2022

Fundacja Wolność i Demokracja uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Profesjonalne Media na Ukrainie 2021 – 2022”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. (druga część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostały objęte 2 redakcje na Ukrainie: Grupa Medialna Kuriera Galicyjskiego oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy obu redakcji, dofinansowania wydania 2 gazet, wsparcia działalności 2 portali internetowych, 3 audycji radiowych oraz telewizji.
Całkowita wartość projektu: 1 004 530,16 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 949 930,16 zł

Zadanie publiczne finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

2021

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Profesjonalne Media na Ukrainie 2021 – 2022”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. (pierwsza część). W ramach zadania publicznego wsparciem zostały  objęte 2 redakcje na Ukrainie: Grupa Medialna Kuriera Galicyjskiego oraz Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

Zadanie publiczne dotyczy m.in. dofinansowania bieżącej pracy obu redakcji, dofinansowania wydania 2 gazet, wsparcia działalności 2 portali internetowych, 3 audycji radiowych oraz telewizji.

Całkowita wartość projektu: 1 004 530,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 949 930,16 zł

 

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

 

 

Skip to content