2024

Profesjonalne Media na Ukrainie 2023 – 2025.

Fundacja Wolność i Demokracja uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Profesjonalne Media na Ukrainie 2023 – 2025”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. (druga część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało objęte Stowarzyszenie “Kurier Galicyjski” we Lwowie.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy redakcji, dofinansowanie wydania dwutygodnika “Nowy Kurier Galicyjski”, dofinansowanie wydania czasopisma dla dzieci “Kto Ty jesteś”, wsparcie działalności portalu internetowego, dofinansowanie 64 audycji radiowych Radia Kurier Galicyjski, dofinansowanie produkcji i emisji 250 materiałów TV Telewizji Kurier Galicyjski.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 865 000,00 zł.

 

 

2023

Profesjonalne Media na Ukrainie 2023 – 2025.

Fundacja Wolność i Demokracja uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Profesjonalne Media na Ukrainie 2023 – 2025”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostało objęte Stowarzyszenie “Kurier Galicyjski” we Lwowie.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy redakcji, dofinansowanie wydania dwutygodnika “Nowy Kurier Galicyjski”, dofinansowanie wydania czasopisma dla dzieci “Kto Ty jesteś”, wsparcie działalności portalu internetowego, dofinansowanie 64 audycji radiowych Radia Kurier Galicyjski, dofinansowanie produkcji i emisji 250 materiałów TV Telewizji Kurier Galicyjski.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 765 000,00 zł.

2022

Profesjonalne Media na Ukrainie 2021 – 2022.

Fundacja Wolność i Demokracja uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Profesjonalne Media na Ukrainie 2021 – 2022”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (druga część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostały objęte 2 redakcje na Ukrainie: Grupa Medialna Kuriera Galicyjskiego oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy obu redakcji, dofinansowania wydania 2 gazet, wsparcia działalności 2 portali internetowych, 3 audycji radiowych oraz telewizji.
Całkowita wartość projektu: 1 004 530,16 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 949 930,16 zł

2021

Profesjonalne Media na Ukrainie 2021 – 2022.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Profesjonalne Media na Ukrainie 2021 – 2022”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostały  objęte 2 redakcje na Ukrainie: Grupa Medialna Kuriera Galicyjskiego oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.
Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy obu redakcji, dofinansowania wydania 2 gazet, wsparcia działalności 2 portali internetowych, 3 audycji radiowych oraz telewizji.
Całkowita wartość projektu: 1 004 530,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 949 930,16 zł

 

 

Skip to content