Całkowita wartość projektu: 868 920,00zł (2021), 903 715,08 zł (2022)

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 824 520,00 zł (2021), 855 715,08 zł (2022)

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Projekt zakłada wsparcie niezależnych mediów na terenie Białorusi oraz wsparcie 3 redakcji polskich na terenie Ukrainy. W ramach projektu wydawane są miesięczniki: Magazyn Polski i Głos znad Niemna, kwartalnik: Echa Polesia, dwutygodnik: Słowo Życia, audycja radiowa: Znad Niemna i Berezyny, portale internetowe: magazynpolski.wid.pl, znadniemna.pl, polesie.org oraz wspierane są redakcje na Ukrainie: portal „Głos. Portal Polaków na Ukrainie”, portal „Jagiellonia.org” oraz projekt gazety „Monitor Wołyński”, dotyczący historii Polaków z Kresów.

Skip to content