2022

Remont dachu budynku Ośrodka Młodzieżowego „Polana”. 

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt “Remont dachu budynku Ośrodka Młodzieżowego „Polana”.
Projekt zakładał realizacje prac remontowych w – wymiana dachu w 15 obiektach ośrodka młodzieżowego Polana w Australii. Zakres prac dotyczył: demontażu starych dachów, utylizacji materiału, demontażu starej izolacji, utylizacja materiału, sprawdzenie i naprawa konstrukcji dachowej, montaż nowej izolacji termicznej i paroizolacyjnej, montaż nowych dachów, montaż rynien, montaż rur odpływowych, montaż listew wykończeniowych, kontrola szczelności 15 obiektów, montaż i demontaż barier ochronnych na czas wykonywania prac, wywóz śmieci.
Generalna poprawa infrastruktury Ośrodka Młodzieżowego „Polany”, a co za tym idzie, poprawa warunków bytowych spowoduje znacznie większy wzrost zainteresowania Polaną, która stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem spotkań, integracji, działalności kulturalno-oświatowej.
Całkowita wartość projektu:  374 763,81  zł
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 299 809,99 zł

 

2021

Remont Ośrodka Młodzieżowego „Polana” (Australia).

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dofinansowanie na realizację zadania publicznego „Remont Ośrodka Młodzieżowego „Polana” (Australia)”.
Projekt polega na przeprowadzeniu prac remontowych w ośrodku Młodzieżowym „Polana”.
Zadanie publiczne dotyczy następującego zakresu prac:
– całkowita wymiana instalacji elektrycznej, która jest bardzo stara, bardzo zniszczona i nie spełnia obecnych standardów technicznych oraz wymogów bezpieczeństwa.
– generalny remont toalety męskiej lub rozbiórka obecnej toalety i budowa nowej. Obecna toaleta jest w bardzo złym stanie.
– instalacja klimatyzacji (chłodzenie/ogrzewanie) w budynkach mieszkalnych oraz świetlicy, kuchni i jadalni.  Jest to konieczne ze względu na bardzo wysokie temperatury latem i niskie temperatury zimą.
– instalacja wentylacji w toalecie damskiej, drugiej toalecie męskiej oraz w pralni.
– generalny remont dachu na świetlicy.
– pomalowanie ścian wewnętrznych domków sypialnych oraz kuchni.
– położenie nowej nawierzchni ścieżek na terenie obiektu.
– ogrodzenie ośrodka Polana.
– pomniejsze remonty oraz naprawy bieżące wszystkich pomieszczeń.
Generalna poprawa infrastruktury Ośrodka Młodzieżowego „Polany”, a co za tym idzie, poprawa warunków bytowych spowoduje znacznie większy wzrost zainteresowania Polaną, która stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem spotkań, integracji, działalności kulturalno-oświatowej.
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 1 168 000,00 zł

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content