2023

Polska Platforma Medialna – Europa 2023-2025.

Fundacja Wolność i Demokracja uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – Europa 2023 -2025”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja PepeTV GmbH  w Essen (Niemcy) i Baar (Szwajcaria).
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy redakcji, dofinansowania produkcji audycji telewizyjnych (ok. 420 programów) oraz doposażenie redakcji w sprzęt.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 456 000,00  zł.

2022

Polska Platforma Medialna – Niemcy.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – Niemcy”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (druga część). W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja PepeTV w Essen.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy redakcji, dofinansowania produkcji audycji telewizyjnych oraz doposażenie redakcji w profesjonalny sprzęt.
Całkowita wartość projektu: 605 522,08 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 537 683,38 zł

2021

Polska Platforma Medialna – Niemcy.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Polska Platforma Medialna – Niemcy”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja PepeTV w Essen.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy redakcji, dofinansowania produkcji audycji telewizyjnych oraz doposażenie redakcji w profesjonalny sprzęt.
Całkowita wartość projektu: 516 706,94 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 432 514,94 zł

Skip to content