2022

Upamiętnienie Rafała Krajewskiego – powstańca styczniowego.

Zadanie polegało na budowie upamiętnienia Rafała Krajewskiego – powstańca styczniowego, dyrektora Wydziału Spraw Wewnętrznych w Rządzie Narodowym w okresie Powstania Styczniowego, absolwenta Szkoły sztuk Pięknych, architekta, poety straconego przez carat na stokach warszawskiej cytadeli w 1864 roku wraz z m.in. Romualdem Trauguttem. Upamiętnienie powstało w Łępicach (wówczas Łempicach Wielkich) w gminie Pokrzywnica, skąd pochodził Krajewski.
Upamiętnienie w formie głazu z umieszczonym na nim portretem Krajewskiego, pieczęcią Rządu Narodowego z okresu Powstania Styczniowego i inskrypcją:
Rafałowi Krajewskiemu
*24 października 1836 r. Łępice (Łempice Wielkie)
+ 5 sierpnia 1864 r. Cytadela Warszawska
Ministrowi Rządu Narodowego w okresie Powstania Styczniowego,
architektowi i poecie
2022 r.
Społeczność gminy Pokrzywnica
KPRM
Fundacja WiD
Upamiętnienie wykonał artysta rzeźbiarz Marek Moderau. Odsłonięcie nastąpiło 21 października 2022 r.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 50 180,00 zł

Skip to content