2024

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie

Kontynuujemy rozpoczęty w ubiegłym roku dwuletni projekt „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie”, na którego realizację zostały nam przyznane środki w konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie siedmiu placówkom oświatowym z Europy: z Włoch, Austrii, Hiszpanii, Islandii i Wielkiej Brytanii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Dotacja na projekt realizowany w latach 2023-2024 została przyznana w 2023 roku w wysokości 244 400,00 zł.

 

2023

Biało-czerwone ABC. Wsparcie szkolnictwa w Wielkiej Brytanii i Włoszech

W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dwóm placówkom oświatowym – z Wielkiej Brytanii i z Włoch. Pozyskane środki pozwolą placówkom zapewnić ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowanie kosztów utrzymania.

Wysokość dotacji: 24 150,00 zł
Całkowita wartość projektu: 30 550,00 zł

XXII Wierszowisko – cykliczny Festiwal Poezji Polskiej dla Dzieci

Projekt wydarzenia kulturalnego Wierszowisko, cykliczny Festiwal Polskiej Poezji dla Dzieci, adresowany jest do uczniów szkół polonijnych zrzeszonych w Forum Polskich Szkół w Holandii. Jego celem jest promocja polskiej kultury, języka polskiego oraz polskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także integracja środowisk oświatowych w Holandii. Podejmowane w ramach projektu działania służą budowaniu relacji między uczniami z różnych szkół i miejsc zamieszkania poprzez zaangażowanie szkół polonijnych w przygotowanie i przeprowadzenie wydarzenia. Realizacja projektu umożliwia też zaprezentowanie społeczności holenderskiej polonijnej aktywności.

Wysokość dotacji: 36 580,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 41 580,00 zł.

Doposażenie placówek oświatowych we Włoszech

Projekt zakłada doposażenie w sprzęt komputerowy, tablice multimedialne lub/i oprogramowanie czterech placówek oświaty polonijnej, prowadzonych przez stowarzyszenia: APS Klaris w Udine (Sobotnia Szkoła Polonijna Polskie ABC), Polska Ludoteka Rodzinna w Campiglia dei Berici (Polonijne Rodzinne Centrum Edukacyjno-Integracyjne), Apulijskie Stowarzyszenie Polsko-Włoskie w Bari i Związek Polaków w Mediolanie.

Wysokość dotacji: 60 940,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 61 840,00 zł.

Doposażenie placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii-2

Projekt zakłada doposażenie w sprzęt komputerowy, tablice multimedialne lub/i oprogramowanie ośmiu placówek oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii. Są to:
Polska Szkoła im. Królowej Jadwigi w Forest Gate-Ilford,
Akademia Języka Polskiego im. Generała Stanislawa Maczka w Dalkeith przy ECP,
Polska Szkoła w Glasgow,
Polska Szkoła Sobotnia im. Bł. F. Siedliskiej w Northampton,
Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Pawła II w Liverpoolu,
Polish Saturday School Helena Modrzejewska/ MissionPolish School,
Polskie Centrum Edukacji i Kultury Warrington,
Polska Szkoła im. św. Stanisława Kostki w Aberdeen.

Sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli przyczyni się do cyfryzacji edukacji.

Wysokość dotacji: 751 710,56 zł.
Całkowita wartość projektu: 762 310, 56 zł.

Doposażenie placówek oświatowych w Wielkiej Brytanii

Projekt zakłada doposażenie w sprzęt komputerowy, tablice multimedialne lub/i oprogramowanie 27 placówek oświaty polonijnej w Wielkiej Brytanii. Są to:

Polska Szkoła Sobotnia pod patronatem SPK w Edynburgu,
Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Brzechwy w Stratford,
Szkoła Języka Polskiego im. Św. Siostry Faustyny w Slough,
Polska Szkoła Sobotnia im. Wisławy Szymborskiej w Banbury,
Polska Sobotnia Szkoła w Huntingdon,
Polska Sobotnia Szkola w Watford,
Polska Szkoła im. Marii Montessori w Livingston (Fun Little Education),
Polska Szkoła Sobotnia Edu Owls w Leicester,
Polskie Centrum Milton Keynes,
St Francis Polish School w Londynie,
Polska Szkoła Uzupełniająca im. Dywizjonu 303 w Norwich,
Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Wisławy Szymborskiej w Grays,
Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Lancaster,
Szkoła bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu,
Akademia Języka Polskiego im. Generała Stanislawa Maczka w Edynburgu przy ECP,
Akademia Języka Polskiego im. Generała Stanislawa Maczka w Musselburgu przy ECP,
Literkowo-Przedszkolno-Szkolny Punkt Edukacyjno-Wychowawczy w Spalding przy Organizacji Biały Orzeł,
Centrum Edukacyjne – Happy Kids w Cheltenham,
Polska Szkoła im. Wisławy Szymborskiej w Cheltenham,
Polska Szkoła Sobotnia Worksop,
Polska Szkoła Sobotnia im. Wandy Chotomskiej w Broadstairs,
Mały Instytut Języka Polskiego “Poloniusz” przy PSKE im. A. Mickiewicza w Edynburgu,
Polska Szkoła Sobotnia w Warwick,
Nauczanie Języka Polskiego w Thetford,
Polska Szkoła w Derby,
Polska Szkoła Sobotnia w Redditch,
Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w Bracknell.

Zakupiony sprzęt poprawi możliwości przygotowywania i prowadzenia zajęć dla nauczycieli i uatrakcyjni lekcje uczniom. Oprogramowanie wesprze osoby zarządzające szkołami w codziennej pracy administracyjnej, poprawi komunikację z gronem pedagogicznym i rodzicami.

