2022

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – Niemcy”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (druga część). W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja PepeTV w Essen.

Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy redakcji, dofinansowania produkcji audycji telewizyjnych oraz doposażenie redakcji w profesjonalny sprzęt.

Całkowita wartość projektu: 605 522,08 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 537 683,38 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

2021

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – Niemcy”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja PepeTV w Essen.

Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy redakcji, dofinansowania produkcji audycji telewizyjnych oraz doposażenie redakcji w profesjonalny sprzęt.

Całkowita wartość projektu: 516 706,94 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 432 514,94 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

 

Skip to content