, absolwenta Szkoły sztuk Pięknych, architekta, poety straconego przez carat na stokach warszawskiej cytadeli w 1864 roku wraz z m.in. Romualdem Trauguttem. Upamiętnienie powstało w Łępicach (wówczas Łempicach Wielkich) w gminie Pokrzywnica, skąd pochodził Krajewski.

Upamiętnienie w formie głazu z umieszczonym na nim portretem Krajewskiego, pieczęcią Rządu Narodowego z okresu Powstania Styczniowego i inskrypcją:

Rafałowi Krajewskiemu

*24 października 1836 r. Łępice (Łempice Wielkie)

+ 5 sierpnia 1864 r. Cytadela Warszawska

Ministrowi Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego,

architektowi i poecie

 

2022 r.

Społeczność gminy Pokrzywnica

KPRM

Fundacja WiD

Upamiętnienie wykonał artysta rzeźbiarz Marek Moderau. Odsłonięcie nastąpiło 21 października 2022 r.

Skip to content