Wysokość dotacji: 919 492,74 zł.
Całkowita wartość projektu: 950 813,86 zł.

Doposażenie placówek oświatowych w Hiszpanii

Projekt jest ukierunkowany na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, a także oprogramowania dla placówek oświatowych uczących języka polskiego i w języku polskim, działających na terenie Hiszpanii.

Grupą docelową projektu są dzieci i młodzież uczące się języka polskiego i przedmiotów ojczystych wykładanych w języku polskim, które uczęszczają do szkół systemowych z polskim językiem nauczania oraz do szkół społecznych.

Działaniami projektu są objęte trzy środowiska polonijne z Hiszpanii, do których należy 258 uczniów placówek polonijnych. Projekt jest również ukierunkowany na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii.

Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele następujących placówek oświatowych:
Amigos de la Lengua Polaca w Walencji,
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Mówiących po Polsku POLONICA w Alcalá de Henares,
Stowarzyszenie Kulturalne Szkoła Polska, Szkoła Polska w Barcelonie.

Wysokość dotacji: 101 589,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 102 289,00 zł.

Doposażenie placówek oświatowych w Holandii

Działania projektu są ukierunkowane na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, a także oprogramowania dla placówek oświatowych uczących języka polskiego i w języku polskim prowadzących swoje działania na terenie Holandii.

Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele następujących placówek oświatowych:
Polska Szkoła Breda, Roosendaal;
Polska Katolicka Szkoła w Meterik;
Vereniging Van Poolse Cultuur En Onderwijs;
Polskie Stowarzyszenie Groningen;
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Osstoja;
Stichting Akademia Polonez.

Wysokość dotacji: 168 589,70 zł.
Całkowita wartość projektu: 173 889,70 zł.

 

Szkoła przyszłości – doposażenie palcówek oświatowych na Litwie

Zadanie przewiduje dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla szkoły w Szumsku.

Wysokość dotacji: 38 000,00 zł.
Całkowita wartość projektu: 38 100,00 zł.

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie

W konkursie „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski” zostały przyznane środki na projekt pod nazwą „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie”.
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie dziesięciu placówkom oświatowym z Europy: z Włoch, Austrii, Hiszpanii i Islandii. Dzięki środkom z projektu placówki będą miały zapewnioną ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania, a także dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli.
Projekt dofinansowany przez  Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki; dotacja w wysokości 244 400,00 zł

2022

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie.

Projekt “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie” stanowi kontynuację projektu “Wspieranie Edukacji Polskiej na Świecie” (dotychczas zostały zrealizowane trzy edycje) oraz projektu “Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie” realizowanego w 2021 roku, jest odpowiedzą na potrzeby polskiego szkolnictwa zgłoszone we wnioskach przez środowiska polonijne z Belgii, Hiszpanii, Islandii, Włoch i Austrii. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek edukacyjnych poprzez dofinansowanie kosztów bezpośredniego związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówek oświatowych), wsparcie nauczycieli polonijnych poprzez dofinansowanie do ich wynagrodzeń, zakupu pomocy edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli uczących się języka polskiego kultury i historii polskiej, doposażenie placówek oświatowych w niezbędny sprzęt edukacyjny i meble szkolne, dofinansowanie kosztów dojazdu nauczycieli do uczniów w małych miejscowościach).
Działania projektu obejmują 17 środowisk Polonijnych z Belgii, Hiszpanii, Islandii, Włoch i Austrii, do których przynależy 103 nauczycieli, 1013 uczniów i około 2000 rodziców uczniów placówek polonijnych. Działania projektu są również skierowane na promocję języka i kultury polskiej w kraju zamieszkania Polonii. Oprócz działalności edukacyjnej placówki prowadzą też działalność śródroczną, organizując dla uczniów konkursy, olimpiady, wycieczki edukacyjne i inne aktywności edukacyjne rozszerzając atrakcyjność oferty edukacyjnej placówki a także stwarzając dodatkową zachętę dla uczniów do nauki języka polskiego.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 222 498,98 zł

2021

Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej w Europie.

W ramach projektu zostało udzielone wsparcie siedemnastu placówkom oświatowym w Europie; z następujących krajów: Austrii, Włoch, Belgii, Islandii i Hiszpanii. Dzięki środkom z z projektu 17 placówek oświatowych miało zapewnioną im ciągłość funkcjonowania poprzez dofinansowania kosztów utrzymania placówek (koszty prowadzenia księgowości, sprzątania pomieszczeń szkolnych, zakup materiałów biurowych i środków czystości, a także koszty Internetu czy koszty prowadzenia sekretariatu). Czternaście placówek otrzymało również dofinansowanie do wynagrodzeń dla nauczycieli. Placówki otrzymały również wsparcie w postaci dofinansowania pomocy metodycznych i materiałów edukacyjnych. Część placówek oświatowych ujętych w projekcie zanotowała spadek uczniów w stosunku do roku szkolnego 2020/2021. Związane to jest z częściowym zdalnym nauczaniem, gdzie uczniowie, na co dzień spędzając bardzo dużo czasu przy komputerach, nie mogli już podołać dodatkowej, sobotnio-niedzielnej nauce w trybie zdalnym. Bardzo istotne jest też to, że placówki te mogły tak prężnie działać i się rozwijać, między innymi dzięki środkom finansowym z projektu.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości  339 790,00 zł

Skip to content