2023-2025

Polska Platforma Medialna Wschód.

Projekt “Polska Platforma Medialna Wschód” jest kontynuacją projektu medialnego prowadzonego przez Fundację od 2014 roku.
W ramach projektu wydawane są: 2 miesięczniki polskie na Białorusi – “Głos znad Niemna” i “Magazyn Polski”, 1 kwartalnik wydawany na Białorusi – “Echa Polesia”, 1 dwutygodnik wydawany na Białorusi – “Słowo Życia”, prowadzone są dwa polskojęzyczne niezależne portale informacyjne – znadniemna.pl i polesie.org, wydawana jest audycja radiowa “Znad Niemna i Berezyny” w radiu Racyja. Od 2023 roku rozszerzyliśmy projekt o cykl filmów o historii AK na Białorusi.

 

2021-2022

Polska Platforma Medialna Wschód.

Projekt zakłada wsparcie niezależnych mediów na terenie Białorusi oraz wsparcie 3 redakcji polskich na terenie Ukrainy. W ramach projektu wydawane są miesięczniki: Magazyn Polski i Głos znad Niemna, kwartalnik: Echa Polesia, dwutygodnik: Słowo Życia, audycja radiowa: Znad Niemna i Berezyny, portale internetowe: magazynpolski.wid.pl, znadniemna.pl, polesie.org oraz wspierane są redakcje na Ukrainie: portal „Głos. Portal Polaków na Ukrainie”, portal „Jagiellonia.org” oraz projekt gazety „Monitor Wołyński”, dotyczący historii Polaków z Kresów.
Całkowita wartość projektu: 868 920,00zł (2021), 903 715,08 zł (2022)
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 824 520,00 zł (2021), 855 715,08 zł (2022)

2020

Polska Platforma Medialna na Białorusi 2020.

Projekt „Polska Platforma Medialna na Białorusi 2020” polegał na wsparciu mediów polskich wydawanych na terenie Białorusi. Są to miesięczniki: „Głos znad Niemna”, „Magazyn Polski”, kwartalnik: „Echa Polesia”, 2 portale internetowe: polesie.org i znadniemna.pl, audycja radiowa „Znad Niemna i Berezyny”, wspierany jest też druk dwutygodnika katolickiego „Słowo Życia”. W ramach realizacji projektu, osiągnęliśmy następujące rezultaty:
Wydano:
– 12 numerów „Głosu znad Niemna”
– 12 numerów „Magazynu Polskiego”
– Dodatek specjalny – kalendarz w nakładzie 2000 sztuk
– 4 numery „Echa Polesia”
– 23 numery „Słowa Życia”
– 48 audycji radiowych „Znad Niemna i Berezyny”
Przez cały rok funkcjonowały portale internetowe: znadniema.pl i polesie.org oraz zostały zmodernizowane/
Przeprowadzono szkolenia online (wordpress, zarządzanie redakcją, social media)
Na portalu youtube ukazywały się filmiki dotyczące życia Polaków na Białorusi
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 850 000,00 zł

2019

 Polska Platforma Medialna na Białorusi 2019.

Projekt „Polska Platforma Medialna na Białorusi 2019” zakładał przede wszystkim wsparcie bieżącej, regularnej działalności mediów polonijnych: miesięczników „Magazyn Polski” i „Głos znad Niemna”, kwartalnika „Echa Polesia”, dwutygodnika „Słowo Życia”, portalu informatyczno-publicystycznego znadniemna.pl – prowadzonego przez Związek Polaków na Białorusi oraz portalu polesie.org prowadzonego przez redakcję “Echa Polesia” oraz audycję radiową Radia Znad Niemna i Berezyny. Projekt miał na celu podtrzymanie i dalszą poprawę jakości i zawartości merytorycznej wspomnianych mediów jak i utrzymanie dużego zasięgu wśród Polaków mieszkających na Białorusi. Projekt był realizowany w partnerstwie z niezależnym Związkiem Polaków na Białorusi.
W ramach projektu wydaliśmy:
– 12 numerów „Głosu znad Niemna”
– 12 numerów „Magazynu Polskiego”
– 4 numery „Echa Polesia”
– wsparliśmy druk 24 numerów „Głosu Życia”
– 48 audycji radiowych „Znad Niemna i Berezyny”
– przez rok funkcjonowały 2 polskie portale informacyjne: znadniemna.pl i polesie.org
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 770 534,00 zł

2018

 Polska Platforma Medialna na Białorusi 2018.

Projekt „Polska Platforma Medialna na Białorusi 2018” zakładał przede wszystkim wsparcie bieżącej, regularnej działalności mediów polonijnych: miesięczników „Magazyn Polski” i „Głos znad Niemna”, kwartalnika „Echa Polesia”, dwutygodnika „Słowo Życia”, portalu informatyczno-publicystycznego znadniemna.pl – prowadzonego przez Związek Polaków na Białorusi oraz portalu polesie.org prowadzonego przez redakcję “Echa Polesia” oraz audycję radiową Radia Znad Niemna i Berezyny. Projekt miał na celu podtrzymanie i dalszą poprawę jakości i zawartości merytorycznej wspomnianych mediów jak i utrzymanie dużego zasięgu wśród Polaków mieszkających na Białorusi.
W ramach projektu wydaliśmy:
– 12 numerów „Głosu znad Niemna”
– 12 numerów „Magazynu Polskiego”
– 4 numery „Echa Polesia”
– wsparliśmy druk 24 numerów „Głosu Życia”
– 48 audycji radiowych „Znad Niemna i Berezyny”
– przez rok funkcjonowały 2 polskie portale informacyjne: znadniemna.pl i polesie.org
– Kresy
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 778 294,00 zł

2017

Polska Platforma Medialna na Białorusi 2017.

W ramach projektu zostały wydane 3 czasopisma: miesięczniki „Głos znad Niemna” i „Magazyn Polski” (oba w nakładzie łącznym 24 000 sztuk), kwartalnik „Echa Polesia” w nakładzie łącznym 8000 sztuk oraz wsparty został druk dwutygodnika katolickiego „Słowo Życia”. Ponadto w ramach projektu została zrealizowana roczna audycja radiowa „Znad Niemna i Berezyny” (wydawana co 2 tygodnie), działały 2 portale internetowe: znadniemna.pl oraz polesie.org. Projekt miał na celu podtrzymanie i poprawę jakości i zawartości merytorycznej wspomnianych mediów jak i utrzymanie dużego zasięgu mediów polskich wśród Polaków mieszkających na Białorusi. Projekt był realizowany w partnerstwie z niezależnym Związkiem Polaków na Białorusi. Redakcje polskich gazet zostały również doposażone sprzętowo, dzięki czemu mogą się lepiej rozwijać i dostarczać odbiorcom jeszcze lepszych materiałów.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 673 250,00 zł

2016

Polska Platforma Medialna na Białorusi 2016.

Projekt „Polska Platforma Medialna na Białorusi 2016” przede wszystkim wspierał bieżącą, regularną działalności mediów polonijnych: miesięczników „Magazyn Polski” i „Głos znad Niemna”, kwartalnika „Echa Polesia”, prowadzony przez redakcję „Echa Polesia” portal internetowy polesie.org, dwutygodnika „Słowo Życia”, portalu informatyczno-publicystycznego znadniemna.pl – prowadzony przez Związek Polaków na Białorusi oraz audycję radiową Radia Racja, „Znad Niemna i Berezyny”. Projekt miał na celu podtrzymanie i poprawę jakości i zawartości merytorycznej wspomnianych mediów jak i utrzymanie dużego zasięgu mediów polskich wśród Polaków mieszkających na Białorusi. Projekt był realizowany w partnerstwie z niezależnym Związkiem Polaków na Białorusi. Dzięki projektowi, udało się wydać 12 numerów „Magazynu Polskiego”, 12 numerów „Głosu znad Niemna”, 4 numery „Echa Polesia”, 23 numery „Słowo Życia”, 48 audycji radiowych „Znad Niemna i Berezyny”, oraz wesprzeć merytorycznie dwa duże portale internetowe, które odnotowały bardzo wysokie wyniki wyświetleń w 2016 roku. Redakcje polskich gazet zostały również doposażone sprzętowo, dzięki czemu mogą się lepiej rozwijać i dostarczać odbiorcom jeszcze lepszych materiałów.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 700 000,00 zł

Skip to content